נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל אג"ח - אג"ח חו"ל

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל אג"ח > אג"ח חו"ל  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
57.91 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.90% תשואה יומית  0.51% 9,324.96 1134238   תכלית ארה"ב קונצרני נזילות 0Da) (GTR) iBoxx30)