נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > אג"ח חברות (קונצרניות)  > תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
3,581.77 3,591.66 3,582.87 3,582.87 3,590.86 תשואה יומית 0.22%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
6,736 241.81 (באלפי ₪) 7 56 סוף יום 1116250
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל בונד שקלי

תעודה

תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד תל בונד שקלי, הכולל את כל אגרות החוב הקונצרניות (של חברות) שאינן צמודות למדד המחירים ובריבית קבועה.

תעודת הסל תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד תל בונד שקלי הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל את כל אגרות החוב הקונצרניות (של חברות), שאינן צמודות למדד המחירים ובריבית קבועה, והמתפרסם מאז סוף 2009.

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד

  • דירוג איגרות החוב יהיה לפחות (A-) בדירוג "מעלות" או (A3) בדירוג "מדרוג".
  • שווי שוק מינימלי של סדרת איגרות חוב – 250 מיליון ₪.
  • תקופה מינימלית לפדיון במועד הקובע – שנה.
  • במדד לא יכללו איגרות חוב מובנות, איגרות חוב להמרה, איגרות חוב בריבית משתנה ואיגרות חוב שהתזרים הנובע מהן אינו ידוע מראש.

 

משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כלל איגרות החוב המרכיבות את המדד.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, ב- 15.4 וב- 15.10. המדד מתעדכן ומתפרסם מידי 30 שניות.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד שקלי) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

חשיפה לטייקונים  |  הנתונים נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
3.94% מז טפ הנפק 41 (מס. נייר: 2310175)
3.70% דלק קב אגח לא (מס. נייר: 1134790)
3.02% מז טפ הנפק 40 (מס. נייר: 2310167)
2.74% חשמל אגח 26 (מס. נייר: 6000202)
2.45% מז טפ הנפק 37 (מס. נייר: 2310134)
2.34% בי קומיונק אגחג (מס. נייר: 1139203)
2.20% דה זראסאי אגח ג (מס. נייר: 1137975)
1.92% בזק אגח 9 (מס. נייר: 2300176)
1.92% נכסים ובנ אגח ט (מס. נייר: 6990212)
1.83% כיל אגח ה (מס. נייר: 2810299)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1116250

שם בורסה: תכלגל מה בנדשקל

דמי ניהול: 0.35%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 17/12/2009

בלומברג: TBNSK45 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד שקלי

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-BSH index

מספר ני"ע בנכס: 23

 
 
 
חשיפה לטייקונים
 
 
גרף תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח