רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית מקמ סד-1 (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > אג"ח ממשלתיות  > תכלית מקמ סד-1 (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
2,775.70 2,775.72 2,775.71 2,775.71 2,775.71  0.00%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
2,818 78.22 (באלפי ₪) 3 72 סוף יום 1111681
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על מק"מ

תעודה

תכלית מקמ סד-1 (00A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד מק"מ, הכולל את כל המלווים קצרי המועד (מק"מ) הנסחרים בבורסה.

תעודת הסל תכלית מקמ סד-1 (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד מק"מ הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל את כל המלווים קצרי המועד (מק"מ = מלווה קצר מועד) הנסחרים בבורסה. המדד מתעדכן בכל סוף יום מסחר, ומתפרסם מאז 1997.

משקל כל מלווה קצר מועד במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלו לבין סך שווי השוק של כל המלווים קצרי המועד המרכיבים את המדד.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד מק"מ) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 18/01/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.68% מ.ק.מ 428 (מס. נייר: 8180424)
9.68% מ.ק.מ 318 (מס. נייר: 8180317)
9.68% מ.ק.מ 218 (מס. נייר: 8180218)
8.60% מ.ק.מ. 1218 (מס. נייר: 8181216)
8.60% מ.ק.מ. 1118 (מס. נייר: 8181117)
8.60% מ.ק.מ. 119 (מס. נייר: 8190118)
7.53% מ.ק.מ 918 (מס. נייר: 8180911)
7.53% מ.ק.מ 828 (מס. נייר: 8180820)
7.53% מ.ק.מ 718 (מס. נייר: 8180713)
7.53% מ.ק.מ 618 (מס. נייר: 8180614)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 18/01/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1111681

שם בורסה: תכלתגל ל מק"מ

דמי ניהול: 0%*

דמי נאמן: 0.015%

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 08/09/2008

בלומברג: TLTGL30 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: מק"מ

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TASHTTB

מספר ני"ע בנכס: 12

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית מקמ סד-1 (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח