נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

שווקים מתעוררים – סקירה כלכלית / נובמבר 2016

 

רקע

 

ההאטה בכלכלת סין והירידה החדה במחירי הסחורות השפיעו לרעה על כלכלות השווקים המתעוררים במהלך השנים האחרונות. היחלשות המטבעות המקומיים ביחס לדולר ואי היציבות הפוליטית במספר מדינות, גם הם תרמו לכך שמשקיעים רבים העדיפו להימנע מהשקעות בשווקים המתעוררים.

בשנת 2016 נראה שהתמונה בשווקים המתעוררים משתנה. מחירי הסחורות התייצבו, אך מחירי המניות בשווקים המתעוררים נותרו זולים מאוד בהשוואה למחירי המניות בשווקים המפותחים. בסין, הכלכלה המתעוררת הגדולה בעולם, חלה התייצבות בשנת 2016. ממשלת סין מנסה בכל האמצעים להימנע מזעזוע כלכלי והכריזה על חבילת תמריצים פיסקלית לעידוד הפעילות במשק. צעד זה השפיע לטובה לא רק על הייצור הסיני, אלא גם על הייצור האסיאתי והגלובלי.

השווקים המתעוררים ממשיכים להוביל את צמיחת הכלכלה העולמית. שווקים אלו צמחו בעבר בקצב מהיר יותר מהכלכלות המפותחות, ובשנתיים הקרובות, הם צפויים לצמוח בקצב הגבוה פי שניים או פי שלושה מהכלכלות המפותחות. בנוסף, סביבת הריביות האפסיות בעולם צפויה לתמוך במגמת הקצאת הון לשווקים המתעוררים בחיפוש אחר תשואה גבוהה יותר. נתוני המאקרו הטובים יותר, מתחילים להשתקף ברווחי החברות ובתחזיות הרווח של חברות הנסחרות בשווקים המתעוררים ונראה כי מגמה זו צפויה להימשך בשנים הקרובות.


 

מרבית אוכלוסיית העולם חיה בשווקים המתעוררים

 

סין והודו, הכלכלות הגדולות ביותר מבין השווקים המתעוררים, הינן בעלות אוכלוסייה של 1.4 מיליארד איש כל אחת, לעומת 332 מיליון איש בלבד בארה"ב. בטווח הארוך, רמת החיים בשווקים המתעוררים צפויה להתקרב לרמת החיים במדינות המפותחות. כתוצאה ממגמה זו, כוח הקנייה בשווקים המתעוררים יגדל משמעותית ומעמדם הפוליטי בעולם יגדל גם כן. במספר מדדים מסוימים סין כבר עקפה את ארה"ב, אך אנחנו רק בתחילתה של מגמה זו. הגידול בכוח הקנייה בשילוב עם גודל האוכלוסייה, יתרום לצמיחה הגבוהה במדינות אלו במשך השנים הבאות.

 

מספר התושבים של עשר המדינות המאוכלסות ביותר בעולם (במיליונים)

(ע"פ נתוני קרן המטבע העולמית)

 

                                                                               מקור: www.forbes.com


 

השווקים המתעוררים צפויים לצמוח בקצב כפול מקצב הצמיחה בשווקים המפותחים

 

לפי נתוני קרן המטבע העולמית, בשנת 2004 המדינות המתפתחות ייצרו 46% מהתוצר העולמי (תמ"ג במונחי כוח קנייה - PPP), ואילו בשנת 2014 המדינות המתפתחות כבר ייצרו יותר מחצי מהתוצר העולמי במונחי כוח קנייה - 57%. הרוב המכריע של הצמיחה במדינות המתפתחות נבע מהשווקים המתעוררים בדרום-מזרח אסיה, ובראשם סין והודו.

לפי הערכות קרן המטבע העולמית, מגמה זו צפויה להימשך ביתר שאת גם בעתיד, כשהשווקים המתעוררים צפויים לצמוח בקצב הגבוה פי שניים או פי שלושה מהכלכלות המפותחות. כך למשל, כלכלת סין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, צפויה לצמוח בקצב מהיר של 6.6% ו-6.2% בשנת 2016 ובשנת 2017 בהתאמה. ה-"ברקזיט" כמעט ולא השפיע לרעה על המשק הסיני, עקב קשרי הסחר והקשרים הפיננסיים המעטים שיש בין סין ובריטניה.

הודו צפויה לצמוח בקצב של 7.4% בכל אחת מן השנים 2016 ו-2017, וחמש הכלכלות הגדולות ביותר באזור דרום מזרח אסיה (אינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים, תאילנד ווייטנאם) צפויות לצמוח בקצב ממוצע של 4.8% ו-5.1% בשנת 2016 ו-2017 בהתאמה. אמנם ברזיל נמצאת במיתון מתמשך, אך הצפי הוא שהכלכלה הברזילאית תעבור לצמיחה כבר במהלך שנת 2017.

למרות המיתון בברזיל, ממוצע הצמיחה בשווקים המתעוררים צפוי לעמוד על 4.1% בשנת 2016 ו-4.6% בשנת 2017. מדובר בצמיחה גבוהה משמעותית לעומת תחזית הצמיחה של הכלכלות המפותחות, שעומדת על קצב ממוצע של 1.8% בלבד בשנים 2016 ו-2017, כאשר ארה"ב צפויה לצמוח מעט מעל הממוצע והאיחוד האירופי צפוי לצמוח מתחת לממוצע של הכלכלות המפותחות.

 

שיעורי הצמיחה בכלכלות נבחרות בעולם, 2014-2017

 

* נכון לחודש יולי 2016.                                                    מקור: תכלית, קרן המטבע העולמית

 

 

בראייה ארוכת טווח, השווקים המתעוררים צפויים לצמוח בקצב כפול ואף יותר מאשר קצב הצמיחה במדינות המפותחות, כאשר הודו וסין יובילו את הצמיחה הכלכלית בעולם, ובקרב השווקים המתעוררים בפרט.

 

שיעור הצמיחה השנתי הממוצע בעשרים השנים הקרובות

 

                                                                                 מקור: www.fidelity.com


 

סין ממשיכה בדרכה להיות המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם

 

סין הינה בעלת התמ"ג הגדול בעולם במונחי כוח קנייה. בשנת 2016 התמ"ג הסיני יעקוף את התמ"ג של ארה"ב במונחי כוח קנייה (PPP). סין והודו לבדן צפויות לייצר תמ"ג השווה ל-25% מהתמ"ג העולמי במונחי כוח קנייה. מגמה זו צפויה להמשיך, כאשר לפי קרן המטבע העולמית, בשנת 2021 מדינות אלו צפויות לייצר תמ"ג שיהווה כ-29% התמ"ג העולמי (במונחי כוח קנייה).

 

10 הכלכלות בעלות התמ"ג הגבוה ביותר (במונחי כוח קנייה – PPP)

 

מקור: תכלית, קרן המטבע העולמית


 

שוק ההון והשפעת הבחירות בארה"ב

 

לאחר מספר שנים של ביצועי חסר של מדדי השווקים המתעוררים לעומת השווקים המפותחים, מכפילי הרווח של מדדים אלו הלכו והצטמצמו. עובדה זאת, לצד הצפי לשמירה על צמיחה גבוהה יותר בשנת 2017, מהווים הזדמנות השקעה בשווקים אלו כאשר מחירי הנכסים נמוכים יחסית. בשנת 2016 חלה התאוששות ברווחי החברות בשווקים המתעוררים; המשך התאוששות זו צפויה לתמוך בתמחור החברות בשוק ההון.

בנוסף, בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא מעוררת עניין רב מצד משקיעים בשווקים המתעוררים, בעיקר בשל התבטאויותיו בנוגע להגדלת ההוצאה הציבורית עבור בניית ופיתוח התשתיות בארה"ב, אותם סימן טראמפ כמטרה עליונה. במידה ויעמוד במילתו וארה"ב אכן תעמיק ותפתח את התשתיות שלה, הדבר יצריך משאבים רבים, ביניהם גם סחורות שמיוצרות בשווקים המתעוררים (בעיקר מתכות לתעשייה). עובדה זו צפויה להגביר משמעותית את הביקושים לסחורות אלו ולתמוך במגמה החיובית של מחירי הסחורות הללו, כפי שקרה בחודשים האחרונים. השווקים המתעוררים, מעצם היותם מושתתים על ייצור, גם של אותם סחורות, צפויים ליהנות מהגדלת שיתופי הפעולה העתידיים עם ארה"ב של דונלד טראמפ, כשחיזוק הקשרים ביניהם הוא הגורם להגברת התעניינותם של משקיעים ברחבי העולם בשווקים המפותחים.

 

שיעור הצמיחה ברווחי החברות בשנים עשר החודשים האחרונים

 

                                                                                     מקור: www.fidelity.com

 


 

סיכום

 

פיחות במטבעות המקומיים, מחירי סחורות נמוכים, בעיות פוליטיות ואי וודאות גלובאלית – הם אלו שהובילו לביצועי חסר של מדדי השווקים המתעוררים בשנים האחרונות. שנת 2016 הינה שנת מפנה בה החלה התאוששות ברווחי החברות בשווקים המתעוררים, במקביל להתאוששות במחירי הסחורות, דבר אשר השפיע לטובה על מחירי המניות בשווקי ההון וצפוי להמשיך לתמוך במחירי הנכסים גם בעתיד הקרוב.

יציבות פוליטית לצד ניצול ההזדמנויות שעשויות להיפתח בעקבות בחירתו של טראמפ ויישום התהליכים שהצהיר שבכוונתו לבצע, יחד עם המשך הרפורמות שהונהגו במדינות רבות, כמו שראינו בהודו, יתמכו בצמיחה גבוהה יותר בשווקים המתעוררים ביחס למדינות המפותחות. צמיחה הגבוהה, בשילוב עם עלייה ברמת החיים וגידול בכוח העבודה והקנייה יתמכו בעליית רווחי החברות ובהתאם, במחירי המניות בשווקים המתעוררים.

כיום ישנה הקצאת חסר של הון לשווקים המתעוררים, אך אם המגמה שהחלה בשנת 2016 תימשך, אנחנו צפויים לראות משקיעים רבים, המחפשים תשואה גבוהה יותר ותמחור נוח יותר, מסיטים כספים אל עבר מדדי השווקים המתעוררים.

 

 

למידע נוסף על

תכלית שווקים מתעוררים 4Da) (NTR) MSCI)

תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50)

תכלית קוריאה 4Da) (PR) Kospi 200)

תכלית ברזיל 4Da) (GTR) IBOV) 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018