רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

 - תעודות סל נוספות

 

תכלית תעודות סל  >   > תעודות סל נוספות  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  4.96%      0.00% 1,503.00 1107051   תכלית תל-דיב סד-2 (40A)
604.60 ₪ 18 תשואה מתחילת החודש  1.01% תשואה יומית  0.07% 1,497.00 1099357   תכלית תא בנקים-5 סד-2 (40A)
590.29 ₪ 20 תשואה מתחילת החודש  2.63% תשואה יומית  0.14% 1,443.00 1097807   תכלית תא 35 סד-2 (40A)
625.78 ₪ 17 תשואה מתחילת החודש  3.39% תשואה יומית -0.23% 1,280.00 1097815   תכלית תא 125 סד-2 (40A)
342.25 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש  5.75% תשואה יומית -0.12% 926.30 1107028   תכלית תא 90 סד-2 (40A)
552.02 ₪ 11 תשואה מתחילת החודש -2.02% תשואה יומית -0.42% 695.00 1107572   תכלית ת"א SME60 סד-2 (40A)
296.38 ₪ 10 תשואה מתחילת החודש  0.71% תשואה יומית  0.03% 578.15 1110790   תכלית שחר 5+ סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.36%      0.00% 442.14 1110766   תכלית שחרים סד-2 (00A)
288.65 ₪ 17 תשואה מתחילת החודש  0.12% תשואה יומית -0.00% 414.69 1110782   תכלית שחר 2-5 סד-2 (00A)
3,345.03 ₪ 52 תשואה מתחילת החודש  0.52% תשואה יומית -0.07% 349.32 1116524   תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)
267.93 ₪ 4 תשואה מתחילת החודש -0.05% תשואה יומית -0.42% 341.97 1110824   תכלית גליל 5-10 סד-4 (00A)
217.79 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.08% תשואה יומית -0.24% 327.70 1110816   תכלית גליל 5-10 סד-3 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.37%      0.00% 316.51 1107549   תכלית תל בונד 20 סד-3 (00A)
501.06 ₪ 21 תשואה מתחילת החודש  0.22% תשואה יומית -0.01% 310.84 1109222   תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)
252.90 ₪ 4 תשואה מתחילת החודש  0.12% תשואה יומית  0.01% 302.44 1109214   תכלית תל בונד 40 סד-2 (00A)
163.11 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש  0.03% תשואה יומית  0.01% 271.76 1107069   תכלית גילונים סד-2 (00A)
1,074.89 ₪ 22 תשואה מתחילת החודש -0.03% תשואה יומית  0.03% 260.19 1107077   תכלית גליל 2-5 סד-2 (00A)