רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
2,777.00 2,782.00 2,778.00 2,757.00 2,779.00 תשואה יומית 0.80%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
21,422 595.27 (באלפי ₪) 24 76 סוף יום 1107556
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על אסנפי 500

תעודה
תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR), היא תעודת סל מנוטרלת מטבע העוקבת אחר מדד ה- S&P 500. המדד כולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסת ארה"ב.  
תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס הבסיס
מדד ה- S&P 500 הוא מדד מניות מוביל בארה"ב ובעולם, הכולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בשלוש בורסות בארה"ב- בורסת ניו יורק, בורסת הנאסד"ק וה- AMEX.
המדד נערך ומחושב על-ידי חברת Standard & Poor's Corp שהינה בעלת היקף פעילות מהמובילים בעולם בתחום עריכת וחישוב מדדים.
המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו.

דיבידנד
תעודת הסל תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR), מחלקת את מלוא הדיבידנד (100%) הצבור בתעודה מידי רבעון.

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית השווה לפער בין ריבית בנק ישראל לבין הריבית הדולרית בניכוי מרווח כמפורט בתשקיף ההנפקה. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית (אינדקס) S&P 500 שקלי


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
3.75% Apple Inc.
2.67% Alphabet Inc. Class A
2.62% Microsoft Corporation
1.83% Amazon.com, Inc.
1.75% Facebook, Inc. Class A
1.66% Exxon Mobil Corporation
1.63% Johnson & Johnson
1.53% Berkshire Hathaway Inc. Class B
1.52% JPMorgan Chase & Co.
1.23% General Electric Company

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/01/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1107556

שם בורסה: תכלאינ יח ספ שח

דמי ניהול: 0.8%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.75% לבין ריבית ליבור דולר ארה"ב

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 06/11/2007

בלומברג: TCINSP5 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אסנפי 500

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: SPX

מספר ני"ע בנכס: 500

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד אסנפי 500 הינו קניינה הרוחני של חברת Standard&Poor’s לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח