נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מורכבות  > דיבידנד בצמיחה  > תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
12,930.00 12,930.00 0.00 12,930.00 12,930.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 16 בסיס 1132935
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על

תעודה
תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר שלושה מדדי מניות  מסדרת S&P Dividend Aristocrats בשווקים מפותחים. המדדים הם S&P 500 Dividend Aristocrats בארה"ב, S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats האירופאי ו S&P UK High Yield Dividend Aristocrats הבריטי.

 

1. מדד S&P 500 Dividend Aristocrats בארה"ב, כולל מניות ממדד S&P 500 שהגדילו את את חלוקת הדיבידנד למניה שלהן ב- 25 השנים האחרונות לפחות. 

2. מדד S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats האירופאי, כולל 40 מניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בגוש האירו, אשר כלולות במדד S&P Europe BMI ולהן מדיניות הגדלת או השארת חלוקת הדיבידנד למניה, לפחות בעשר השנים האחרונות.

3. מדד S&P UK High Yield Dividend Aristocrats הבריטי, כולל 30 מניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בבריטניה, אשר כלולות במדד S&P UK BMI ולהן מדיניות הגדלת או השארת חלוקת הדיבידנד למניה, לפחות בעשר השנים האחרונות.

 

תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

המדדים הכלולים בתעודה הם מסוג Net Total Return. כלומר, מחיר המדד  לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו בניכוי מס, תעודת הסל משקיעה מחדש את הדיבידנד.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 

 


 

* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
הרכב נכסי הבסיס בתעודה
מדד סימול משקל בתעודה
S&P 500 US Dividend Aristocrats SPDAUDN 50%
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats SPEUHDAN 30%
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats SPUKHDAN 20%
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1132935

שם בורסה: תכלמר קטז אריסט

דמי ניהול: 0.5%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד: 100% Reinvest

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR הרלוונטית ל-3 חודשים בתוספת 0.4%.

מטבע הצמדה: ש"ח

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 17.7.2014


 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד S&P 500 US Dividend Aristocrats הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד S&P UK High Yield Dividend Aristocrats הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד'')   תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראים למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח