נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

סחורות

 

תכלית תעודות סל  >  סחורות  > בחר: 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
69.47 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש -4.96% תשואה יומית -0.07% 3,311.43 1097765   תכלית סחורה חוזה כסף 4Da) SI1)
109.58 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש -4.04% תשואה יומית -0.16% 1,360.27 1097757   תכלית סחורה חוזה נפט 4Da) ICE C01)
594.19 ₪ 16 תשואה מתחילת החודש -2.84% תשואה יומית  0.10% 3,960.63 1113521   תכלית סחורה זהב לונדון 4Da) AM)

 


 

תעודות סל סחורה עוקבות אחר מחירי סחורות כגון: נפט, זהב, כסף, גז, תירס, חיטה ועוד.

מפאת הקושי בהחזקה פיזית של סחורות כדוגמת חביות נפט, או גז, לרוב נכס הבסיס של תעודות סל אלו, הינו בדרך כלל חוזים על סחורות (כמצוין בתשקיף התעודה).

 

תעודת סל סחורות לדוגמה

מחירה של תעודת סל סחורה העוקבת אחר מחיר חבית נפט, ישקף את מחיר החוזה הקצר ביותר על חבית הנפט. לכן, על מנת לעקוב אחר מחיר הנכס, מחזיקה החברה את חוזי הנכס הקצרים ביותר ולפני פקיעתם מגלגלת את החוזים – כלומר, מוכרת את החוזים המוחזקים על ידה ועומדים לפקוע, ורוכשת את החוזים הקצרים הבאים אחריהם.

 

מקדם גלגול/מעבר לתעודות סל סחורות

לעיתים נוצר פער בין מחיר החוזים אותם מוכרת החברה, לבין מחיר החוזים הנרכשים. מקדם הגלגול/מעבר הוא שמגלם את יחס המחיר בין כמות החוזים שנמכרו, לבין כמות החוזים שנרכשו.

 

השפעת מט"ח על תעודות סל סחורה

מכיוון שמחירי הסחורות נקובים במטבע חוץ, לעיתים מושפע מחיר תעודת סל סחורה בצורה ישירה משער החליפין.

 

דוגמא לתמחור גלגול חוזה תעודת סל נפט


דוגמא לתמחור גלגול חוזה נפט
 

ניתן לראות כי החוזים לחודש אפריל יקרים מהחוזים לחודש מרץ העתידים לפקוע, ולכן בעת גלגול החוזים יש להתאים את מקדם המעבר:

 

התאמת מקדם המעבר

 

לאחר הגלגול מחיר התעודה נותר כשהיה טרם הגלגול. מאידך, חל שינוי במקדם המעבר והוא ירד מ- 1 ל- 0.875.

לפני הגלגול הייתה לנו 1 חבית נפט השווה ל- 70$ ולאחר הגלגול יש לנו 0.875 חבית נפט השווה ל- 80$, כך שמבחינה כספית שער התעודה לא השתנה, אך כעת רמת החשיפה לחוזה הנפט קטנה יותר.

חשוב לציין כי משקיע שהיה רוכש את חוזה הנפט ישירות, היה מתמודד עם אותה סיטואציה בדיוק.

 

תעודות סל סחורה יכול שיגבו דמי ניהול ויכול שלא.