נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית חסר תא 90 (1748) (60A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל בחסר  > מדדי מניות  > תכלית חסר תא 90 (1748) (60A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
623.80 630.00 635.10 635.10 624.20 תשואה יומית -1.72%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
689,778 4,317.92 (באלפי ₪) 28 290 סוף יום 1116086
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל אביב 90

תעודה

תעודות סל בחסר (שורט) הן תעודות בסיכון מיוחד.

תכלית חסר ת"א 90 (1748) (60A), היא תעודת סל העוקבת באופן הפוך אחר מדד ת"א 90, כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך.

תכלית חסר ת"א 90 (1748) (60A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד ת"א 90 הנו מדד מניות מוביל בבורסת תל אביב, הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה ושאינן כלולות במדד ת"א 35. המדד מתפרסם מאז שנת 1999.

מדד ת"א 90 הנו מדד שווי שוק. המניות הנכללות במדד צריכות לעמוד בשני קריטריונים עיקריים. האחד הנו שווי השוק של המניה והשני הוא הימצאותה במאגר המניות למדדים ולעמוד בכללי המדד.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה במהלך יום המסחר, המדד מתעדכן ומתפרסם מדי 15 שניות.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א 90) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

מינוף

לתעודה זו קיים מינוף, אותו ניתן לחשב על ידי חלוקת המדד במחיר התעודה.

 

המרה כפויה

לתעודה זו קיים מנגנון המרה כפויה, אשר יופעל בעת שמחיר הפתיחה של מדד ת"א 90 יהיה שווה או גבוה מ- 1398.4 נקודות.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית שורט ת"א 75 (1748)


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.24% שיכון ובינוי (מס. נייר: 1081942)
2.16% פרטנר (מס. נייר: 1083484)
2.14% מטריקס (מס. נייר: 445015)
2.10% כלל עסקי ביטוח (מס. נייר: 224014)
2.03% חילן (מס. נייר: 1084698)
2.02% פורמולה מערכות (מס. נייר: 256016)
2.02% יואל (מס. נייר: 583013)
2.00% סלקום (מס. נייר: 1101534)
2.00% רמי לוי (מס. נייר: 1104249)
1.99% אינרום (מס. נייר: 1132356)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 20/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1116086

מינוף מקורב: 1.78**

שם בורסה: תכלתמר כז חתא90

דמי ניהול: 0.75%

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: ריבית בנק ישראל בניכוי 1.5%

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 60A

תאריך הנפקה: 17/05/2010

בלומברג: TCMR27 IT


** מינוף מקורב, המחושב על פי נתוני גלובס בעיכוב של כ- 20 דק'

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב 90

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-90

מספר ני"ע בנכס: 90

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית חסר תא 90 (1748) (60A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x60Ax)  מעל 200% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח