נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תל בונד גלובל (A00)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > תכלית תל בונד גלובל (A00)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
3,582.71 3,582.71 0.00 3,582.71 3,582.71  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 56 בסיס 1143072
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על

תעודה

תכלית תל בונד גלובל (A00),  היא תעודת סל העוקבת אחרי מדד תל בונד גלובל, מדד הכולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות בריבית שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה. סדרות האג"ח במדד נכללות במאגר התל בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד, ע"פ הגדרות הבורסה.

תכלית תל בונד גלובל (A00) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד תל בונד גלובל הוא מדד הכולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות בריבית שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה. סדרות האג"ח במדד נכללות במאגר התל בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד, ע"פ הגדרות הבורסה. המדד הושק ב-16/07/2017.

המדד מורכב כיום מ- 24 סדרות אג"ח שקליות, שכל אחת מהווה בין 2%-6% ממשקל המדד, כאשר המשקל של עשרת הסדרות הגדולות מהווה כ- 60% מהמדד.

 
מועד עדכון המדד- פעמיים בשנה בתום המסחר ביום חמישי השלישי בחודשים מאי ונובמבר
 
תנאי כניסה למדד
 
1.סדרות האג"ח במדד הן קונצרניות.
2.סדרות האג"ח במדד יישאו ריבית קבועה ולא יהיו צמודות למדד המחירים (שקליות).
3.סדרות האג"ח במדד נכללות במאגר התל – בונד של הבורסה בישראל.
4.סדרות האג"ח במדד יהיו בדירוג מינימלי של (A-) לפי דירוג 'מעלות' או (3A) לפי דירוג 'מדרוג'.
 
 
 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 

 

 

 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1143072

שם בורסה: תכ.תלבנדגלבל

דמי ניהול: 0%

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: 

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: A00

תאריך הנפקה: 23.01.2018

בלומברג:  TEL-BGLO


 
 
 
 
גרף תכלית תל בונד גלובל (A00)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (xA00x)   , ללא חשיפה למט''ח , ללא חשיפה מהותית לסיכון אשראי
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח