נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית אוסטרליה 4Da) (PR) S&P ASX 200)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > מדדי חו"ל  > תכלית אוסטרליה 4Da) (PR) S&P ASX 200)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
0.00 0.00 0.00 1,937.00 1,937.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 110 טרום פתיחה 1128297
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אוסטרליה

תעודה
תכלית אוסטרליה 4Da) (PR) S&P ASX 200), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד S&P/ASX 200. המדד כולל את 200 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר והנזילות ביותר מתוך כלל המניות הנסחרות באוסטרליה. 
תכלית אוסטרליה 4Da) (PR) S&P ASX 200), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס הבסיס
מדד S&P/ASX 200 הוא מדד המניות המוביל באוסטרליה, והוא כולל את 200 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר והנזילות ביותר מתוך כלל המניות הנסחרות באוסטרליה. מדד S&P/ASX 200 משמש כמדד הייחוס לשוק המניות האוסטרלי.
המדד מחושב על-ידי חברת S&P.

דיבידנד
המדד הוא מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו.


 

השקעה מחדש

תכלית אוסטרליה 4Da) (PR) S&P ASX 200), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.מטבע
המטבע לפיו מחושב המדד הוא הדולר אוסטרלי ובהתאם לכך, מחיר התעודה מושפע משער החליפין שקל-דולר אוסטרלי. כלומר, כאשר הדולר האוסטרלי יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית אוסטרליה


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף, מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.80% Commonwealth Bank of Australia
7.84% Westpac Banking Corp
7.74% BHP Billiton Ltd
6.25% Australia and New Zealand Banking Group Ltd
6.00% National Australia Bank Ltd
5.30% CSL Ltd
3.52% Wesfarmers Ltd
2.68% Woolworths Group Ltd
2.67% Rio Tinto Ltd
2.54% Macquarie Group Ltd

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1128297

שם בורסה: תכלמר סג אוסטרל

דמי ניהול: 0.1%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% ברוטו*

מטבע הצמדה: דולר אוסטרלי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 13/05/2013

בלומברג: TCRS63 IT


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אוסטרליה

שם הבורסה: AUSTRALIA

בלומברג: As51

 
 
 
 
גרף תכלית אוסטרליה 4Da) (PR) S&P ASX 200)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אוסטרליה הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח