רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל מורכבות

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל מורכבות  > בחר: 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
12.64 ₪ 2      0.00% תשואה יומית -0.26% 11,600.00 1135094 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת צריכה ארהב (100%) מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
29.95 ₪ 1      0.00% תשואה יומית -0.56% 12,480.00 1131937 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) LargeCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 13,330.00 1131929 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a)
110.21 ₪ 3      0.00% תשואה יומית -0.08% 12,320.00 1132935 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
69.33 ₪ 4      0.00% תשואה יומית -0.59% 15,230.00 1129410   תכלית משולבת (3) מניות ארהב (4Da) (PR)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 9,958.00 1136092 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) מניות עולמי מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 13,090.00 1129527   תכלית משולבת (3) תא 90 (33%) תאSME60 (34%) תא צמיחה (33%) (40A)
20.03 ₪ 1      0.00% תשואה יומית  0.46% 9,360.00 1136191 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה (30%) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 10,380.00 1136100 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת מניות אירופה מנוטרלת מטבע (40a)
419.71 ₪ 18      0.00% תשואה יומית -0.61% 19,480.00 1123694   תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 13,540.00 1119122   תכלית משולבת (5) מניות ישראל (100%) (40A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 15,830.00 1114941   תכלית משולבת (5) מניות מקומיות (100%) (40A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 10,860.00 1115856   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי סד-1 (00A)
94.65 ₪ 2      0.00% תשואה יומית  0.06% 12,423.00 1114933   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 12,782.00 1119726   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (85%) אגח קונצרני (15%) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 11,280.00 1113315   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 12,525.00 1116540   תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) (00A)
29.72 ₪ 1      0.00% תשואה יומית  0.03% 12,229.00 1116268   תכלית משולבת (5) אגח ממשלתי (70%) אגח קונצרני (30%) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 11,542.00 1114917   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (80%) מניות (20%) (20A)
150.47 ₪ 3      0.00% תשואה יומית -0.03% 14,517.00 1107044   תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) (2Ba)
29.21 ₪ 1      0.00%      0.00% 13,976.00 1106202   תכלית משולבת (5) אגח (80%) מניות (20%) (2AA)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 14,400.00 1106194   תכלית משולבת (4) אגח (90%) מניות (10%) (10A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 15,390.00 1101849   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (75%) מניות (25%) (20A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 12,200.00 1116276   תכלית משולבת (4) אגח (75%) מניות (25%) (20A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 11,030.00 1115831   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (90%) תא 35 (10%) (10A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 12,740.00 1107036   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (90%) תל דיב (10%) (10A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 10,919.00 1115849   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא 35 (5%) (10A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 11,197.00 1114909   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא בנקים (5%) (10A)
40.21 ₪ 1      0.00% תשואה יומית  0.01% 10,867.00 1121979   תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (85%) מניות (15%) (20A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 12,385.00 1114925   תכלית משולבת (5) אגח (85%) מניות (15%) (20A)
60.04 ₪ 2      0.00% תשואה יומית  0.01% 12,429.00 1116557   תכלית משולבת (5) אגח (88%) מניות (12%) (20A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 11,011.00 1126663   תכלית משולבת שחר 2-5 (60%) גליל 2-5 (40%) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 10,726.00 1126689   תכלית משולבת גליל 2-5 (60%) שחר 2-5 (40%) (00A)

 


 

תעודות סל מורכבות מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

1. תעודת סל מורכבות – תעודות הבנויות ממספר מדדים, כאשר הרכב התעודה ומשקל כל מדד אינו משתנה לאורך כל חיי התעודה.

2. תעודות סל נוסחא - מתנהלות על פי נוסחא ידועה וקבועה מראש.

 

תעודות סל מורכבות

רוב תעודות הסל המורכבות, הן תעודות הבנויות כתיקי השקעות. תעודות סל אלו, נועדו לעזור למשקיעים בכך שנבנו בדומה לתיקי השקעות ממוצעים ונפוצים, כאשר הרכיב האג"חי בחלקן הוא במח"מ קצר ובחלקן במח"מ בינוני.

בדרך זו, יכול המשקיע לרכוש מוצר פיננסי אחד, המורכב ממספר מדדים נפוצים, ובעצם עשוי לחסוך בעלויות וזמן בהרכבת התיק.