נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
10,560.00 10,650.00 10,540.00 10,540.00 10,570.00 תשואה יומית 0.28%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
1,031 108.90 (באלפי ₪) 3 19 סוף יום 1135649
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על צרפת

תעודה
תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד המניות המוביל בצרפת. מדד CAC 40 כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות ביותר, הנסחרות בבורסת פריז.

תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד CAC 40 כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת פריז והוא מתעדכן באופן רבעוני.

 

דיבידנד

המדד הוא מסוג NTR. כלומר, מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו, בניכוי מס.  תעודת הסל תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR) צוברת את מלוא הדיבידנד (בניכוי מס) ומשקיעה אותו מחדש בתעודה.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.1% לבין  LIBOR EUR 3 חודשים בתוספת 0.1%.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.46% TOTAL SA
6.36% SANOFI
6.30% BNP PARIBAS
6.01% LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
4.81% AIRBUS SE
4.24% AXA SA
3.87% L'OREAL
3.78% AIR LIQUIDE SA
3.64% VINCI SA
3.62% DANONE

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1135649

שם בורסה: תכ.קאק40.ש

דמי ניהול: 0.8%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: Reinvest 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.1% לבין LIBOR EUR 3 חודשים בתוספת 0.1%.

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 20/05/2015

בלומברג: TBND186 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: צרפת

שם הבורסה: NCAC

בלומברג: NCAC

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד צרפת הינו קניינה הרוחני של חברת Eurronext לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח