נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל אג"ח

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל אג"ח  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
48.69 ₪ 4 תשואה מתחילת החודש  0.42% תשואה יומית -0.56% 9,417.44 1134238   תכלית ארה"ב קונצרני נזילות 0Da) (GTR) iBoxx30)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.07%      0.00% 3,536.89 1143072   תכלית תל בונד גלובל (A00)
559.99 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.90% תשואה יומית  0.19% 3,450.30 1137561   תכלית תל בונד לא צמודות (00A)
1,205.36 ₪ 21 תשואה מתחילת החודש  1.07% תשואה יומית  0.13% 3,427.08 1132513   תכלית תל בונד מאגר (00A)
639.61 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש  0.40% תשואה יומית  0.03% 3,214.77 1130301   תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.10%      0.00% 3,336.99 1134634   תכלית תל בונד ריבית משתנה (00A)
33.98 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.85% תשואה יומית  0.22% 3,725.47 1142868   תכלית תל בונד שקלי 3-5 (A00)
328.65 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש  1.22% תשואה יומית  0.27% 3,642.87 1142876   תכלית תל בונד שקלי 5-15 (A00)
447.15 ₪ 16 תשואה מתחילת החודש  1.74% תשואה יומית  0.20% 3,528.54 1128453   תכלית תל בונד תשואות (00A)
1,562.15 ₪ 22 תשואה מתחילת החודש  1.23% תשואה יומית  0.27% 3,525.24 1137736   תכלית תל בונד תשואות שקלי (00A)
327.12 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.80% תשואה יומית  0.07% 3,404.00 1147735 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית תל בונד-צמודות AA-AAA (A00)
676.43 ₪ 13 תשואה מתחילת החודש  0.86% תשואה יומית  0.08% 3,412.31 1127802   תכלית תל בונד צמוד יתר (00A)
241.81 ₪ 7 תשואה מתחילת החודש  1.03% תשואה יומית  0.22% 3,590.86 1116250   תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A)
1,643.94 ₪ 32 תשואה מתחילת החודש  0.93% תשואה יומית  0.18% 361.97 1116524   תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)
1,018.23 ₪ 29 תשואה מתחילת החודש  0.99% תשואה יומית  0.09% 169.63 1102276   תכלית תל בונד 20 סד-1 (00A)
37.99 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.97% תשואה יומית  0.10% 3,410.64 1109370   תכלית תל בונד 20 סד-2 (00A)
336.15 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש  0.97% תשואה יומית  0.15% 338.28 1107549   תכלית תל בונד 20 סד-3 (00A)
605.49 ₪ 12 תשואה מתחילת החודש  0.81% תשואה יומית  0.05% 3,175.21 1109354   תכלית תל בונד 40 סד-1 (00A)
301.05 ₪ 4 תשואה מתחילת החודש  0.83% תשואה יומית  0.05% 316.98 1109214   תכלית תל בונד 40 סד-2 (00A)
65.63 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש  0.87% תשואה יומית  0.08% 3,296.57 1109362   תכלית תל בונד 60 סד-1 (00A)
2,225.54 ₪ 16 תשואה מתחילת החודש  0.89% תשואה יומית  0.08% 329.25 1109222   תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)
80.51 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.02% תשואה יומית  0.00% 2,777.21 1111681   תכלית מקמ סד-1 (00A)
2.33 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.31% תשואה יומית  0.01% 4,561.58 1108539   תכלית שחרים סד-1 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.27%      0.00% 453.11 1110766   תכלית שחרים סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.00%      0.00% 3,127.11 1108588   תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A)
154.78 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.20% תשואה יומית  0.01% 4,179.91 1108596   תכלית שחר 2-5 סד-1 (00A)
200.35 ₪ 7 תשואה מתחילת החודש  0.19% תשואה יומית -0.00% 419.20 1110782   תכלית שחר 2-5 סד-2 (00A)
297.94 ₪ 10 תשואה מתחילת החודש  0.62% תשואה יומית  0.14% 6,059.19 1108554   תכלית שחר 5+ סד-1 (00A)
820.25 ₪ 20 תשואה מתחילת החודש  0.65% תשואה יומית -0.03% 609.26 1110790   תכלית שחר 5+ סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.02%      0.00% 2,722.97 1109313   תכלית גילונים סד-1 (00A)
27.46 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.02% תשואה יומית  0.01% 272.97 1107069   תכלית גילונים סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.03%      0.00% 2,313.35 1108562   תכלית גליל 0-2 סד-1 (00A)
662.95 ₪ 10 תשואה מתחילת החודש  0.31% תשואה יומית -0.03% 2,677.80 1108547   תכלית גליל 2-5 סד-1 (00A)
592.38 ₪ 18 תשואה מתחילת החודש  0.32% תשואה יומית -0.05% 267.49 1107077   תכלית גליל 2-5 סד-2 (00A)
62.97 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.71% תשואה יומית -0.04% 3,438.97 1109263   תכלית גליל 5-10 סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.40%      0.00% 342.75 1110816   תכלית גליל 5-10 סד-3 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.60%      0.00% 3,608.67 1108570   תכלית גליל 5-10 סד-1 (00A)
96.84 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.61% תשואה יומית  0.18% 358.59 1110824   תכלית גליל 5-10 סד-4 (00A)
50.39 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.31% תשואה יומית  0.06% 393.68 1107564   תכלית ממשלתי שקלי (00A)
44.67 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.70% תשואה יומית  0.12% 3,791.91 1142850   תכלית תל בונד שקלי 0-3 (A00)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.80%      0.00% 1,272.00 1114974   תכלית חסר תל בונד 60 (465) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 1,103.95 1114644   תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.02%      0.00% 1,388.36 1119114   תכלית חסר תל בונד שקלי (509) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 2,273.26 1116094   תכלית חסר שחר 2-5 (658) (00A)
109.46 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -0.47%      0.00% 2,030.75 1116102   תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A)

 


 

 

אג"ח – איגרת חוב

איגרת חוב היא נייר ערך סחיר המהווה תיעוד ואישור על הלוואה בין שני צדדים, כאשר צד אחד הוא החברה המבקשת את ההלוואה והצד השני הוא המלווה. איגרת החוב מאפשרת לחברות עסקיות לגייס כסף שלא דרך מקורות מימון בנקאיים אלא מידי הציבור או מהגופים המוסדיים מבלי לשנות את מבנה הבעלות, ובכך הופך רוכש אגרות החוב לבעל חוב של החברה הלווה.

 הרווח למלווה מהעסקה זו הריבית המשולמת לו על ידי החברה. תנאי ההלוואה כגון מועד ההחזר, גובה הריבית המשולמת ועוד, נקבעים על ידי החברה במועד הנפקת איגרת החוב. כמו כן נקבעים תנאים נוספים ובהם האפשרות להצמיד את הקרן המשולמת למדדים שונים כמו מטבעות זרים, מדד המחירים לצרכן או לחלופין לא להצמיד את הקרן לשום מדד. גם תנאי הריבית המשולמת נקבעים במועד ההנפקה וניתן להשאירה ברמה קבועה מראש או לקבוע ריבית משתנה הנקבעת מדי תקופה שמוגדרת מראש.

תהליך ההלוואה מתחיל כאשר הלווה יוצא להנפקת חוב בבורסה ומגדיר יעד מסויים של חוב אותו הוא מעוניין לגייס. את ההנפקה רוכשים משקיעים פרטיים או גופים מוסדיים שמעוניינים להלוות לחברה בתנאים שנקבעו בתשקיף. סכום זה ("הקרן") ובתוספת ריבית הנקבעת מראש משולמים למלווה בתום תקופה הנקבעת גם היא מראש (אפשרי בתשלום אחד או בכמה סבבי שילומים לפי מה שנקבע בתנאי האג"ח). במהלך תקופה זו איגרת החוב נסחרת בבורסה ושוויה בשוק נקבע לפי כוחות ההיצע והביקוש שבשוק. המחיר והתשואה הגלומה של איגרת החוב נמצאים בקשר ישיר עם רמת הסיכון הגלומה בחברה הלווה, דהיינו האפשרות של החברה הלווה להחזיר את ההלוואה במועד שהתחייבה אליו, ואף קיימים דירוגים של צד שלישי (חברות דירוג) המתארים יכולת זו של החברה ונקבעים ע"פ שיטות ניתוח שונות. אפשרות הלוואה זו של איגרת חוב ניתנת גם לגופים ממשלתיים ומדינות בפני עצמן ונקראות 'אג"ח ממשלתי' בעוד שאיגרות החוב לחברות העסקיות נקראות 'אג"ח קונצרני'.

 

מסחר באג"ח

 

לאיגרות החוב ישנן מספר אפשרויות למסחר. מלבד האפשרות לקנות ולמכור את הבעלות על החוב מאחד לשני, קיימים מדדים המכילים מספר איגרות חוב להן מאפיינים דומים. למשל, מדד תל בונד 20 זהו מדד העוקב אחר השינויים במחירי 20 איגרות החוב הקונצרניות שלהן שווי שוק הגבוה ביותר מבין אותן אג"חים בעלי תכונות דומות (שווי שוק מינימלי של סדרת האג"ח – 250 מיליון ₪, תקופת מינימום של שנה וחצי לפדיון ומקסימלית ל- 30 שנים ועוד) וכך, באמצעות השקעה במדדי האג"חים קיימת אפשרות נוספת למסחר. קיים מספר רב של מדדים נוספים הקיימים בשוק, גם כאלו הכוללים את איגרות החוב הממשלתיות, אשר לכל אחד מאפיינים ותנאי סף שונים.

 

 

מדיניות ריבית/דיבינד בהשקעה באג"ח

החל מ- 2009 תשואות מדדי האגח"ים/מניות של הבורסה בתל אביב כוללת את הדיבידנד ברוטו המחולק על ידי החברות הנכללות במדד.

על כן תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ צוברות 100% ברוטו בתקבולי הריבית ומשקיעות את התקבולים במדד , באופן שגם תקבולים אלה צמודים לתשואת המדד.

 

למידע נוסף על תעודות סל אג"ח

 

לתעודות סל אג"ח ממשלתי

לתעודות סל אג"ח קונצרני  - חברות

לתעודות סל אג"ח (שורט)