נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית סחורה חוזה נפט 4Da) ICE C01)

 
תכלית תעודות סל  > סחורות  > תכלית סחורה חוזה נפט 4Da) ICE C01)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
1,359.00 1,363.00 1,362.39 1,362.39 1,360.27 תשואה יומית -0.16%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
8,056 109.58 (באלפי ₪) 3 140 סוף יום 1097757
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על נפט

תעודה

תכלית סחורה חוזה נפט 4Da) ICE C01), היא תעודת סל העוקבת אחר מחיר חוזה הנפט מסוג ברנט Brent Crude Oil הנקוב בדולרים ונסחר בבורסת ה- ICE. תעודת סל הנפט הזו נושאת ריבית יומית המחושבת על בסיס ריבית LIBOR דולר שבועי בניכוי 1.5%, כאשר תקבולי הריבית נצברים בתעודה ומחולקים אחת לחצי שנה.

מחיר תעודת הסל - תכלית סחורה חוזה נפט 4Da) ICE C01), מושפע ממחיר החוזה על הנפט, מקדם הגילגול, שער הדולר ומקדם הריבית הצבורה.

תכלית סחורה חוזה נפט 4Da) ICE C01) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

 

נכס בסיס

נכס הבסיס הוא מחיר חוזה הנפט מסוג Brent Crude Oil הנקוב בדולר ארה"ב ונסחר בבורסת ה- ICE, לונדון. החוזה הוא על 1,000 חביות נפט (42,000 US Gallons).

הברנט הוא נפט המופק בים הצפוני והוא נחשב לבנצ'מרק של מחיר הנפט העולמי, ביחד עם ה- WTI המופק בארה"ב.

ניתן לצפות במסחר בחוזים ובתאריכי פקיעתם באתר האינטרנט של בורסת ה- ICE בכתובת www.theice.com.

 

מטבע

מכיוון שמחיר חוזה הנפט נקוב בדולרים, מחיר תעודת סל נפט זו מושפע משינויים בשער החליפין שקל-דולר ארה"ב. כלומר, כאשר הדולר יתחזק ביחס לשקל מחיר התעודה יעלה (בהנחה ושאר הפרמטרים ישארו זהים).

 

בעבר נקראה התעודה: תכלית נפט


*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסנפט
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לסוף שנת 2016
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1097757

שם בורסה: תכליתגל א נפט

דמי ניהול: 0.6%*

דמי נאמן: 0.02%

מדיניות ריבית: Libor דולר ארה"ב שבועי בניכוי 1.5%

מטבע הצמדה: דולר אמריקאי

אופן ההמרה: שווי כספי

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 4Da

תאריך הנפקה: 24/07/2006

בלומברג: TGBRNT1 IT


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: נפט

שם הבורסה: cbot

בלומברג: CO1 COMDTY

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית סחורה חוזה נפט 4Da) ICE C01)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח