רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית פיננסים ארהב Sַ&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי סקטורים  > תכלית פיננסים ארהב Sַ&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,863.00 1,864.00 1,866.00 1,866.00 1,863.00 תשואה יומית -0.16%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
1,704 31.75 (באלפי ₪) 3 110 רציף 1136027
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על פיננסים

תעודה

תכלית פיננסים ארהב Sַ&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a) (NTR) , היא תעודת סל העוקבת אחר מדד ה-  S&P Financial שעוקב אחר חברות מסקטור הפיננסיים שבארה"ב וכלולות במדד ה S&P 500.

תכלית פיננסים ארהב Sַ&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a) (NTR) , היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד ה- S&P Financial  עוקב אחר חברות הנסחרות בבורסות הNYSE  וה- Nasdaq הנכללות במדד S&P 500 ושעיקר פעולתן העיסקית היא בענף הפיננסיים שבארה"ב.

 

השקעה מחדש

תכלית פיננסיים ארהב (S&P (NTR מנוטרלת מטבע (40a)  היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.2% לבין ריבית LIBOR USD שלושה חודשים בתוספת 0.2%. ריבית זו (במידה וקיימת) נצברת במחיר התעודה.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 

 


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
11.19% Berkshire Hathaway Inc. Class B
10.22% JPMorgan Chase & Co
8.57% Wells Fargo & Company
6.96% Bank of America Corporation
5.84% Citigroup Inc
2.94% U.S. Bancorp
2.76% Goldman Sachs Group, Inc
2.53% American International Group, Inc
2.40% Chubb Limited
2.11% MetLife, Inc

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1136027

שם בורסה: תכ.סלקטפינ

דמי ניהול: 0.2%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: Reinvest 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.2% לבין LIBOR USD 3 חודשים בתוספת 0.2%.

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 16/07/2015

בלומברג: TCFS101


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: פיננסים

סוג הנכס: NTR

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: IXMNTR

מספר ני"ע בנכס: 88

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית פיננסים ארהב Sַ&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד פיננסים הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח