נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל בחסר  - מדדי אג"ח

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל בחסר  > מדדי אג"ח  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 1,103.95 1114644   תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 2,273.26 1116094   תכלית חסר שחר 2-5 (658) (00A)
109.46 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -0.47%      0.00% 2,030.75 1116102   תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.80%      0.00% 1,272.00 1114974   תכלית חסר תל בונד 60 (465) (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.02%      0.00% 1,388.36 1119114   תכלית חסר תל בונד שקלי (509) (00A)
 


תעודות סל בחסר (שורט), הן תעודות סל העוקבות באופן הפוך אחר מדדי מניות, מדדי אג"ח ומחירי סחורות. כלומר, תעודת סל בחסר מאפשרת למשקיע להרוויח כאשר מדד המניות, מדד האג"ח או מחיר הסחורה יורד ולהיפך.
 

מכירה בחסר / שורט - Short
באופן כללי, מכירה בחסר (שורט) הינה שיטת השקעה ליצירת רווח, כאשר מחירו של נכס בסיס נמצא במגמת ירידה. לצורך כך, משאיל המוכר נכס מצד שלישי ומוכר אותו בשוק. זאת על מנת לרכוש אותו במחיר זול יותר בעתיד ולהחזירו לצד השלישי, במטרה להרוויח את הפרש המחירים.
המונח "שורט" מגיע מאנגלית. פעולת Selling Short: היא פעולת מכירה, בה נייר הערך אינו בבעלותו של המוכר, והוא מקווה לרכוש אותו במועד מאוחר יותר, לאחר שמחירו ירד.
 


תעודת סל שורט בנקודות (בעלת מינוף משתנה)

על מנת ליצור מנגנון שורט, יש צורך בקשר מתמטי הפוך בין מחיר התעודה למחיר נכס הבסיס. בהנפקת תעודת סל שכזו נקבע מספר, הדרוש לחישוב מחיר התעודה והנגזר ממחיר נכס הבסיס. מספר זה נקרא קבוע / סטרייק (Strike) וערכו הוא בדרך כלל פי 2 ממחיר המדד ביום ההנפקה (אם בעת ההנפקה מחיר נכס הבסיס הוא 300, ערך הקבוע יהיה 600).

דוגמא לפעולת מנגנון שורט: אם שווי מדד תל-אביב 25 יורד בעשר נקודות ממחיר 1100 למחיר 1090, שווי תעודת הסל בשורט עולה ב- 10 נקודות.

 

לתעודת סל מסוג זה, קיים מינוף משתנה הנקבע על פי היחס בין מחיר המדד למחיר התעודה ומבטא את תזוזת התעודה באחוזים, לעומת שינוי של אחוז אחד בנכס הבסיס.

ברגע שמשקיע רכש את התעודה, המינוף עבורו נשאר קבוע (כל עוד הוא אינו רוכש/מוכר יחידות נוספות).

מינוף של 2, מעניק למשקיע כח קניה כפול מהשקעתו המקורית.

דוגמא: אם משקיע רוכש תעודת סל שורט בנקודות בעלת מינוף 2 בעלות של 10K ש"ח, הוא נהנה מחשיפה כפולה לסכום השקעתו, כלומר בידיו כח קניה של 20K ₪ (אם התעודה היתה במינוף 1).

 

תעודת סל שורט בנקודות עשויה לפקוע בתנאים מסוימים וכפי שמצוין בתשקיף התעודה. בדרך כלל, מנגנון המרה כפויה פועל כאשר מחיר המדד מגיע ל- 80% מערך הקבוע וזאת על פי דרישות הבורסה (יש לבדוק כל תעודה לגופה).

 

חישוב מחיר התעודה
 

נכס בסיס                 

מדד ת"א 25     

מחיר נכס הבסיס

1100

קבוע / סטרייק

1700

 

 

 

 

מחיר התעודה שווה לקבוע/סטרייק פחות נכס הבסיס

600 = 1100 – 1700

 

חישוב המינוף בתעודה

המינוף שווה למחיר המדד לחלק למחיר תעודת הסל-

1.83 = 1100

           600       

כל שינוי של 1% במדד, יוביל לשינוי של 1.83% בתעודת הסל, בכיוון ההפוך.
 

 

 


 

מדדי אג"ח
 

  

איגרת חוב היא נייר ערך סחיר המהווה תיעוד ואישור על הלוואה בין שני צדדים, כאשר צד אחד הוא החברה המבקשת את ההלוואה והצד השני הוא המלווה. איגרת החוב מאפשרת לחברות עסקיות לגייס כסף שלא דרך מקורות מימון בנקאיים אלא מידי הציבור או מהגופים המוסדיים מבלי לשנות את מבנה הבעלות, ובכך הופך רוכש אגרות החוב לבעל חוב של החברה הלווה.

 הרווח למלווה מהעסקה זו הריבית המשולמת לו על ידי החברה. תנאי ההלוואה כגון מועד ההחזר, גובה הריבית המשולמת ועוד, נקבעים על ידי החברה במועד הנפקת איגרת החוב. כמו כן נקבעים תנאים נוספים ובהם האפשרות להצמיד את הקרן המשולמת למדדים שונים כמו מטבעות זרים, מדד המחירים לצרכן או לחלופין לא להצמיד את הקרן לשום מדד. גם תנאי הריבית המשולמת נקבעים במועד ההנפקה וניתן להשאירה ברמה קבועה מראש או לקבוע ריבית משתנה הנקבעת מדי תקופה שמוגדרת מראש.

תהליך ההלוואה מתחיל כאשר הלווה יוצא להנפקת חוב בבורסה ומגדיר יעד מסויים של חוב אותו הוא מעוניין לגייס. את ההנפקה רוכשים משקיעים פרטיים או גופים מוסדיים שמעוניינים להלוות לחברה בתנאים שנקבעו בתשקיף. סכום זה ("הקרן") ובתוספת ריבית הנקבעת מראש משולמים למלווה בתום תקופה הנקבעת גם היא מראש (אפשרי בתשלום אחד או בכמה סבבי שילומים לפי מה שנקבע בתנאי האג"ח). במהלך תקופה זו איגרת החוב נסחרת בבורסה ושוויה בשוק נקבע לפי כוחות ההיצע והביקוש שבשוק. המחיר והתשואה הגלומה של איגרת החוב נמצאים בקשר ישיר עם רמת הסיכון הגלומה בחברה הלווה, דהיינו האפשרות של החברה הלווה להחזיר את ההלוואה במועד שהתחייבה אליו, ואף קיימים דירוגים של צד שלישי (חברות דירוג) המתארים יכולת זו של החברה ונקבעים ע"פ שיטות ניתוח שונות. אפשרות הלוואה זו של איגרת חוב ניתנת גם לגופים ממשלתיים ומדינות בפני עצמן ונקראות 'אג"ח ממשלתי' בעוד שאיגרות החוב לחברות העסקיות נקראות 'אג"ח קונצרני'.

לאיגרות החוב ישנן מספר אפשרויות למסחר. מלבד האפשרות לקנות ולמכור את הבעלות על החוב מאחד לשני, קיימים מדדים המכילים מספר איגרות חוב להן מאפיינים דומים. למשל, מדד תל בונד 20 זהו מדד העוקב אחר השינויים במחירי 20 איגרות החוב הקונצרניות שלהן שווי שוק הגבוה ביותר מבין אותן אג"חים בעלי תכונות דומות (שווי שוק מינימלי של סדרת האג"ח – 250 מיליון ₪, תקופת מינימום של שנה וחצי לפדיון ומקסימלית ל- 30 שנים ועוד) וכך, באמצעות השקעה במדדי האג"חים קיימת אפשרות נוספת למסחר. קיים מספר רב של מדדים נוספים הקיימים בשוק, גם כאלו הכוללים את איגרות החוב הממשלתיות, אשר לכל אחד מאפיינים ותנאי סף שונים.

 

מדיניות ריבית/דיבידנד

 

החל מ- 2009 תשואות מדדי האגח"ים/מניות של הבורסה בתל אביב כוללת את הדיבידנד ברוטו המחולק על ידי החברות הנכללות במדד.

 

על כן תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ צוברות 100% ברוטו מתקבולי הריבית ומשקיעות את התקבולים חזרה בתעודה , באופן שגם תקבולים אלה צמודים לתשואת המדד.

 

לתעודות סל אג"ח ממשלתי

לתעודות סל אג"ח קונצרני - חברות

לתעודות סל אג"ח - ראשי