רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > אג"ח ממשלתיות  > תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
3,131.69 3,131.69 3,132.69 3,132.69 3,131.69 תשואה יומית -0.03%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
1,645 51.52 (באלפי ₪) 1 64 סוף יום 1108588
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על שחר 0-2

תעודה

תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות בריבית קבועה - ממש"ק (לשעבר שחר) 0-2.

תעודת הסל תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד שחר 0-2 הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות (שהונפקו על ידי הממשלה) שאינן צמודות למדד המחירים, הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה, בעלות תקופה לפדיון של 0-2 שנים. המדד מתעדכן ומתפרסם בכל סוף יום מסחר.

משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד שחר 0-2) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 17/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
26.93% ממשל שקלית 0219 (מס. נייר: 1110907)
26.61% ממשל שקלית 0120 (מס. נייר: 1115773)
26.33% ממשל שקלית 0519 (מס. נייר: 1131770)
20.13% ממשל שקלית 1018 (מס. נייר: 1136548)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 17/02/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1108588

שם בורסה: תכליתגל כא שח02

דמי ניהול: 0.4%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 13/12/2007

בלומברג: TCSHR21 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: שחר 0-2

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TAR02FIG

מספר ני"ע בנכס: 2

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח