נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות חו"ל  > שקליות על מדדי חו"ל  > תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
11,710.00 11,720.00 11,780.00 11,780.00 11,720.00 תשואה יומית -0.51%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
461 54.01 (באלפי ₪) 4 17 רציף 1099381
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על סין (Hangsang)

תעודה
תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד המניות של בורסת הונג-קונג הנקרא HSCEI. המדד כולל חברות סיניות אשר עיקר פעילותן היא בסין והן כלולות ברשימת 200 המניות הגדולות בבורסת הונג-קונג ומותרות להחזקה על ידי משקיעים זרים.
תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR), היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס הבסיס
מדד ה- HSCEI כולל את החברות הסיניות הגדולות והסחירות ביותר בבורסת הונג-קונג אשר מותרות להחזקה על ידי משקיעים זרים. המדד כולל כ- 40 מניות ומהווה מדד ייחוס להשקעה בחברות בסין.
המדד הוא מדד משוקלל אך כל חברה במדד יכולה להוות מקסימום 10% ממנו, וזאת על מנת למנוע ריכוזיות גבוהה מידי במדד על ידי חלק קטן מהחברות בו.

דיבידנד
המדד הוא מדד מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו. תעודת הסל תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע ('40a) מחלקת את מלוא הדיבידנד הצבור מידי רבעון.

מטבע
התעודה אינה חשופה לשינויים בשער החליפין, והיא צוברת ריבית המחושבת לפי הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי מרווח לבין הריבית על הדולר הונג-קונג. ריבית זו (במידה וקיימת) מחולקת מידי רבעון.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית סין שקלי


 * ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
11.46% China Construction Bank Corp
10.69% Bank of China Ltd
10.60% ICBC
9.93% Ping an Insurance Group Co of Chi
5.27% China Life Insurance Co Ltd
4.10% China Merchants Bank Co Ltd
3.69% Agricultural Bank of China Ltd
3.51% PetroChina Co Ltd
2.72% China Pacific Insurance Group Co
2.31% China Shenhua Enrgy Co Ltd

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 17/06/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1099381

שם בורסה: תכלאינ ז סיןשח

דמי ניהול: 1.5%

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות דיבידנד**: 100%

מדיניות ריבית: הפער בין ריבית בנק ישראל בניכוי 0.25% לבין ריבית HIBOR

מטבע הצמדה: ₪

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40a

תאריך הנפקה: 26/10/2006

בלומברג: TCINHSI IT


** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: סין (Hangsang)

שם הבורסה: HONGKONG

בלומברג: HSCEI

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
*** מדד סין (Hangsang) הינו קניינה הרוחני של חברת ( HIS Services limited לרבות סימני מסחר רשומים (להלן:"עורך המדד"). תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו.
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח