נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

סקירת מדד תל בונד צמודות AA-AAA / יולי 2018

 

תל בונד צמודות AA-AAA – סקירת מדד

מחלקת מחקר- תכלית תעודות סל

 

תיאור מדד

המדד מורכב מאג"ח חברות (קונצרניות) הצמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית קבועה, הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-). מאז השקתו (25.02.2018) ועד היום השיג המדד תשואה של 0.8%.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה בתום המסחר ביום חמישי השלישי בחודשים מאי ונובמבר.

 

הרכב המדד

המדד מורכב כיום מ- 80 סדרות אג"ח צמודות, שכל אחת מהווה בין 0.2%-3% ממשקל המדד, כאשר המשקל של עשרת הסדרות הגדולות מהווה כ- 30% מהמדד.

 

להלן נתונים עיקריים לגבי עשרת האחזקות הגדולות ביותר במדד התל בונד צמודות AA- AAA:

 

 

להלן נתונים טכניים על הרכב המדד:

 

 

חשיפה סקטוריאלית

המדד מפוזר בין שני סקטורים עיקריים המהווים יחדיו כ- 79% ממשקל המדד, שהם סקטור הבנקים והנדל"ן. כמו כן, לענפי האנרגיה והביטוח ייצוג בולט גם כן. חברות התקשורת הן בעלות המשקל הנמוך מבין הסקטורים המיוצגים במדד. הפירוט המלא מובא להלן:

 

 

חלוקה סקטוריאלית של המדד

 

 

 

תנאי המדד

להלן תנאי המדד העיקריים:

  • אגרות החוב צריכות להיכלל במאגר התל בונד של הבורסה.
  • סדרות האג"ח יהיו קונצרניות, צמודות למדד ונושאות ריבית קבועה.
  • דירוק הסדרות במדד יהיה לפחות (-AA) לפי דירוג 'מעלות', או בדירוג מינימלי של (Aa3) ע"פ 'מדרוג'.
  • מספר הסדרות במדד לא מוגבל ועל מנת לשמור על פיזור, המדד כולל מגבלת משקל כך שסדרת אג"ח לא תעלה על 3% ממשקל המדד, ומשקלו של מנפיק ספציפי לא יעלה על 18% מהמדד.
  • הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים מאי ונובמבר.
  • המדד הוא חלק מהמדדים הרציפים, והוא מתפרסם באופן שוטף בכל 15 שניות במהלך יום המסחר בבורסה.

 

 

רציונל השקעה

המדד המתואר מספק אמצעי חשיפה לסדרות האג"ח אשר נמצאות בטווחי הדירוג הגבוהים ביותר בבורסה הישראלית. משכך, הסיכון אותו מגלם הוא נמוך מאשר מדדים מקבילים המוגדרים עבור רמות נרחבות יותר של דירוג בכלל, וכאלה הכוללים סדרות בדירוג נמוך יותר בפרט. הפרמטר דרכו ניתן לבחון את יחס הסיכון – סיכוי הגלומה במדד הוא המרווח הממשלתי, כלומר הפער בין התשואה אותה הוא מניב לבין זו המיוחסת למדד האג"ח הממשלתי, זה חסר הסיכון. כאמור, המרווח הממשלתי של מדד התל בונד צמודות AA- AAA עומד על 1.12% (נכון ליום 11/06).

 

 

הנתונים נכונים ליום 18/07/2018 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
סקירת מדד מחשוב ענן / יולי 2018  


סקירה כללית פינטק / יולי 2018  


סקירת מדד ה- TecDAX / יולי 2018