נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל בחסר  > מדדי אג"ח  > תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
2,030.16 2,031.34 2,030.75 2,030.75 2,030.75  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
5,390 109.46 (באלפי ₪) 2 98 סוף יום 1116102
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על גליל 2-5

תעודה

תעודות סל בחסר (שורט) הן תעודות בסיכון מיוחד.

תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A), היא תעודת סל העוקבת באופן הפוך אחר מדד אג"ח ממשלתיות צמודות  (לשעבר גליל) 2-5, כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך.

תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד גליל 2-5 הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות (שהונפקו על ידי הממשלה) הצמודות למדד המחירים הנסחרות בבורסה, ובעלות תקופה לפדיון של 2-5 שנים. המדד מתעדכן בכל סוף יום מסחר, ומפורסם מאז 1996.

משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד גליל 2-5) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

מינוף

לתעודה זו קיים מינוף, אותו ניתן לחשב על ידי הכפלת המדד ב- 10 וחלוקתו במחיר התעודה.

 

המרה כפויה

לתעודה זו קיים מנגנון המרה כפויה, אשר יופעל בעת שמחיר הפתיחה של מדד גליל 2-5 יהיה שווה או גבוה מ- 384 נקודות.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית שורט גליל 2-5 (480)


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
39.89% גליל 5903 (מס. נייר: 9590332)
34.30% ממשל צמודה 0922 (מס. נייר: 1124056)
25.81% ממשל צמודה 1020 (מס. נייר: 1137181)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1116102

מינוף מקורב: 1.36**

שם בורסה: תכלמר לג חגלל25

דמי ניהול: 0%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: לא מחלק ריבית

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 17/11/2009

בלומברג: TCMR33 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** מינוף מקורב, המחושב על פי נתוני גלובס בעיכוב של כ- 20 דק'

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: גליל 2-5

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TAR25GV

מספר ני"ע בנכס: 4

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח