נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי (60A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות ישראל  > ממונפות  > תכלית ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי (60A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
0.00 0.00 0.00 1,701.00 1,701.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 120 טרום פתיחה 1129634
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל אביב 35

תעודה

תעודות סל ממונפות הן תעודות בסיכון מיוחד.

תכלית ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי (60A), היא תעודת סל "פי 3 חודשי" העוקבת אחר מדד ת"א 35 ויוצרת למשקיע חשיפה בשיעור של פי 3 משיעור השינוי החודשי (ב-%) של מדד ת"א 35.

תכלית ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי (60A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

מינוף חודשי

מידי חודש, ביום שלפני פקיעת האופציות על מדד ת"א 35, מבוצעת פעולת איזון בתעודה כך שהמינוף מתאזן ל- 3 (יש לציין שיתכן איזון נוסף במהלך החודש, שיבוצע במידה והמדד ירד בשיעור גבוה מ- 15% ממדד האיזון האחרון).

לאור העובדה שהמינוף מתאזן מדי חודש, המינוף היומי של התעודה עשוי להיות שונה מ- 3, ולעיתים עשוי להיות מעט גבוה יותר או נמוך יותר מהמינוף החודשי כאמור.

 

נכס בסיס

מדד ת"א 35 הנו מדד המניות המוביל בבורסת תל אביב, הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, המתפרסם מאז שנת 1992 ומהווה נכס בסיס לאופציות ולחוזים עתידיים המונפקים על ידי הבורסה.

מדד ת"א 35 הנו מדד שווי שוק. המניות הנכללות במדד צריכות לעמוד בשני קריטריונים עיקריים. האחד הנו שווי השוק של המניה והשני הוא הימצאותה במאגר המניות למדדים ולעמוד בכללי המדד.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה במהלך יום המסחר, המדד מתעדכן ומתפרסם מדי 15 שניות.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א 35) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 22/07/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
7.17% פריגו (מס. נייר: 1130699)
7.10% פועלים (מס. נייר: 662577)
7.04% נייס (מס. נייר: 273011)
6.95% לאומי (מס. נייר: 604611)
6.85% טבע (מס. נייר: 629014)
6.34% פרוטרום (מס. נייר: 1081082)
4.80% כיל (מס. נייר: 281014)
4.74% דיסקונט א (מס. נייר: 691212)
4.04% אלביט מערכות (מס. נייר: 1081124)
3.52% מזרחי טפחות (מס. נייר: 695437)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/07/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1129634

שם בורסה: תכלגל סג מ3תא35

דמי ניהול:  1.25%

דמי נאמן: 0.015

מדיניות דיבידנד**: מתואם תשואה ברוטו

מדיניות ריבית: ניכוי ריבית בנק ישראל + 1%

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 60A

תאריך הנפקה: 09/09/2013


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב 35

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-35

מספר ני"ע בנכס: 35

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי (60A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x60Ax)  מעל 200% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח