נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

זהב - סקירה כלכלית / ספטמבר 2017

 

לאחר תקופה ארוכה מאוד של תנודתיות נמוכה יחסית בשווקים, ועם התגברות המתיחות הצבאית בין ארה"ב לצפון קוריאה, משקיעים רבים נוטים לחשוב מחדש על הקצאת חלק מתיק ההשקעות שלהם לטובת נכסים בטוחים יותר. זהב נחשב נכס שמחירו עולה בעת אי-יציבות פוליטית או ביטחונית ולכן אנו עדים לעלייה  במחיר הזהב, כתוצאה מגידול בביקוש להשקעה במתכת היקרה. מחיר הזהב צפוי להמשיך במגמה זו, אם הביקוש להשקעות בקרנות ETF מגובות בזהב יחזור לרמתו בשנה שעברה. כמו כן, כל מימוש של סיכון פוליטי או צבאי צפוי להקפיץ את מחיר הזהב.


 

תנודות במחיר הזהב ב-30 השנים האחרונות

בשלושת העשורים האחרונים, מחיר הזהב רחוק מלהיות לינארי. ניתן לחלק את 30 השנים האחרונות ל-4 תת-תקופות מרכזיות. התקופה הראשונה, בין 1988 ל- 2002, שנים בהן מחיר הזהב ירד מרמה של 480 דולר לרמה של כ-270 דולר. התקופה השנייה, בין השנים 2002 לסוף שנת 2011, תקופה בה מחיר הזהב זינק מרמה של 270 דולר לרמה של כ- 1,890 דולר. זו הייתה אחת התקופות הטובות ביותר למשקיעי הזהב, כולל בזמן המשבר הכלכלי העולמי. התקופה השלישית, בין השנים 2011-2015, בה מחיר הזהב חזר למגמת ירידה עד לרמה של כ- 1,070 דולר. כיום אנחנו נמצאים בתקופה הרביעית, אשר התחילה לפני כשנה וחצי. בתקופה זו מחיר הזהב חזר למגמה של עליות. מחיר הזהב עלה בשנת 2016 והמשיך במגמה גם מתחילת שנת 2017, כשעלה כבר בכ- 12.5%.

 

כיום, הזהב נסחר ברמה של כ- 1,290 דולר, לאחר שהתחזק בכ-6% בחודש וחצי האחרונים בלבד. מחיר הזהב צפוי להיות מושפע בטווח הקצר מאוד מאירועים פוליטיים וביטחוניים ובטווח ארוך יותר ממגמות בביקוש והיצע המצרפיים.


 

מגמות בביקוש המצרפי לזהב

הביקוש לזהב מורכב מ-5 מרכיבים מרכזיים:

1)       ביקוש לתכשיטי זהב.

2)       ביקוש לזהב פיזי להשקעה (מטבעות ומטילי זהב).

3)       ביקוש לקרנות ETF המגובות בהחזקה פיזית של זהב.

4)       ביקוש של בנקים מרכזיים.

5)       ביקוש לייצור במגזר הטכנולוגי.

 

הביקוש המצרפי לזהב ברבעון השני של 2017 הסתכם ב- 953.4 טון, קיטון של כ- 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בביקוש נובע בעיקר מקיטון בביקוש להשקעות בקרנות ETF במהלך הרבעון. לאור המתיחות הצבאית בין ארה"ב לצפון קוריאה וחשש מהיציבות של ממשל טראמפ, נתון זה יכול להשתנות ברבעון הקרוב ולאחריו.

 

גם בבחינה חצי שנתית, הביקוש המצרפי לזהב קטן לרמה של 2,003.8 טון, קיטון של כ- 14% לעומת החציון המקביל אשתקד. הסיבה לירידה בחציון גם כן נובעת מהקיטון בהשקעות בקרנותETF  של זהב, וקיטון קל ברכישה נטו של זהב ע"י בנקים מרכזיים. מנגד, ההשקעות הפיזיות במטבעות ומטילי זהב גדלו במקצת, כמו גם הביקוש לתכשיטי זהב שגדל, אך נותר חלש בהשוואה לנתוני העבר. הביקוש לזהב בייצור במגזר הטכנולוגי ממשיך במגמת הצמיחה כבר רבעון שלישי ברציפות, בזכות גידול בייצור מוצרי טכנולוגיה חכמים יותר, המכילים רכיבים הבנויים גם מזהב.


 

גידול בביקוש לתכשיטי זהב

הביקוש לתכשיטי זהב, המרכיב העיקרי בביקוש המצרפי לזהב, הסתכם ב- 480.8 טון ברבעון השני של 2017, גידול של 8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הביקוש לתכשיטים מסין ומהודו מהווה ביחד כ-55% מהביקוש העולמי לתכשיטי זהב, לכן נתוני הביקוש של מעצמות אלו חשובים מאוד ומשפיעים באופן מובהק על מחיר הזהב. הביקוש מהודו הוביל את הגידול בביקוש המצרפי, בזכות עלייה של 41%, מרמה של 89.8 טון ברבעון השני של 2016 לרמה של 126.7 טון ברבעון השני של 2017. מנגד, הביקוש הסיני קטן ב-5% בתקופה זו והסתכם ב-137.7 טון.

 

למרות הגידול בביקוש המצרפי, בהשוואה לממוצע של 5 השנים האחרונות, נתוני הביקוש עדיין חלשים יחסית. חזרה לממוצע של הביקוש לתכשיטי זהב יכול לתמוך רבות בעליית מחיר הזהב בעתיד הקרוב.

 

קיטון בביקוש להשקעות בזהב

הביקוש להשקעות בזהב מורכב מהשקעות פיזיות במטבעות ומטילי זהב ומהשקעות בקרנות ETF המגובות בהחזקת זהב. הביקוש להשקעות הסתכם ב-296.9 טון ברבעון השני של 2017, קיטון של כ- 34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הסיבה לקיטון היא ירידה חדה בהשקעה בקרנות ETF המגובות בהחזקת זהב. התנודה החדה נובעת בעיקר מקיטון בביקוש לקרנות ETF ע"י משקיעים סינים, הרואים בכלי השקעה זה מכשיר פיננסי בעיקר לצרכי ספקולציה וניסיון להשיג רווחים בטווח קצר.

 

השקעה במטבעות ומטילי זהב נחשבת השקעה לטווח ארוך יותר מאשר בקרנות ETF. על פי נתונים של סקר שנערך בקרב משקיעים סיניים, ניתן ללמוד כי כ-75% מהמשקיעים שרוכשים מטבעות ומטילי זהב הגדירו את מטרת ההשקעה כ 'שמירה על ההון' או יצירת רווחים בטווח הארוך. מנגד, יותר מ-50% ממשקיעי קרנות ה- ETF הסיניים, הגדירו את מטרת השקעתם כספקולציה או יצירת רווחים בטווח קצר.

 

גידול בביקוש לזהב ע"י בנקים מרכזיים

הביקוש נטו לזהב ע"י בנקים מרכזיים הסתכם ב-94.5 טון ברבעון השני של 2017, גידול של כ- 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע ממספר רכישות גדולות של מספר מצומצם של בנקים מרכזיים. הבנק המרכזי של רוסיה הגדיל את הרזרבות שלו ב- 35.7 טון זהב במהלך הרבעון, והבנק המרכזי הטורקי הוסיף 21 טון זהב לרזרבות שלו. הביקוש הרבעוני של הבנקים המרכזיים קטן באופן משמעותי מהממוצע ב-5 השנים האחרונות, העומד על רכישות נטו של 135.2 טון זהב.


 

מגמות בהיצע המצרפי לזהב

ההיצע המצרפי לזהב ברבעון השני של 2017 הסתכם ב- 1065.9 טון, קיטון של כ- 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. היצע הזהב המצרפי נקבע בעיקר ע"י 2 מרכיבים מרכזיים: כריית הזהב במכרות וכמות הזהב הממוחזרת. במהלך הרבעון השני לא חל שינוי מהותי בכמות הזהב הנכרת במכרות, כתוצאה מאיזון בין הגידול בכרייה במספר מכרות ובין קיטון במספר מכרות אחרים. לעומת זאת, כמות הזהב הממוחזרת קטנה בכ- 18% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והיא הובילה את הקיטון בהיצע המצרפי.

 

הצפי כי כמות כריית הזהב במכרות צפויה לגדול במקצת לקראת סוף 2017, ובשנת 2018 ולאחר מכן לקטון. הקיטון בהיצע צפוי להתחיל בשנת 2019, כתוצאה מהשקעות חסר של חברות כרייה מרכזיות. חברות אלו ניצלו את תזרים המזומנים החיובי שלהן בשנים האחרונות להקטנת חובות והשקעה בשמירה על הקיים, אך לא השקיעו כסף רב בהשקעות לצרכי פיתוח עתידי.


 

סיכום: מחיר הזהב בספטמבר 2017

מחיר הזהב רחוק מרמת המחירים הגבוהה שהייתה בסוף שנת 2011, שלאחריה הגיעו שנים רצופות בהן ירד מחיר הזהב עד סוף שנת 2015. בשנת 2016 חל שינוי במגמה ומחיר הזהב חזר לעלות, מגמה הנמשכת גם בשנת 2017.

 

משקיעים רבים מעריכים, כי הסכנה הגדולה ביותר לתיק הנכסים שלהם כעת אינה מסיבות כלכליות, אלא מסיבות פוליטית או ביטחונית. לאחרונה התבטא בתקשורת מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, ריי דאליו, אשר הציע למשקיעים להקצות בין 5% ל-10% מתיק הנכסים שלהם להשקעה בזהב, על מנת להגן על כספם מפני סיכונים פוליטיים וביטחוניים. על פי הערכת דאליו, אם סיכונים אלו יתממשו, מחיר הזהב יעלה יותר מאשר מחירם של נכסים בטוחים אחרים. כאשר המיליארדר דאליו, אחד האנשים העשירים בעולם ומנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, בוחר לשתף את דעתו על ניהול סיכונים והשקעות, שווה לפחות לעצור ולחשוב על דבריו, האם זה הזמן הנכון להשקעה בזהב.

 

למידע נוסף אודות תעודת סל על הזהב

  
 
 
 
סקירות אחרונות
 
סקירת מדד תל בונד צמודות AA-AAA / יולי 2018  


סקירת מדד מחשוב ענן / יולי 2018  


סקירה כללית פינטק / יולי 2018