נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מורכבות  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
0.00 0.00 0.00 23,370.00 23,370.00  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
0 0.00 (באלפי ₪) 0 9 טרום פתיחה 1123694
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על

תעודה
תכלית ארה"ב שקלי (שם נייר הערך: תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר שלושה מדדי מניות בארה"ב. המדדים הם מדד ה- S&P 500, הכולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסת ארה"ב, מדד הנאסד"ק 100 הכולל את 100 החברות הלא פיננסיות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסת הנאסד"ק. ומדד הראסל 2000 הכולל את 2000 החברות בעלות שווי השוק הקטן ביותר, מתוך מדד ראסל 3000 הנסחרות בארה"ב.

תכלית ארה"ב שקלי (שם נייר הערך: תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a)), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

המדדים הם מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו. 

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין שקל-דולר.


 * ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
הרכב נכסי הבסיס בתעודה
מדד סימול משקל בתעודה
אסנפי 500 SPX 34%
נאסדק 100 NDX 33%
ראסל 2000 RTY 33%
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1123694

שם בורסה: תכלאינ עז ארהשח

דמי ניהול: 1.98%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד: 0%

מדיניות ריבית: הפרשי ריביות לא מחולקים

מטבע הצמדה: ש"ח

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 23/05/2011

בלומברג: INSPX 77 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אסנפי 500 הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד נאסדק 100 הינו קניינה הרוחני של חברת Nasdaq Stock Market  לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד''), מדד ראסל 2000 הינו קניינה הרוחני של חברת Russell/Mellon Analytical Services, LLC לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:''עורך המדד'')   תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראים למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח