נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל בחסר  - סחורות

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל בחסר  > סחורות  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד

 תעודות סל סחורה עוקבות אחר מחירי סחורות כגון: נפט, זהב, כסף, גז ועוד.

מפאת הקושי בהחזקה פיזית של סחורות כדוגמת חביות נפט, או גז, לרוב נכס הבסיס של תעודות סל אלו, הינו בדרך כלל חוזים על סחורות (כמצוין בתשקיף התעודה).

לדוגמא: מחירה של תעודת סל סחורה העוקבת אחר מחיר חבית נפט, ישקף את מחיר החוזה הקצר ביותר על חבית הנפט. לכן, על מנת לעקוב אחר מחיר הנכס, מחזיקה החברה את חוזי הנכס הקצרים ביותר ולפני פקיעתם מגלגלת את החוזים – כלומר, מוכרת את החוזים המוחזקים על ידה ועומדים לפקוע, ורוכשת את החוזים הקצרים הבאים אחריהם.

 

מקדם גלגול/מעבר

לעיתים נוצר פער בין מחיר החוזים אותם מוכרת החברה, לבין מחיר החוזים הנרכשים. מקדם הגלגול/מעבר הוא שמגלם את יחס המחיר בין כמות החוזים שנמכרו, לבין כמות החוזים שנרכשו.

 

השפעת מט"ח

מכיוון שמחירי הסחורות נקובים במטבע חוץ, לעיתים מושפע מחיר תעודת סל סחורה בצורה ישירה משער החליפין.

 

דוגמא לתמחור גלגול חוזה נפט:

                                    

חוזה מרץ

חוזה אפריל

מחיר

               70$               

ריבית

                1                  =                1

שער חליפין

4 ₪               =               4 ₪

קבוע לחישוב התעודה

10

מחיר התעודה

              2800              =              2800

מקדם מעבר

                 1                  >             0.875

 
ניתן לראות כי החוזים לחודש אפריל יקרים מהחוזים לחודש מרץ העתידים לפקוע, ולכן בעת גלגול החוזים יש להתאים את מקדם המעבר:


 


לאחר הגלגול מחיר התעודה נותר כשהיה טרם הגלגול. מאידך, חל שינוי במקדם המעבר והוא ירד מ- 1 ל- 0.875.

לפני הגלגול הייתה לנו 1 חבית נפט השווה ל- 70$ ולאחר הגלגול יש לנו 0.875 חבית נפט השווה ל- 80$, כך שמבחינה כספית שער התעודה לא השתנה, אך כעת רמת החשיפה לחוזה הנפט קטנה יותר.

חשוב לציין כי משקיע שהיה רוכש את חוזה הנפט ישירות, היה מתמודד עם אותה סיטואציה בדיוק.