נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

סין - סקירה כלכלית / פברואר 2010

 

דגל סין

אוכלוסיה: 1.34 מיליארד

תמ"ג לנפש (במונחי PPP - כח קניה): 6,000 $

שיעור צמיחת תמ"ג (2009): 8.7%
אינפלציה (2009): 1.9%
ריבית: 5.31%
שיעור אבטלה (2009): 4.3%
דירוג אשראי (S&P): +A


 

 

 

רקע

סין הינה המדינה בעלת האוכלוסיה הגדולה בעולם ובעלת הכלכלה השלישית בגודלה בעולם. הרפובליקה העממית הסינית נוסדה ב-1949 ומאז נמצאת המפלגה הקומוניסטית בשלטון. כלכלתה של סין שינתה את פניה מאז מדיניות הפתיחות הכלכלית, אותה הנהיג שיאו פינג בשנות ה- 80, אשר הובילה את סין לפיתוח מואץ ולשילוב בין מפעלים ממשלתיים, לצד יוזמות פרטיות והתפתחות סקטורים בהתאם לצרכי השוק. כחלק מהתוכנית, הוקמו אזורי פיתוח כלכלי מיוחד, אשר התוו את הדרך להתפתחותם של אזורים המתאפיינים בתעשיות שונות, להם הוענקו תמריצים והטבות מס, על מנת למשוך אליהם השקעות זרות.
במשך הזמן התרחבה הרפורמה ושינתה את פני הכלכלה הסינית. מפעלים וחברות בבעלות ממשלתית עברו תהליכי הפרטה, אחרים הונפקו בבורסה המקומית או בבורסות זרות, הסקטור הפרטי התפתח ויזמים רבים החלו לפעול בסין.
סין הפכה לכח כלכלי מניע לאחר הצטרפותה לארגון הסחר העולמי בשנת 2001 וכיום יש לה עודף מסחרי עם ארה”ב ורזרבות מט”ח אדירות המסתכמות בכ 2- טריליון דולר. בשנים האחרונות משקיעה סין הרבה מאוד ביבשת אפריקה המשופעת במשאבים טבעיים, מחצבים ואנרגיה. סין מנצלת את יתרות המט”ח העצומות שלה ומשקיעה באפריקה בהשקעות ישירות, מסייעת במימון פרוייקטי תשתית, מבצעת בעצמה פרוייקטי תשתית ומייצאת ליבשת בהיקפים הולכים וגדלים.
מאז הצטרפותה לארגון הסחר העולמי צמחה סין בקצב ממוצע של כמעט 10%. בין השנים 2004-2007 צמחה כלכלת סין בקצב שנתי ממוצע של למעלה מ- 11% והפכה לכלכלה השלישית בגודלה בעולם. את שנת 2009 סיימה עם צמיחה של 8.7%, שיעור הצמיחה הגבוה בעולם. כאשר את הרבעון האחרון של 2009 סיימה בקצב של 10.7%. תחזית הצמיחה של הבנק העולמי לשנת 2010 עומדת על 10%.
אין ספק שלאחר המשבר הכלכלי האחרון אותו עוברת סין טובה יחסית, אנו עדים לשינוי במאזן הכלכלי בין סין לבין מדינות המערב, תוך עלייה בחשיבותה ובמשקלה של הראשונה כגורם המניע את הצמיחה העולמית.

 

 

סין - תוצר

 

 


 

הכלכלה המקומית

הליברליזציה של הכלכלה הסינית שכללה בין היתר גם את הצטרפותהלארגון הסחר העולמי, הפכו את השוק הסיני לתחרותי יותר ומושפע מכוחות השוק. האתגרהסיני הינו המשך הקטנת הבעלות הממשלתית הסינית על חברות, צמצום הסקטור הציבוריוגידול חלקו של הסקטור הפרטי.

 

 


 

 

תכנית התמריצים

סין הייתה בין המדינות הראשונות שהראו סימני התאוששות מהמשבר העולמי. זאת הודות לחשיפתה הנמוכה של סין למכשירים פיננסיים מתוחכמים ומעבר לכך הודות לתכנית התמריצים של הממשל הסיני (585 מיליארד דולר) תוך הרחבה של היקפי האשראי. התכנית הממשלתית התרכזה בעיקר בהשקעה בתשתיות, תחבורה, אנרגיה ושמירה על הסביבה.
התכנית הממשלתית המאסיבית ביחס לתוצר הסיני, התאפשרה הודות לעודפי יתרות מט”ח אדירות, חשבון שוטף חיובי, גרעון תקציבי וחוב נמוכים ביחס לתוצר. למשל החוב הציבורי של סין יעמוד על כ- 24% מהתוצר בשנת 2010 עלייה של 3% משנת 2008 . זאת לעומת כ- 100% במדינות ה-
OECD ו- 80% בארה”ב. כמובן שעם תנאי פתיחה טובים אלו, הגמישות הפיסיקלית של סין הייתה גבוהה בהרבה ביחס למדינות אחרות בעולם.
סין כבר כיום הינה הכלכלה השנייה בגודלה בעולם (במונחי
PPP - כח הקניה של המטבע המקומי), הכלכלה השנייה בגודלה מבחינת יצור תעשייתי והכלכלה הגדולה בעולם ביצוא של טובין. הצמיחה העתידית בסין תהיה מונעת ע”י המשך גידול בהשקעות בתשתיות וגידול של הצריכה הפרטית.
תהליך הגידול בצריכה הפרטית ובהשקעה בתשתיות מתבסס בין היתר, על המשך תהליך העיור והגידול בהכנסה לנפש בסין, העומד על כ- 6000 $ (במונחי
PPP). תהליכים אלו יתמכו בהמשך ייצור מוצרים בעלי ערך רב יותר ויגדילו את מחזור העסקים, התפוקה התעשייתית ואת הצמיחה. חשוב לציין כי מגמות אלו הינן ארוכות טווח ויימשכו להערכתנו לפחות בשני העשורים הקרובים.

 

 

 

סין

 

סין

 

 


 

יצור תעשייתי

הייצור התעשייתי עלה בחודש ינואר בכ- 18.5%. ההתרחבות התעשייתית בסין מתרחשת בכל המגזרים - טקסטיל ציוד לתחבורה, מכשור אלקטרוני ועוד. בנוסף יחס ההזמנות למלאים עולה והינו סימן חיובי על המשך התרחבות הסקטור התעשייתי גם בעתיד.

 

סין - ייצור תעשייתי

 


 

דרקון סיני

צריכה פרטית בסין

עוד בעיצומו של המשבר הכלכלי, הבין הממשל כי לאור חולשת שווקי המערב תכנית התמריצים חייבת לטפל בבעיית הצמיחה דרך גידול בביקושים המקומיים. תכנית התמריצים התמקדה בהשקעה בתשתיות ובצריכה הפרטית המקומית. יש לציין, כי הגידול בביקושים המקומיים הכוללים את הצריכה הפרטית, נשאר יעד ארוך טווח של הממשל הסיני. מדיניות התמיכה בצריכה עודדה את צריכת הרכבים ומכשירים אלקטרוניים ונשארת ככזו גם לתוך 2010. השגת יעדים אלו תפצה על הירידה בצריכה העולמית המגיעה מכוונם של השווקים המפותחים ובעיקר בארה”ב . כיום, הממשל הסיני פועל לחלוקת ההכנסות שוויונית יותר וכפועל יוצא מכך הוא נוקט מאמצים לעידוד הצריכה של השכבות החלשות. מדדי אמון הצרכנים, המעידים על פוטנציאל הצריכה בעתיד, מצביעים על שיפור הדרגתי וקבוע שצפוי להשפיע לחיוב על הצריכה הפרטית.


 

 

מדיניות מוניטרית

המדיניותהמוניטרית בסין עברה שינוי ממדיניות מתכננת למדיניות המתבססת יותר על כוחות השוק. כחלק ממדיניות זו, מרכיב רב יותר של שיעורי הריבית נקבע לפי כוחות השוק. האתגר שלמעצבי המדיניות המוניטרית הינה שימוש בריבית ככלי מייצב, זאת לעומת התבססות על היצעהכסף. ותוך כדי גמישות במדיניות שער החליפין ושימת דגש לשמירה על שיעורהאינפלציה.

 

 


 

 

התחממות המשק הסיני וחשש מיצירת בועות

לאור המדיניות המוניטארית והפיסיקלית המרחיבה, גדל היצע הכסף בחודש דצמבר 2009 בכ- 30% . מעבר לכך נתנו הבנקים הסינים הלוואות בחודש ינואר, בהיקף של כ 200- מיליארד דולר, שהם כחמישית מסך האשראי המוקצה לשנת 2010 . נציין כי, חלק לא מבוטל מהאשראי בכל השנה האחרונה ניתן לתחום הנדל”ן ותרם להתרחבות מרשימה של הסקטור, אך גם לעליות מחירים גבוהות.
האינפלציה בחודש ינואר הסתכמה בכ- 1.5% והנתונים מראים כי היא מרימה ראש. אם נוסיף לכך את ההערכות כי הממשל הסיני מחזיק את היואן במחיר הנמוך מערכו הכלכלי על מנת לתמוך ביצוא, אפשר לומר כי האינפלציה האמיתית אפילו גבוהה יותר. הבנק המרכזי הודיע כי הוא מעוניין בהדרגה לצאת ממדיניות מרחיבה של משבר, למדיניות התואמת את תנאי הכלכלה הנוכחיים של חזרה לצמיחה. כתוצאה מחשש לעלייה בשיעורי האינפלציה והתפתחות בועה בענף הנדל”ן, הנחה הממשל הסיני ב- 12/2 את הבנקים, להעלות את יחס הרזרבה בכחצי אחוז. כמו כן הקשיחו הבנקים הסינים את תנאי האשראי לסקטור הנדל”ן.
כחלק מהמדיניות המרסנת, בשנת 2010 סביר להניח שנראה עלייה בריבית של הבנק המרכזי, העומדת על 5.31% כבר למעלה משנה.

 

 


 

 

 

יבוא יצוא וחשבון שוטף

המאזן המסחרי של סין הסתכם בחודש ינואר בכ- 14.2 מיליארד דולרים, לעומת 18.4 מיליארד דולרים בחודש דצמבר. המאזן המסחרי התכווץ בשל גידול מאסיבי של הייבוא ביחס לייצוא. תוצאה של הגידול בביקושים המקומיים.

הייבוא הסיני הסתכם בכ- 95 מיליארד דולר בינואר, גידול של 85.5%. סין מייבאת בעיקר מתכות, סחורות, נפט, מכשור רפואי וכימיכלים.

הייצוא הסתכם בכ- 110 מיליארד דולר גידול של 21% מול השנה הקודמת. היצוא העיקרי הוא של מכשירים אלקטרוניים, ציוד תקשורת, מכשור לעבוד מידע וטקסטיל. יחד עם ההתאוששות הכלכלית של העולם, הצפי לשנת 2010 הוא המשך גידול בייצוא. המגמות בייצוא הסיני מעידות על צמיחה גבוהה יותר של מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר לעומת מוצר בסיס. כבר היום משקל הייצוא של מכשירים מכניים ואלקטרוניים, מהווה כ- 60% וצפוי לגדול עוד יותר. נציין כי התרחבות הייצוא חשובה גם להבראת שוק העבודה.
כתוצאה מנפילת הייצוא בתחילתו של המשבר, ירד החשבון השוטף של סין בכ- 30% במחצית הראשונה של 2009. העודף בחשבון השוטף שהגיע למעבר ל- 10% ביחס לתוצר בשנת 2007, צפוי לקטון ולהסתכם בכ- 5.5% מהתוצר בשנת 2010.


 

 

 

 

שוק העבודה

הממשל הסיני מודע לכך שעל מנת לשמור על יציבות חברתית, הוא חייב לייצר מספיק מקומות עבודה ולשמור על קצב צמיחה גבוה. כתוצאה ממדיניות הממשל לעידוד הביקושים המקומיים והתאוששות המהירה של הכלכלה הסינית, שיעור האבטלה הסיני לא נפגע באופן מהותי. שיעור האבטלה עומד כיום על 4.3%.

היקף המועסקים בסין לא התרחב מאוד בשנים האחרונות. אך יחד עם זאת, העלייה ברמת ההשכלה מאז שנות ה- 80 שיפרה מאוד את רמת הפריון של העובד הסיני, תהליך שיימשך גם בשנים הבאות.

בשנים האחרונות, אנו עדים לגידול במספר המוסקים בסקטור הפרטי, מול צמצום מספר המועסקים בסקטור הציבורי.

 


 

 

לסיכום

הכלכלה הסינית עברה מהפכה בשני העשורים האחרונים, אשר הובילה אותה להיות הכלכלה השלישית בגודלה בעולם. מעבר לכך, לאחר המשבר הכלכלי החמור ביותר בעת האחרונה, משקלה של סין בכלכלה העולמית הולך וגדל, וסין מהווה גורם משמעותי בצמיחה העולמית ויש האומרים שהינה הקטר המוביל את הצמיחה העולמית.


המשבר העולמי לא פסח על סין שנפגעה מאוד מירידת הייצוא, זאת בשל חולשת שווקי המערב. רזרבות מט"ח אדירות, עודף בחשבון השוטף ויחס חוב לתוצר נמוך אפשרו לממשל הסיני לצאת עם תכנית תמריצים אגרסיבית והרחבת אשראי אשר הוכיחו עצמם כיעילים. כבר ב- 2009 חזרה כלכלת סין לקצבי הצמיחה טרום המשבר והינה הכלכלה בעלת שיעור הצמיחה הגבוה בעולם.


האתגר הסיני כיום, הינו לשמור על שיעורי צמיחה גבוהים תוך יציאה מהמדיניות המרחיבה זאת בשל החשש מאינפלציה גבוהה ובועה במחירי הנדל"ן.


הערכות בשוק גורסות כי הכוחות שהניעו את כלכלת סין בשנים האחרונות – הגידול בצריכה הפרטית וההשקעה בתשתיות, המתבססים על המשך תהליך העיור והגידול בהכנסה לנפש, ימשיכו בעתיד והינן מגמות ארוכות טווח. 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018