נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית פיקדון לירה שטרלינג (0Da)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל על מטבע  > תכלית פיקדון לירה שטרלינג (0Da)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
46,947.00 46,947.00 46,716.00 46,716.00 46,947.00 תשואה יומית 0.49%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
10 4.70 (באלפי ₪) 1 4 סוף יום 1129055
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על לירה שטרלינג (ליש"ט) - שקל

תעודה

תכלית פיקדון לירה שטרלינג (0Da), היא תעודת פיקדון העוקבת אחר שער הליש"ט הרציף, ונושאת ריבית יומית המחושבת על בסיס ריבית LIBOR ליש"ט שבועי.

בתעודה זו כל תקבולי הריבית נצברים בתעודה, ומחולקים למחזיקי התעודה מידי רבעון.

תכלית פיקדון לירה שטרלינג (0Da) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

נכס הבסיס של תעודת הסל הוא שער הליש"ט הרציף.

 

דירוג

תעודת סל זו, מדורגת בדירוג AAA , על ידי חברת הדירוג מעלות, המדרגת את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי תעודות הסל, בהתאם להתחייבויות התשקיפיות והחלטות דירקטוריון החברה.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית ליש"ט AAA


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסלירה שטרלינג (ליש"ט) - שקל
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1129055

שם בורסה: תכליתמטבע לשט א

דירוג: AAA

דמי ניהול: 0%*

מדיניות ריבית: LIBOR ליש"ט שבועי בניכוי 0.4%

מטבע הצמדה: לירה שטרלינג

אופן ההמרה: נכס בסיס

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 0Da

תאריך הנפקה: 16/08/2005

בלומברג: TCLSTB1 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: לירה שטרלינג (ליש"ט) - שקל

שם הבורסה: FOREX

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית פיקדון לירה שטרלינג (0Da)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x0Dax)  ללא חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח