נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית גרמניה TecDAX (NTR) (4Da)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > תכלית גרמניה TecDAX (NTR) (4Da)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
6,585.00 6,648.00 6,648.00 6,628.00 6,600.00 תשואה יומית -0.42%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
17,908 1,182.41 (באלפי ₪) 31 33 סוף יום 1147743
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על TecDax

 

תעודה

תכלית גרמניה 4Da) (NTR) TecDAX), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד המניות הטכנולוגיה הכולל את 30 מניות הטכנולוגיה הגדולות שאינן נכללות במדד ה- DAX.  תכלית גרמניה 4Da) (NTR) TecDAx) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד הטק-דאקס הגרמני כולל את 30 חברות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה ואינן נכללות במדד הדאקס 30.

המדד הוא מדד מתואם תשואה נטו. כלומר, חישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים נטו ומתומחרים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

השקעה מחדש

תעודת הסל  תכלית גרמניה (4Da) (NTR) TecDAX)היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

המטבע לפיו מחושב המדד הוא האירו ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין של האירו מול השקל. כלומר, כאשר האירו יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים יישארו זהים).

 


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 

 

 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1147743

שם בורסה: תכ.טקדקס

דמי ניהול: 0.7%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: שווי כספי

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: אירו

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 18/06/2018


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: TecDax

מספר ני"ע בנכס: 30

 
 
 
 
גרף תכלית גרמניה TecDAX (NTR) (4Da)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד TecDax הינו קניינה הרוחני של חברת  לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח