נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תא נפט וגז (40A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות ישראל  > מדדים בישראל  > תכלית תא נפט וגז (40A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
877.70 884.10 880.40 880.40 879.10 תשואה יומית -0.15%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
40,943 360.87 (באלפי ₪) 33 230 סוף יום 1125715
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל אביב נפט וגז

תעודה

תכלית ת"א נפט וגז (40A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד תל אביב נפט וגז, הכולל את כל המניות בתחום הנפט והגז העומדות בתנאי הסף של המדד.

תכלית ת"א נפט וגז (40A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד ת"א נפט וגז הינו מדד מניות הכולל את כל החברות בתחום הנפט והגז העומדות בתנאי הסף של המדד, ומתפרסם מאפריל 2011. המדד כולל כיום 17 מניות.

המדד הינו מדד ענפי ועל מנת להיכלל בו, צריך להימצא במאגר המניות למדדים.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, ומתפרסם מדי 15 שניות במהלך יום המסחר.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א נפט וגז) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודת הסל. 

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל אביב נפט וגז

הנתונים נכונים לתאריך 21/08/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
15.40% נפטא (מס. נייר: 643015)
15.21% ישראמקו יהש (מס. נייר: 232017)
14.95% רציו יהש (מס. נייר: 394015)
14.60% דלק קידוחים יהש (מס. נייר: 475020)
12.46% דלק אנרגיה (מס. נייר: 565010)
10.25% תמר פטרוליום (מס. נייר: 1141357)
4.78% נאוויטס פטר יהש (מס. נייר: 1141969)
3.20% כהן פיתוח (מס. נייר: 810010)
2.31% דלק תמלוגים (מס. נייר: 1129493)
2.16% אלון גז (מס. נייר: 1117688)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 21/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1125715

שם בורסה: תכלמר פז נפטוגז

דמי ניהול: 0.5%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות דיבידנד**: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40A

תאריך הנפקה: 22/02/2012

בלומברג: TFNOG20 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב נפט וגז

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-OIL

מספר ני"ע בנכס: 17

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית תא נפט וגז (40A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40Ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח