נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תל בונד צמוד יתר (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > אג"ח חברות (קונצרניות)  > תכלית תל בונד צמוד יתר (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
0.00 0.00 0.00 3,394.07 3,394.07  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 59 טרום פתיחה 1127802
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל בונד צמודות יתר

תעודה
תכלית תל בונד צמוד יתר (00A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד תל בונד צמודות יתר, הכולל אגרות חוב קונצרניות (של חברות) הצמודות למדד המחירים ובריבית קבועה.
תעודת הסל תכלית תל בונד צמוד יתר (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס בסיס
מדד תל בונד צמודות יתר הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל אגרות חוב קונצרניות (של חברות) צמודות למדד המחירים ובריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין אגרות החוב מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה, אשר לא נכללות במדד תל בונד 60 ונמצאות במאגר האג"ח.

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד הם דירוג מינימאלי -A לפי מעלות או 3A לפי מידרוג. משקל כל אגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כלל איגרות החוב המרכיבות את המדד.
הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, ביום ה- 15 בחודש אפריל וביום ה- 15 בחודש אוקטובר. המדד מתעדכן ומתפרסם מידי 30 שניות.

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד צמודות יתר) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית תל בונד צמודות יתר


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד צמודות יתר

חשיפה לטייקונים  |  הנתונים נכונים לתאריך 22/07/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.66% פועלים הנ הת טו (מס. נייר: 1940543)
2.34% פז נפט אגח ז (מס. נייר: 1142595)
2.10% מליסרון אגח ו (מס. נייר: 3230125)
1.84% מז טפ הנפק 46 (מס. נייר: 2310225)
1.75% מיטב דש אגח ג (מס. נייר: 1121763)
1.64% יוניברסל אגח א (מס. נייר: 1141639)
1.63% ביג אגח ט (מס. נייר: 1141050)
1.62% מז טפ הנפק 42 (מס. נייר: 2310183)
1.53% איידיאו אגח ז (מס. נייר: 5050240)
1.53% אלרוב נדלן אגחד (מס. נייר: 3870128)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/07/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1127802

שם בורסה: תכלגל נה בנדיתר

דמי ניהול: 0.2%

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: נכס בסיס

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 20/02/2013

בלומברג: TBNIT55 IT


 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד צמודות יתר

שם הבורסה: TASE

בלומברג: Tel-BCLS index

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
חשיפה לטייקונים
 
 
גרף תכלית תל בונד צמוד יתר (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח