נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל אג"ח - אג"ח חברות (קונצרניות)

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל אג"ח > אג"ח חברות (קונצרניות)  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.90%      0.00% 169.47 1102276   תכלית תל בונד 20 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.79%      0.00% 316.83 1109214   תכלית תל בונד 40 סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.82%      0.00% 328.99 1109222   תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.82%      0.00% 337.78 1107549   תכלית תל בונד 20 סד-3 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.75%      0.00% 361.32 1116524   תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.77%      0.00% 3,173.78 1109354   תכלית תל בונד 40 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.37%      0.00% 3,213.84 1130301   תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.79%      0.00% 3,293.82 1109362   תכלית תל בונד 60 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.10%      0.00% 3,336.99 1134634   תכלית תל בונד ריבית משתנה (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.87%      0.00% 3,407.24 1109370   תכלית תל בונד 20 סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.78%      0.00% 3,409.65 1127802   תכלית תל בונד צמוד יתר (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.94%      0.00% 3,422.53 1132513   תכלית תל בונד מאגר (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.70%      0.00% 3,443.60 1137561   תכלית תל בונד לא צמודות (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.54%      0.00% 3,521.67 1128453   תכלית תל בונד תשואות (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.80%      0.00% 3,582.87 1116250   תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.63%      0.00% 3,717.31 1142868   תכלית תל בונד שקלי 3-5 (A00)

 


תעודות סל אג"ח חברות (קונצרני)
 

 

איגרת חוב היא למעשה הלוואה שנותן המשקיע לחברה המנפיקה את האיגרת. לחברה המבקשת לגייס כסף ישנן מספר דרכים, הלוואה מהבנק והלוואות מהציבור ומהגופים המוסדיים. כאשר החברה מחליטה שהיא מעוניינת בהלוואה מחוץ לבנק, כלומר מציבור המשקיעים היא תעשה זאת דרך באחת משתי הדרכים: הנפקת מניות, כשבתהליך זה היא בעצם מדללת את אחוזי השליטה שלה בחברה ומאפשרת לציבור המשקיעים לקחת חלק בבעלות על החברה תמורת כסף, או שהיא תעשה זאת דרך הנפקת אג"ח ובכך היא לא נותנת למשקיעים זכויות בבעלות החברה אלא זכות של בעל חוב כנגד התשלום שהמשקיע הלווה לה בעת רכישת האיגרת.

 במסגרת העסקה מתחייב המלווה להחזיר את הסכום בתום תקופת ההלוואה בנוסף לריבית שנקבעת, וייתכנו מקרים בהם ההחזרים ותשלומי הריבית ישולמו במספר פעמים (אשר יקבעו מראש) במהלך תקופת ההלוואה ולא רק בסופה. תנאי ההלוואה כגון מועד הפירעון, הצמדת הסכום המועבר ("הקרן") למדדים שונים כמו מטבעות זרים או מדד המחירים לצרכן, קביעת תנאי הריבית ושיטות החישוב שלה נקבעות במועד ההנפקה.

השקעה מסוג זה נקראת "אג"ח קונצרני" או "אג"ח חברות" וזאת משום שכל התהליך מתנהל מול חברה עסקית ולא גוף ממשלתי. השקעה באג"ח קונצרני מצריכה ניתוח ולימוד מעמיקים אחר החברה המנפיקה ולרוב היא משמשת כמכשיר חיסכון ארוך טווח דרכו ניתן לקבל ריביות גבוהות מאלו המוצעים בפיקדונות הבנקים והאג"חים הממשלתיים.

 יתרונות החברה הלווה בעצם הנפקת האג"ח, מעבר לגיוס הכסף הנדרש על ידה, זה יכולת המיקוח שיש לה אל מול הבנקים בכך שמאפשרת לה דרך מימון נוספת, לעיתים זולה מאשר זו שמול הבנקים. המסחר באיגרות החוב מתקיים דרך הבורסה המקומית, כשמחירה של האג"ח משתנה מחשש או בטחון המשקיעים ביכולות הפירעון של החברה.

דרך נוספת למסחר באג"ח היא השקעה במדדים המאגדים מספר מסוים של איגרות חוב להן תנאים ומאפיינים דומים, לדוגמא, מדד ה'תל בונד בנקים' כולל את אגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו הבנקים בכפוף לתנאי הסף לכניסה למדד המופרטים בתשקיף המדד.


 

 

מדיניות ריבית

החל מ- 2009 תשואות מדדי האג"ח של הבורסה בתל אביב כוללת את הריבית ברוטו המחולק על ידי החברות הנכללות במדד.

על כן תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ צוברות 100% ברוטו מתקבולי הריבית ומשקיעות את התקבולים חזרה בתעודה, כך שגם תקבולים אלה צמודים לתשואת המדד.

 

לתעודות סל אג"ח ממשלתי

לתעודות סל אג"ח (שורט)

 

לתעודות סל אג"ח - ראשי