נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל מניות ישראל - מדדים בישראל

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל מניות ישראל > מדדים בישראל  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
6,700.41 ₪ 84 תשואה מתחילת החודש  3.21% תשואה יומית  0.63% 14,470.00 1091818   תכלית תא 125 סד-1 (40A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.96%      0.00% 11,980.00 1129527   תכלית משולבת (3) תא 90 (33%) תאSME60 (34%) תא צמיחה (33%) (40A)
2,951.96 ₪ 76 תשואה מתחילת החודש -0.74% תשואה יומית -0.74% 2,005.00 1095702   תכלית תא בנקים-5 סד-1 (40A)
69.85 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש  1.72% תשואה יומית  0.32% 1,891.00 1114677   תכלית תא פיננסים (40A)
1,934.90 ₪ 58 תשואה מתחילת החודש  2.54% תשואה יומית  0.56% 1,617.00 1091826   תכלית תא 35 סד-1 (40A)
195.15 ₪ 8 תשואה מתחילת החודש  4.24% תשואה יומית  1.22% 1,574.00 1099233   תכלית תל-דיב סד-1 (40A)
56.29 ₪ 8 תשואה מתחילת החודש  2.11% תשואה יומית  1.83% 1,114.00 1108679   תכלית ת"א צמיחה סד-1 (40A)
1,147.79 ₪ 50 תשואה מתחילת החודש  4.85% תשואה יומית  1.05% 1,059.00 1105386   תכלית תא 90 סד-1 (40A)
360.87 ₪ 33 תשואה מתחילת החודש  1.79% תשואה יומית -0.15% 879.10 1125715   תכלית תא נפט וגז (40A)
247.60 ₪ 18 תשואה מתחילת החודש  1.79% תשואה יומית  0.73% 568.00 1109305   תכלית ת"א SME60 סד-1 (40A)
13.56 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  3.24% תשואה יומית  0.94% 515.50 1099225   תכלית תא נדלן סד-1 (40A)
76.20 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש -2.74% תשואה יומית  1.00% 355.00 1126648   תכלית תא ביומד (40A)

 תעודת סל עוקבת אחר נכס בסיס, והיא בעלת קשר מתמטי פשוט וברור אל המדד אחריו היא עוקבת.

כדי לדעת איך נקבע מחירה של תעודת הסל, יש להבחין בין סוגי המדדים השונים אחריהם עוקבות תעודות הסל ואחר נוסחאות התעודה כמופיע בתשקיף.

 

מדדים מתואמי דיבידנד ברוטו

בישראל החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים להיות מתואמי דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו מתומחרים שערי המדד ובהתאם במחיר התעודה.

 

בעבר - לפני ינואר 2009, היו המדדים מתואמי דיבידנד נטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לקח בחשבון את הדיבידנדים המחולקים נטו (בניכוי מס). על כן, מחיר התעודה מגלם בתוכו את הדיבידנדים ברוטו כחלק ממחיר התעודה.

 

דמי ניהול וחישוב מקדמים

חלק מתעודות הסל העוקבות אחר מדדי מניות, גובות דמי ניהול שנתיים הבאים לידי ביטוי במחיר תעודת הסל באופן יומי.

 

דוגמא לחישוב מקדם דמי הניהול:

 

נכס בסיס                 

מדד ת"א 75       

דמי ניהול *

0.5%

מחיר נכס הבסיס

860

פרק זמן בדוגמא

30 ימים

 
 
 
 
 
מקדם דמי ניהול שווה לפרק זמן כפול דמי הניהול לחלק למספר הימים בשנה:

 דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל

 

תוצאת החישוב היא למעשה מקדם דמי הניהול המתפרסם בכל יום באתר החברה ודיווחי החברה לבורסה (ניתן למצוא בדיווחי החברות באתר המאיה www.maya.tase.co.il ובאתר הרשות לניירות ערך www.isa.gov.il במערכת המגנ"א(.

 

על מנת לקבל את מחיר התעודה, יש להכפיל את מקדם דמי הניהול במחיר המדד כלהלן:859.6 אגורות = 860 נקודות x 0.99958

 

כלומר, רכישת תעודת סל אחת, מקנה למחזיק 0.99958 יחידות ממדד תל-אביב 75, לאחר החזקה של 30 ימים.