נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > אג"ח חברות (קונצרניות)  > תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
3,213.15 3,215.00 3,213.84 3,213.84 3,214.77 תשואה יומית 0.03%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
19,896 639.61 (באלפי ₪) 6 62 סוף יום 1130301
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל בונד צמודות בנקים

 תעודה

תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A) היא תעודת סל העוקבת אחר מדד תל בונד צמודות בנקים, הכולל אגרות חוב קונצרניות (של חברות) שצמודות למדד המחירים ובריבית קבועה, אשר הנפיקו הבנקים ונכללות במאגר האג"ח.

תעודת הסל תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף. נכס בסיס

מדד תל בונד צמודות בנקים הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל אגרות חוב קונצרניות (של חברות) שצמודות למדד המחירים ובריבית קבועה, אשר הונפקו על ידי בנקים, שעומדות בתנאי הסף ונכללות במאגר האג"ח. המדד הושק במאי 2012.

 תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד

  • דירוג אגרות החוב יהיה לפחות (-A) בדירוג "מעלות" או (A3) בדירוג "מדרוג".
  • משקלה של סדרה  במדד לא תעלה על 2.5%.
  • מספר הסדרות של מנפיק במדד לא יעלה על 10.

 

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, ב- 15.4 וב- 15.10. המדד מתעדכן ומתפרסם מידי 30 שניות.

 

 החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד תשואות) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.
 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד צמודות בנקים

הנתונים נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
6.00% לאומי התח נד יד (מס. נייר: 6040299)
6.00% לאומי אגח 177 (מס. נייר: 6040315)
6.00% מז טפ הנפק 35 (מס. נייר: 2310118)
6.00% מז טפ הנפק 39 (מס. נייר: 2310159)
6.00% מז טפ הנפק 44 (מס. נייר: 2310209)
6.00% מז טפ הנפק 45 (מס. נייר: 2310217)
6.00% פועלים הנפ הת י (מס. נייר: 1940402)
6.00% פועלים הנ הת יד (מס. נייר: 1940501)
6.00% פועלים הנ אגח32 (מס. נייר: 1940535)
6.00% פועלים הנ אגח34 (מס. נייר: 1940576)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1130301

שם בורסה: תכלמר צז בנדבנק

דמי ניהול: 0.2%

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: נכס בסיס

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 29/10/2013


 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד צמודות בנקים

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-BCLB index

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח