נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,644.00 1,646.00 1,646.00 1,639.00 1,645.00 תשואה יומית 0.37%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
11,683 192.17 (באלפי ₪) 3 130 סוף יום 1120971
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על ראסל 2000

תעודה
תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד הראסל 2000. המדד כולל את 2000 החברות בעלות שווי השוק הקטן ביותר מתוך מדד ראסל 3000 הנסחרות בארה"ב. 
תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס הבסיס
מדד ראסל 2000 הוא מדד המניות המוביל בארה"ב להשקעה בחברות קטנות, והוא כולל את 2000 החברות בעלות שווי השוק הקטן ביותר הנכללות במדד ראסל 3000. ראסל 3000 כולל את 3000 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין החברות האמריקאיות הנסחרות בבורסות ניו-יורק, נאסד"ק ו- AMEX.
המדד מחושב על-ידי חברת Russell Investments,  והוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו.

דיבידנד
תעודת הסל תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR) מחלקת את מלוא הדיבידנד (100%) הצבור בתעודה מידי רבעון.

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית השווה לפער בין ריבית בנק ישראל לבין הריבית הדולרית בניכוי מרווח כמפורט בתשקיף ההנפקה. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית ראסל 2000 שקלי


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
0.59% Nektar Therapeutics (NKTR)
0.50% bluebird bio (BLUE)
0.39% GrubHub Inc (GRUB)
0.32% SAGE Therapeutics Inc (SAGE)
0.29% Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)
0.28% Catakent Inc (CTLT)
0.28% MKS Instruments Inc (MKSI)
0.27% EPAM Systems Inc (EPAM)
0.27% Cash Component
0.27% Exact Sciences Crop (EXAS)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1120971

שם בורסה: תכלאינ עב ראסשח

דמי ניהול: 0.8%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.75% לבין ריבית LIBOR דולר ארה"ב

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 19/10/2010

בלומברג: TCINRUS2 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: ראסל 2000

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: RTY

מספר ני"ע בנכס: 2000

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד ראסל 2000 הינו קניינה הרוחני של חברת Russell/Mellon Analytical Services, LLC לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח