נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תל-דיב סד-1 (40A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל מניות ישראל  > מדדים בישראל  > תכלית תל-דיב סד-1 (40A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,564.00 1,574.00 1,555.00 1,555.00 1,574.00 תשואה יומית 1.22%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
12,433 195.15 (באלפי ₪) 8 130 סוף יום 1099233
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל דיב (תל אביב דיבידנדים)

תעודה

תכלית תל-דיב סד-1 (40A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד תל אביב דיבידנדים, הכולל את המניות הגדולות במאגר אשר תשואת הדיבידנד השנתית המינימלית שלהן הינה 2%, בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

תכלית תל-דיב סד-1 (40A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

מדד תל דיב (תל אביב דיבידנדים) הנו מדד מניות הכולל את המניות הגדולות במאגר אשר תשואת הדיבידנד השנתית המינימלית שלהן הינה 2%, בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

מדד תל דיב החליף את מדד תל דיב 20 שחישובו הופסק באותו מועד (מרץ 2011) ואשר התפרסם מאז שנת 2006.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה במהלך יום המסחר, המדד מתעדכן ומתפרסם מדי 15 שניות.

 

תשואת דיבידנד מבטאת את היחס בין הדיבידנד שחולק במזומן למניה לבין שער המניה (מחיר השוק) בזמן חלוקת הדיבידנד.

 

החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל דיב) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד ובהתאם במחיר תעודות סל.

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית תל דיב


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 21/08/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.25% אל על (מס. נייר: 1087824)
2.02% שיכון ובינוי (מס. נייר: 1081942)
1.95% כיל (מס. נייר: 281014)
1.94% נאוי (מס. נייר: 208017)
1.92% פוקס (מס. נייר: 1087022)
1.86% אלוני חץ (מס. נייר: 390013)
1.86% מטריקס (מס. נייר: 445015)
1.85% פיבי (מס. נייר: 763011)
1.84% חילן (מס. נייר: 1084698)
1.84% שטראוס (מס. נייר: 746016)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 21/08/2018
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1099233

שם בורסה: תכליתגל ד תלדיב

דמי ניהול: 0.5%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות דיבידנד**: 100% מתואם תשואה ברוטו

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:45-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 40A

תאריך הנפקה: 22/10/2006

בלומברג: TGTLDB4 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

** בכפוף למדיניות הדיבידנד כמתואר
    בתשקיף התעודה

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל דיב (תל אביב דיבידנדים)

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-DIV

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית תל-דיב סד-1 (40A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x40Ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח