נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה (30%) מנוטרלת מטבע (40a)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מורכבות  > מדדי סקטורים  > תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה (30%) מנוטרלת מטבע (40a)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
10,820.00 10,820.00 10,820.00 10,820.00 10,820.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 19 סוף יום 1136191
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על

תעודה
תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה(30%) מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל המורכבת מסקטור הבריאות ותת הסקטור ביוטכנולוגיה בארה"ב. מדד health care select sector המורכב ממניות הנכללות במדד s&p 500 המסווגות לסקטור הבריאות. מדד Nasdaq Biotechnology , הכולל את כל החברות המסווגות כחברות ביוטכנולוגיה ו/או פרמצבטיקה ונסחרות בבורסת נאסד"ק.

תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה(30%) מנוטרלת מטבע (40a), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

השקעה מחדש

תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה(30%) מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין.

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 

 
 
 
 
הרכב נכסי הבסיס בתעודה
מדד סימול משקל בתעודה
בריאות IXVNTR 70%
נאסד"ק ביוטכנולוגיה NBI 30%
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1136191

שם בורסה: תאמ.מ115

דמי ניהול: 0.5%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד: Reinvest 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.25% לבין LIBOR USD 3 חודשים בתוספת 0.25%.

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 11/08/2015


 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה (30%) מנוטרלת מטבע (40a)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד בריאות הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד נאסד"ק ביוטכנולוגיה  הינו קניינה הרוחני של חברת Nasdaq omx לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד'')   תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראים למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח