נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

צרפת - סקירה כלכלית/ ינואר 2016

 

מחלקת מחקר – תכלית תעודות סל

כלכלת צרפת מתאוששת באופן איטי ולא עקבי, אולם המגמה הכללית בשנתיים האחרונות חיובית. ברבעון השני של 2015 הכלכלה קפאה על שמריה והציגה צמיחה אפסית (ביחס לרבעון הראשון), ובכך קטעה שלושה רבעונים רצופים של צמיחה חיובית. אולם, ברבעון האחרון (Q3-15) חזרה צרפת לצמיחה חיובית, והציגה צמיחת תוצר ריאלי בשיעור של 0.3%, שהיה גבוה מרוב התחזיות ואף הוביל להעלאת תחזיות הצמיחה של 2015 כלפי מעלה. עם זאת, פרופיל הצמיחה לא עקבי ומצביע על כך שההתאוששות של המשק עדיין שברירית. מבחינה פוליטית, אירועי הטרור שפקדו את המדינה (ובראשם הפיגוע בפריז בנובמבר האחרון) הורידו מאוד מהפופולאריות של הנשיא המכהן 'הולנד', כאשר ברקע צפויות בחירות לנשיאות בשנה הבאה.

 

 

כלכלת צרפת עדיין מדשדשת

הפעילות הכלכלית בצרפת לא עקבית ברבעונים האחרונים ועדיין מדשדשת ברמות צמיחה נמוכות, כאשר מלבד האטה בסביבת הצמיחה עולמית, צרפת מתקשה להעביר רפורמות משמעותיות בתחומי העבודה והמיסוי, אשר מכבידים על הפעילות הכלכלית ופוגעים בתחרותיות של המדינה. הצמיחה ב- 2015 צפויה להסתכם בכ- 1.2% (כיום 1.1%), לאחר עידוד משמעותי מצד הצריכה הפרטית שהושפעה לחיוב ממחירי האנרגיה הנמוכים. אולם, השפעה זו הייתה מוגבלת בשל שיעור האבטלה הגבוה במדינה, שעומד כיום על 10.6% ונמצא בשיא, וזאת ללא שיפור בשיעור התעסוקה. המגמה מדאיגה עוד יותר, מכיוון ששיעור האבטלה בצרפת בעלייה ונמצא בשיא של שנים רבות, בעוד שביתר אירופה שיעור האבטלה דווקא נמצא בירידה מזה כשנתיים.

 

 

הצריכה הפרטית בצרפת שומרת על הצמיחה חיובית (צריכה רבעונית, במ' אירו)

 

 

הצריכה הפרטית צפויה להמשיך ולהיות מנוע הצמיחה העיקרי גם ב- 2016, ולצמוח ברמות של 1.8% לעומת צמיחת תוצר כוללת צפויה של כ- 1%-1.5%. גם לצריכה הממשלתית משקל משמעותי בתקופה זו, בשל רמת האבטלה הגבוהה. צריכה זו צמחה בכ- 1.5% בשנה האחרונה, והיא צפויה לצמוח ברמות דומות או אפילו גבוהות מכך בשנה הבאה (ראה הרחבה תחת המדיניות הפיסקאלית). ההשקעות הקבועות במדינה בקיפאון, כאשר שנת 2015 צפויה להסתכם בהיקפים דומים לאלו שהיו לפני ארבע שנים במונחים ריאליים, ולאור המצב בשוק התעסוקה ושיעור הניצולת במדינה, לא צפוי שינוי הנראה לעין בתקופה הקרובה.   

 

השיפור יגיע מסחר החוץ?

מאזן הסחר בצרפת שלילי בעשור האחרון, אך בניגוד לשנים 2011-2014 בהן הגירעון בסחר החוץ היה קבוע יחסית, בשנתיים האחרונות הצטמצם הגירעון בסחר החוץ, כאשר גם בחודש האחרון היצוא צמח בשיעור גבוה מהיבוא. הערכות הן כי היצוא הצרפתי צפוי להמשיך ולצמוח על רקע האירו הנמוך ועלייה מתונה בביקושים במדינותיה השכנות באירופה, אולם ההפרש בין צמיחת היצוא לצמיחה ביבוא לא צפוי להיות משמעותי. על כן, למרות שניתן להצביע על שיפור בסעיף זה, בין היתר, מכיוון שצרפת היא יבואנית אנרגיה הנהנית ממחירי האנרגיה הנמוכים, נראה כי סחר החוץ לא צפוי להוציא את צרפת מהדשדוש הכלכלי, כל עוד לא יחול שיפור משמעותי בתחרותיות של המדינה. מכיוון שאין ביכולתה לפחת את המטבע, שיפור כזה יכול להתרחש בעיקר על ידי רפורמות שונות, דבר שכרגע לא נראה על הפרק (הרחבה מטה). הגירעון המסחרי ביחס לתוצר עמד על 1% בשנת 2014, ובעקבות המגמות שתוארו הוא צפוי לרדת לרמות של 0.8% מהתוצר ב- 2015 (עדיין לא פורסמו הנתונים השנתיים), ולהמשיך להשתפר גם ב- 2016.

 

היצוא מצרפת בעלייה בשנתיים האחרונות

 

 

 

המדיניות הפיסקאלית

לצרפת גמישות מוניטארית מוגבלת בשל היותה חלק מגוש האירו. על כן, המדיניות הפיסקאלית מהווה כלי חשוב במיוחד בעיצוב המדיניות הכלכלית במדינה. הנשיא הנוכחי 'הולנד' אף נשא נאום בנושא בתחילת 2014, בו הכריז על הצורך במדיניות כלכליות ליברלית יותר. למרות שהחל לגבש רפורמות חדשות בנושא, בסופו של דבר הקבינט מנע ממנו להעביר את רובן. בהתאם, צרפת נהנתה פחות מרוב מדינות אירופה מהשיפור היחסי שהיה בגוש האירו בשנה האחרונה, והציגה צמיחה חלשה יחסית וללא שיפור בשוק התעסוקה. במצב זה, הגירעון הממשלתי צפוי לעמוד על כ- 4% מהתוצר ב- 2015, בדומה לשנה שעברה ומעט גבוה מההסכמה של צרפת עם הנציבות האירופאית (3.8%). מדובר ביחס גירעון גבוה מהיחס שנקבע על ידי האיחוד האירופאי העומד על 3%, כאשר גם בשנה הקרובה לא צפויה צרפת להגיע ליעד זה, כך שכיום מדברים על כך שצרפת תעמוד בו רק ב- 2017 (שנתיים מאוחר מהתוכנית המקורית). זאת, בזמן שבו רוב מדינות אירופה דווקא כן מצליחות לצמצם את הגירעון:    

 

 

הגירעון הממשלתי בצרפת לא משתפר למרות השיפור במדינות גוש האירו

 

 

עם זאת, טיוטת התקציב לשנת 2016 מצביעה על מספר צעדים חיוביים שצפויים במדינה, ביניהם המשך צמצום ההוצאות הממשלתיות (בעיקר בתחומי הרווחה), והורדת נטל המס הגבוה יחסית, שאומנם יפגע בהכנסות המדינה בטווח הקצר, אך צפוי לשפר את מצבה בהמשך.

 

 

האינפלציה צפויה להמשיך להיות נמוכה

שיעור האינפלציה הממוצע בשנת 2014 עמד על 0.6%, והחל לרדת בחודשים האחרונים של השנה על רקע הירידה החדה במחירי האנרגיה. כיום, שיעור האינפלציה בצרפת עומד על 0.2%, בדומה לממוצע מדינות גוש האירו ומעט גבוה מהחודש שעבר שעמד על 0%. בהסתכלות שנתית, עלייה קלה במחירי המזון והשירותים, בעיקר שירותי רפואה ותחבורה, קוזזו על ידי ירידה במחירי האנרגיה והייצור. למרות החוזקה היחסית בביקושים המקומיים, צרפת ממשיכה "לייבא" אינפלציה על רקע המשך ירידת מחירי הסחורות שגורמת לירידה במחירי מוצרי יבוא רבים, ולכן הסיכון שלה להיכנס לדפלציה עדיין גבוה, במיוחד כאשר כמעט ואין בידיה כלים מוניטאריים להילחם בכך. במצב זה, למרות העלייה המתונה בשכר, השכר הריאלי צפוי להתחזק בשיעור גבוה יותר ולתמוך בצריכה הפרטית בהמשך.  

 

 

סביבת האינפלציה בצרפת מתונה

 

 

 

שוק ההון ומדד המניות המוביל

בצרפת פועלות חברות מהגדולות והמובילות בעולם, ובראשן שמות מוכרים כגון דנונה, לוריאל, אורנג', סאנופי ועוד. מדד המניות המוביל בצרפת הוא מדד ה- CAC 40, הכולל את 40 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת פריז, ואשר עומדות בתנאי הסף לכניסה למדד. המדד נחשב לאחד המדדים הסחירים ביותר בעולם, והוא מאופיין בפיזור ענפי רחב. לסקטור הפארמה המשקל הגבוה ביותר במדד (בשל המשקל הגבוה של חברת התרופות סאנופי), כאשר סקטורים בולטים נוספים הם התעשייה, הפיננסים והרכב. המדד התחזק בכ- 8.5% בשנת 2015 והוא נסחר היום במכפיל רווח עתידי של 15. המדד מאופיין בהרכב גבוה של חברות תזרימיות, בוגרות ויציבות ותעיד על כך תשואת הדיבידנד הגבוהה של המדד אשר עומדת על כ- 3.5%.

 

 

 

 

 

 

 

חלוקה סקטוריאלית של מדד ה- CAC 40

 

 

 

סיכום

כלכלת צרפת נמצאת במצב מאתגר הכולל שיעור אבטלה גבוה לצד שיעורי צמיחה נמוכים וגירעון גבוה יחסית בתקציב הממשלתי. הצריכה הפרטית אומנם צומחת בקצב נאה, אך לא מסתמן לחצים מצד הביקוש, שכן המדינה נמצאת על סף דפלציה וללא אפשרות משמעותית להילחם בה, בשל היותה חלק מגוש האירו. בקרוב תעביר המדינה תקציב חדש, אך בשל החולשה הפוליטית של הנשיא המכהן לא נראה שיש בו בשורות של ממש. עם זאת, מספר תנאי מאקרו פועלים כיום לטובתה, כגון מחירי האנרגיה הנמוכים אשר תומכים במגזר היצרני ובצריכה הפרטית וכן האירו הנמוך, אשר תומך בחברות היצואניות הרבות במדינה.

 

 

מקורות ששימשו בסקירה: הבנק המרכזי בצרפת, הבנק המרכזי האירופאי (ECB), EIU, מערכת בלומברג, קרן המטבע הבינלאומית (IMF), OECD, TradingEconomics.

 

למידע נוסף אודות תעודות סל הקשורות לצרפת

 

  1. תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
  2. תכלית STOXX Europe 600 מנוטרלת מטבע ('40a)
  3. תכלית Euro Stoxx 50 מנוטרלת מטבע ('40a)

 

לדף ראשי אודות תעודות סל מניות חו"ל

 

  
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018