רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי (60A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל בחסר  > מדדי מניות  > תכלית ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי (60A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
522.00 528.80 521.50 521.50 527.60 תשואה יומית 1.17%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
221,197 1,165.45 (באלפי ₪) 31 400 סוף יום 1129642
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל אביב 35

תעודה

תעודות סל בחסר (שורט) הן תעודות בסיכון מיוחד.

תכלית ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי (60A), היא תעודת סל בחסר (שורט) "כפליים חודשי" העוקבת באופן הפוך אחר מדד תל אביב 35 ויוצרת למשקיע חשיפה הפוכה בשיעור של פי 2 משיעור השינוי החודשי (ב- %) של מדד ת"א 35 (מדד המעו"ף).

תכלית ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי (60A) היא נייר ערך אשר נסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

מינוף חודשי

מידי חודש, ביום שלפני פקיעת האופציות על מדד ת"א 35, מבוצעת פעולת איזון בתעודה כך שהמינוף מתאזן ל- 2 (יש לציין שיתכן איזון נוסף במהלך החודש, שיבוצע במידה והמדד ירד בשיעור גבוה מ- 15% ממדד האיזון האחרון).

לאור העובדה שהמינוף מתאזן מדי חודש, המינוף היומי של התעודה עשוי להיות שונה מ- 2, ולעיתים עשוי להיות מעט גבוה יותר או נמוך יותר מהמינוף החודשי כאמור.

 

נכס בסיס

מדד ת"א 35 הנו מדד המניות המוביל בבורסת תל אביב, הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, המתפרסם מאז שנת 1992 ומהווה נכס בסיס לאופציות ולחוזים עתידיים המונפקים על ידי הבורסה.

מדד ת"א 35 הנו מדד שווי שוק. המניות הנכללות במדד צריכות לעמוד בשני קריטריונים עיקריים. האחד הנו שווי השוק של המניה והשני הוא הימצאותה במאגר המניות למדדים ולעמוד בכללי המדד.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה במהלך יום המסחר, המדד מתעדכן ומתפרסם מדי 15 שניות.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א 35) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
7.18% פריגו (מס. נייר: 1130699)
7.11% נייס (מס. נייר: 273011)
7.05% טבע (מס. נייר: 629014)
6.86% פועלים (מס. נייר: 662577)
6.78% לאומי (מס. נייר: 604611)
5.61% פרוטרום (מס. נייר: 1081082)
4.89% אלביט מערכות (מס. נייר: 1081124)
4.23% טאואר (מס. נייר: 1082379)
4.20% בזק (מס. נייר: 230011)
4.16% דיסקונט א (מס. נייר: 691212)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1129642

שם בורסה: תכלגל סד ח2תא35

דמי ניהול:  1.5%

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: לא מחולקת

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 60A

תאריך הנפקה: 09/09/2013


 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב 35

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-35

מספר ני"ע בנכס: 35

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי (60A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x60Ax)  מעל 200% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח