נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל מורכבות

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל מורכבות  > בחר: 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.75%      0.00% 12,800.00 1135094 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת צריכה ארהב (100%) מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.51%      0.00% 13,750.00 1131937 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) LargeCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.20%      0.00% 14,620.00 1131929 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.00%      0.00% 13,130.00 1132935 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
133.29 ₪ 7 תשואה מתחילת החודש  2.48% תשואה יומית  0.11% 18,980.00 1129410   תכלית משולבת (3) מניות ארהב (4Da) (PR)
32.97 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.82% תשואה יומית  0.27% 11,100.00 1136092 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) מניות עולמי מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.96%      0.00% 11,980.00 1129527   תכלית משולבת (3) תא 90 (33%) תאSME60 (34%) תא צמיחה (33%) (40A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.65%      0.00% 10,820.00 1136191 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה (30%) מנוטרלת מטבע (40a)
50.36 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש -2.15% תשואה יומית  1.36% 10,470.00 1136100 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת מניות אירופה מנוטרלת מטבע (40a)
646.19 ₪ 16 תשואה מתחילת החודש  2.34% תשואה יומית  0.34% 23,600.00 1123694   תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
2.06 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  3.89% תשואה יומית  3.38% 14,700.00 1119122   תכלית משולבת (5) מניות ישראל (100%) (40A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  2.70%      0.00% 17,490.00 1114941   תכלית משולבת (5) מניות מקומיות (100%) (40A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 10,924.00 1115856   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי סד-1 (00A)
12.65 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.28% תשואה יומית -0.05% 12,650.00 1114933   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.15%      0.00% 13,114.00 1119726   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (85%) אגח קונצרני (15%) (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.14%      0.00% 11,409.00 1113315   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי סד-2 (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.35%      0.00% 12,770.00 1116540   תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) (00A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.19%      0.00% 12,391.00 1116268   תכלית משולבת (5) אגח ממשלתי (70%) אגח קונצרני (30%) (00A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 11,705.00 1114917   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (80%) מניות (20%) (20A)
128.79 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.05% תשואה יומית  0.17% 15,048.00 1107044   תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) (2Ba)
52.41 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.56%      0.00% 14,600.00 1106202   תכלית משולבת (5) אגח (80%) מניות (20%) (2AA)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.60%      0.00% 14,800.00 1106194   תכלית משולבת (4) אגח (90%) מניות (10%) (10A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.50%      0.00% 15,960.00 1101849   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (75%) מניות (25%) (20A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.35%      0.00% 12,730.00 1116276   תכלית משולבת (4) אגח (75%) מניות (25%) (20A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.12%      0.00% 11,187.00 1115831   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (90%) תא 35 (10%) (10A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.05%      0.00% 12,773.00 1107036   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (90%) תל דיב (10%) (10A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.30%      0.00% 11,030.00 1115849   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא 35 (5%) (10A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.08%      0.00% 11,420.00 1114909   תכלית משולבת (3) אגח ממשלתי (95%) תא בנקים (5%) (10A)
71.60 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.39% תשואה יומית  0.38% 11,015.00 1121979   תכלית משולבת (4) אגח ממשלתי (85%) מניות (15%) (20A)
0.00 ₪ 0      0.00%      0.00% 12,615.00 1114925   תכלית משולבת (5) אגח (85%) מניות (15%) (20A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.69%      0.00% 12,825.00 1116557   תכלית משולבת (5) אגח (88%) מניות (12%) (20A)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.23%      0.00% 11,154.00 1126663   תכלית משולבת שחר 2-5 (60%) גליל 2-5 (40%) (00A)
353.99 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.25%      0.00% 10,900.00 1126689   תכלית משולבת גליל 2-5 (60%) שחר 2-5 (40%) (00A)

 


 

תעודות סל מורכבות מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

1. תעודת סל מורכבות – תעודות הבנויות ממספר מדדים, כאשר הרכב התעודה ומשקל כל מדד אינו משתנה לאורך כל חיי התעודה.

2. תעודות סל נוסחא - מתנהלות על פי נוסחא ידועה וקבועה מראש.

 

תעודות סל מורכבות

רוב תעודות הסל המורכבות, הן תעודות הבנויות כתיקי השקעות. תעודות סל אלו, נועדו לעזור למשקיעים בכך שנבנו בדומה לתיקי השקעות ממוצעים ונפוצים, כאשר הרכיב האג"חי בחלקן הוא במח"מ קצר ובחלקן במח"מ בינוני.

בדרך זו, יכול המשקיע לרכוש מוצר פיננסי אחד, המורכב ממספר מדדים נפוצים, ובעצם עשוי לחסוך בעלויות וזמן בהרכבת התיק.