נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
11,490.00 11,570.00 11,510.00 11,510.00 11,570.00 תשואה יומית 0.52%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
3,267 377.63 (באלפי ₪) 12 17 סוף יום 1118793
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על דאקס

תעודה

תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד המניות המוביל בגרמניה, ה- DAX. המדד כולל את 30 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה.

תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס הבסיס

מדד הדאקס הגרמני כולל את 30 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. מדד זה משקף בערך 75% משווי השוק של חברות ציבוריות גרמניות והוא מתעדכן אחת לשנה.

המדד הוא מדד מתואם תשואה ברוטו. כלומר, חישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו מתומחרים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

השקעה מחדש

תעודת הסל תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR), היא תעודת סל מסוג השקעה מחדש (Reinvest), המשקיעה את כל הדיבידנדים המתקבלים מחדש בתעודה, ובדרך זו צוברת ריבית דריבית.

 

מטבע

התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית השווה לפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.5% לבין ריבית LIBOR אירו שבועי בתוספת 0.5%.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית דאקס Reinvest


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסדאקס
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לתאריך 21/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1118793

שם בורסה: תכלמר נג דקס

דמי ניהול: 1%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100% מדד מתואם תשואה ברוטו

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.5% לבין ריבית LIBOR אירו שבועי בתוספת 0.5%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 26/04/2010

בלומברג: TCDAX 53 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: דאקס

שם הבורסה: FRANKFURT

בלומברג: DAX

מספר ני"ע בנכס: 30

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד דאקס הינו קניינה הרוחני של חברת Deutsche Borse AG לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח