נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל אג"ח - אג"ח ממשלתיות

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל אג"ח > אג"ח ממשלתיות  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.02%      0.00% 2,777.11 1111681   תכלית מקמ סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.29%      0.00% 4,560.93 1108539   תכלית שחרים סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.27%      0.00% 453.11 1110766   תכלית שחרים סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.00%      0.00% 3,127.11 1108588   תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.20%      0.00% 4,179.57 1108596   תכלית שחר 2-5 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.19%      0.00% 419.21 1110782   תכלית שחר 2-5 סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.49%      0.00% 6,050.84 1108554   תכלית שחר 5+ סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.68%      0.00% 609.45 1110790   תכלית שחר 5+ סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.02%      0.00% 2,722.97 1109313   תכלית גילונים סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.01%      0.00% 272.95 1107069   תכלית גילונים סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.03%      0.00% 2,313.35 1108562   תכלית גליל 0-2 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.34%      0.00% 2,678.51 1108547   תכלית גליל 2-5 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.36%      0.00% 267.62 1107077   תכלית גליל 2-5 סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.75%      0.00% 3,440.26 1109263   תכלית גליל 5-10 סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.40%      0.00% 342.75 1110816   תכלית גליל 5-10 סד-3 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.60%      0.00% 3,608.67 1108570   תכלית גליל 5-10 סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.43%      0.00% 357.96 1110824   תכלית גליל 5-10 סד-4 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.24%      0.00% 393.43 1107564   תכלית ממשלתי שקלי (00A)

 תעודות סל אג"ח ממשלתי

 

איגרת חוב היא למעשה הלוואה שנערכת בין גוף עסקי או ממשלתי לבין ציבור או גופים המעוניינים להלוות את הכסף ולהפיק רווח מתשלומי הריבית הניתנים בנוסף להחזר ההלוואה. קיימים עוד מספר דרכים באמצעותן ניתן לגייס כסף, מימון בנקאי הכרוך בתשלומי ריבית אותם קובע הבנק הממן או הנפקת מניות שבעצם מאפשרת למלווים להיות שותפים בחלק מהבעלות על החברה על חשבון הבעלים הקיימים, ולכן אפשרות הגיוס דרך איגרות חוב לעיתים הינה המועדפת מכולן.

 במסגרת ההלוואה  מתחייב הגוף הלווה להחזיר את סכום ההלוואה במועד שנקבע מראש בנוסף לתשלומי ריבית הנקבעים גם הם בעת הנפקת האג"ח, וניתנים לביצוע במספר דרכים. קיימת אפשרות להצמיד את סכום ההלוואה ("הקרן") למדדים שונים כמו מטבעות זרים ומדד המחירים לצרכן שבעצם "מגנים" על סכום ההלוואה במקרה של עליות מחירים או שינויים בשערי החליפין, וכן תשלומי הריבית ניתנים לשינויים והתאמות לפי הצמדות לריביות שונות בעולם ובארץ, או כריבית קבועה מראש ללא אפשרות לשינויים, כל זאת בהתאם לתנאים המוצעים ע"י הגוף המנפיק את איגרת החוב.

הלוואות המונפקות על ידי חברות עסקיות נקראות "אג"ח קונצרני" או "אג"ח חברות" זאת בהתאם למאפיינם של החברה הלווה. בנוסף, קיימים "אג"ח ממשלתיים" או "אג"ח מדינה", המאפשרים לממשלה לגייס כספים עבור תהליכים אותם היא רוצה לממן, ואף ככלי ליצירת תהליכים בשוק המקומי בכך שהיא מרחיבה את כמות  הכסף במשק  כשהיא קונה אג"ח מידי הציבור המחזיק בו, או לחלופין, מצמצמת את כמות כסף בכך שהיא מציעה לציבור לרכוש את אפשרות ההלוואה, האג"ח. המסחר באיגרות החוב מתקיים דרך הבורסה המקומית, כשמחירה של האג"ח משתנה מחשש או בטחון המשקיעים ביכולות הפירעון של הגוף הלווה ולכן, כאשר הממשלה היא זו המנפיקה את האג"ח קיימת סבירות גבוהה יותר להחזר מלא של ההלוואה ככל שמצבה הכלכלי של המדינה חיובי.

הממשלה מנפיקה אגרות חוב לפי מדיניות הנקבעת על ידי בנק ישראל ועל פי צרכי האוצר. אג"חים אלו נפוצים מאוד בשוק ולרוב קיימת בהם אפשרות מסחר רחבה, כלומר קיימת כמות מוצעת ומבוקשת גבוהה בכל רגע נתון. כמון כן, קיים גם מוצר שנקרא מק"מ – מלווה קצר מועד שזו בעצם הלוואה לתקופה של שנה. האגח"ים  הממשלתיים הקיימים כרגע בשוק הם אג"ח ממשלתית צמודה הנקראת גם 'גליל', אג"ח בריבית משתנה שנקראת גם 'גילון', ואג"ח ממשלתית בריבית קבועה ללא הצמדה למדד המחירים שנקראת גם 'שחר'.

ההבדלים בין הסוגים השונים הם באורך תקופת ההלוואה, בהצמדת האג"ח למדד כלשהו  או לא, בכך שהריבית קבועה או לא, ומספר השילומים במהלך תקופת ההלוואה. לדוגמא, איגרת חוב מסוג שחר אינה צמודה לשום מדד, יכולה להיות מונפקת לתקופה של עד 20 שנה, שיעור הריבית נקבע מראש והיא משולמת אחת לשנה. תשלום הקרן מתבצע בתאריך הפדיון שנקבע מראש. דרך נוספת למסחר באיגרות החוב היא דרך  חשיפה למדדים המאגדים קבוצת אג"חים בעלי מאפיינים ותנאים דומים, לדוגמא מדד "שחר 2-5" – הלוקח בחשבון את כל איגרות החוב הממשלתיות מסוג "שחר" שהמועד לפדיון שלהן הוא בין שנתיים לחמש שנים מהיום.

 

מדיניות ריבית/דיבידנד

החל מ- 2009 תשואות מדדי האגח"ים/מניות של הבורסה בתל אביב כוללת את הדיבידנד ברוטו המחולק על ידי החברות הנכללות במדד.

על כן תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ צוברות 100% ברוטו בתקבולי הריבית ומשקיעות את התקבולים במדד , באופן שגם תקבולים אלה צמודים לתשואת המדד.

 

לתעודות סל אג"ח קונצרני  - חברות

לתעודות סל אג"ח (שורט)

 

לתעודות סל אג"ח - ראשי