רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
292.90 293.50 293.00 293.00 293.20 תשואה יומית 0.07%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
8,075 23.68 (באלפי ₪) 2 680 סוף יום 1117456
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על קוריאה

תעודה
תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד המניות המוביל בדרום קוריאה, ה- KOSPI 200.
תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס הבסיס
מדד ה- KOSPI 200 הוא מדד המניות המוביל בדרום קוריאה, והוא כולל את 200 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסת קוריאה. המדד מייצג כ- 70% משווי השוק של החברות בבורסה הקוראנית.

דיבידנד
המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו. תעודת הסל תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע ('40a) מחלקת את מלוא הדיבידנד (100%) מידי רבעון.

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי מרווח לבין הריבית על הוואן הקוריאני. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית קוריאה שקלי


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
27.03% Samsung Electronics Co Ltd
5.07% SK Hynix Inc
2.91% POSCO
2.69% Kb Financial Group Co Ltd
2.60% Hyundai Mobis Co Ltd
2.39% NAVER Corp
2.23% Shinhan Financial Group Co Ltd
1.96% LG Chem Ltd
1.70% Hyundai Mobis Co Ltd
1.54% Hana Financial Group Co Ltd

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 18/04/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1117456

שם בורסה: תכלאינ מד קורשח

דמי ניהול: 1%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100%

מדיניות ריבית: vפער ריבית בנק ישראל בניכוי 1.5% לבין ריבית Kori Bor וון קוריאני

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 11/01/2010

בלומברג: TCINKO2 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: קוריאה

שם הבורסה: KRX

בלומברג: KOSPI2

מספר ני"ע בנכס: 200

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד קוריאה הינו קניינה הרוחני של חברת KRX – Korea Exchange לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח