נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מורכבות  > תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 14 סוף יום 1131929
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על

תעודה
תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר שלושה מדדי מניות שורה שנייה בשווקים מפותחים. המדדים הם מדד ה- S&P 400 בארה"ב, הכולל את 400 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הכלולות במדד S&P 1500 אחרי 500 המניות הנסחרות במדד S&P 500, מדד FTSE 250 הבריטי, הכולל את 250 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסת לונדון אחרי 100 המניות הנסחרות במדד FTSE 100. ומדד ה-MDAX הגרמני הכולל את 50 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסת פרנקפורט, אחרי 30 המניות הנסחרות במדד ה-DAX.

תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

המדדים S&P 400 ו FTSE 250 הם מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו, ומדד ה- MDAX הוא מדד מתואם תשואה ברוטו, כלומר הדיבידנדים המחולקים נכללים במחיר המדד. לעומת זאת, תעודת הסל משקיעה מחדש את מלוא הדיבידנד.
 

השקעה מחדש

תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין.

 

Q פקטור

התעודה כוללת רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע.

קרא עוד על רכיב ה- Q פקטור (כאן)

 

 


 

 

 * ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
הרכב נכסי הבסיס בתעודה
מדד סימול משקל בתעודה
אסנפי 400 SP400NTR 50%
אמדאקס MKDX 25%
פוטסי 250 MCXNUK 25%
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1131929

שם בורסה: תכלאינ פז מידקפ

דמי ניהול: 0%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד: 100% Reinvest

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.35% לבין ריבית LIBOR הרלוונטית לכל מדד ל-3 חודשים בתוספת 0.4%

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 7.4.14


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (40a)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אסנפי 400 הינו קניינה הרוחני של חברת S&P לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד אמדאקס הינו קניינה הרוחני של חברת Deutsche Borse AG לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד פוטסי 250 הינו קניינה הרוחני של חברת FTSE International Limited לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד'')   תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראים למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח