נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

שווקים מתפתחים (Emerging Markets) / מרץ 2011

 

שווקים מתעורריםהמשקים המתפתחים, נכנסו לתודעת המשקיעים בתחילת שנות ה- 80 של המאה ה- 20, כאשר חברות גלובאליות החלו להראות עניין גובר במשקים בהם עלות העבודה זולה והיצע הידיים העובדות גבוה. מדינות כגון, ברזיל, ארגנטינה, צ'ילה, תאילנד, הפיליפינים, מקסיקו, מלזיה וירדן, החלו לרכז עניין בזכות משאבי טבע רבים, כמות ידיים עובדות גבוהה מתוך סך האוכלוסייה המקומית ופוטנציאל צמיחה ער של המשק.

בהמשך, משקים נוספים כמו רוסיה, סין והודו החלו גם הם ליהנות ממעמד של משקים מתפתחים וצומחים, כאשר נפתחו למערב ועברו תהליכים פוליטיים ומדיניים שאפשרו כניסתם של משקיעים חיצוניים.


רוב המשקים המתפתחים המשמעותיים, החלו להביא לידי ביטוי את פוטנציאל הצמיחה שלהם וחלקם אף מהווים מנוע צמיחה עיקרי של הכלכלה הגלובאלית (כגון ברזיל וסין). לפי הערכות קרן המטבע העולמית והבנק העולמי, צפויים המשקים המתפתחים להיות עמודי התווך להתמודדות עם המשברים הגלובאליים האחרונים והתורמים העיקריים לצמיחתה של הכלכלה הגלובאלית בעשורים הקרובים.

 


אפיון ונקודות מפתח

המשקים המתפתחים ממוקמים ברובם במזרח אירופה, אפריקה, המזרח התיכון, אמריקה הלטינית, המזרח הרחוק ואסיה, ומאופיינים בתוצר לנפש נמוך עד בינוני, כלכלה בשלבי היפתחות ויצירת זמינות למשקיעים זרים, שלרוב עוברת תהליכים לשם פיתוח המשק ובמקרים מסויימים חוותה מספר שנים של סגירות לתקשורת ולתרבות חיצונית. כמו כן, לרוב, האוכלוסייה המקומית מהווה חלק משמעותי מתהליך הצמיחה של המשק, ובדרך כלל חווה הכלכלה המקומית תהליך של שינוי המשקולות המשפיעים עליה, ומעבר מהישענות המשק על השלטונות והגופים הציבוריים המספקים שירותים, להישענות רבה יותר על האוכלוסיה המקומית והצרכן הפרטי.


כמו כן, מאופיינים משקים אלו גם ברמת צמיחה גבוהה, אינפלציה גבוהה ביחס לתפיסה המערבית, כוח עבודה זול זמין ודינאמי ורובם עשירים במשאבי טבע.


רבות מהכלכלות המתפתחות מאופיינות בתהליכי עיור מואצים, הנובעים מעלייה בהשקעות במשק ופיתוח הסקטור העסקי. בשל כך, עולה הביקוש לידיים עובדות בערים המרכזיות, מה שמושך את האוכלוסייה הענייה מהכפרים שמעוניינים לשפר את רמת מחייתם.

 

אוכלוסיה עובדת – שווקים מפותחים מול מתפתחים

שווקים מתפתחים - אוכלוסיה עובדת

 

הליך נוסף המאפיין משקים מתפתחים, הינו ביסוס וייצוב של שער החליפין המקומי. הליך זה קריטי לשם ייצוב הכלכלה והגברת ביטחון המשקיעים במשק, כאשר לרוב המטבע המקומי מתומחר בחסר ומושפע לחיוב מההון המוזרם למדינה. אלמנט זה, תורם במקרים רבים להיווצרות קורלציה חיובית של המטבע עם הכלכלה המקומית.

 

סיכון לצד סיכוי

למרות הפן חיובי, יש לזכור ששווקים אלו עדיין מאופיינים ברמת סיכון גבוהה יותר מאשר המשקים המפותחים הקונבנציונאליים. בין השאר ניתן למנות סיכונים של חוסר יציבות פוליטית ומשטרית (כגון המהפכה במצרים), רמת שחיתות גבוהה וחשש מפני פרוטקציוניזם מקומי ודחייה של תרבות המערב. בנוסף, משקים מתפתחים רבים היו בעבר או שהינם עדיין תחת משטרים ריכוזיים כוחניים ותחת כלכלה אשר אינה חופשייה להתנהג על פי כוחות הביקוש וההיצע הטבעיים של השוק. לכן, הכלכלה של משק מתפתח, מטבעה עלולה להיות תנודתית ולדרוש מהמשקיעים רמת אמון מסוימת, בטיב התהליך שחווה המשק.


בעבר, נטו המשקיעים לייחס רמת סיכון גבוהה למשקים המתפתחים בשל חוסר ניסיון ומחסור בכלי מדידה השוואתי, בנוגע לאופן התפתחות הכלכלות האלו, אך כיום לאחר ההתמודדות המרשימה של משקים מתפתחים רבים עם תוצאות המשברים הגלובאליים האחרונים, תוך המשך הצגת תוכניות פיתוח ופתיחות של הכלכלה, מושכים המשקים המתפתחים הון זר רב להשקעות ותמחור הסיכון של משקים אלו ירד בהתאם.


לפי עדכון מינואר לדו"ח הכלכלה העולמי של קרן המטבע הבינלאומית (IMF), רשמו הכלכלות המתפתחות רמת צמיחה שנתית ממוצעת של 7% בשנת 2010, לעומת רמת צמיחה ממוצעת של 3% במשקים המפותחים. בשנת 2011 צפויה המגמה להמשך, כאשר הערכות קרן המטבע מדברות על רמת צמיחה שנתית ממוצעת של 6.5% במשקים המתפתחים, לעומת 2.5% במשקים המפותחים.


 

צמיחת התמ"ג העולמי במונחים רבעוניים (מתואם שנתית)

שווקים מתעוררים - צמיחה

 

המשקים המתפתחים מהווים כ- 85% מסך האוכלוסייה העולמית כיום, משתרעים על פני כ- 75% מהמסה הגיאוגרפית הכוללת, משקיהם מחזיקים בלמעלה מ- 65% מסך הרזרבות העולמיות והם אחראים לכ- 50% מסך התוצר העולמי במונחי כושר קנייה (PPP).


למרות גודלם הרב הן מבחינת אוכלוסייה והן מבחינת שטח גיאוגרפי, המשקים המתפתחים עדיין זוכים למשקל חסר במסגרת סך ההון העולמי המושקע במניות, כאשר לפי נתוני חברת BlackRock, הם מהווים רק כ- 17% מסך הון המניות הגלובאלי. למרות זאת, לפי ההערכות, הם צפויים לגדול לסך של 30% עד לשנת 2030.

 

משקל בסך הנכסים העולמי

שווקים מתעוררים - יחס עולמי


סיכום

לאחר עשורים של התפתחות והתקרבות לעולם המערבי ולכלכלה החופשית, שלוותה גם בלא מעט משברים ותנודתיות רבה, נמצאים היום משקים מתפתחים רבים בהליך של פריחה כלכלית וצמיחה מואצת, הבאה לידי ביטוי בעליה של מעמד ביניים, תהליך עיור מואץ ופיתוח תשתיות.

המשקים המתפתחים הגדולים כמו ברזיל, הודו וסין, אף נתפסים כיום כמשקים המשפיעים ביותר על הכלכלה העולמית והם הציגו חוסן מול המשברים הגלובאליים האחרונים, שהשפעתם העיקרית הורגשה בכלכלות המפותחות. בשל כך, נהנים כיום משקים מתפתחים רבים מנקודת מוצא חיובית יחסית, בכל הנוגע לאינדיקאטורים כלכליים מקומיים, כגון יחס חוב לתוצר ויחס החיסכון לתוצר.

בהתאם, נתפסים משקים אלו בעיני משקיעים רבים, ככלי לגיוון וליצירת חשיפה למשקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה, חוסן כלכלי יחסי, רמת חוב סבירה, ואשר חווים תהליכי רפורמה והתפתחות משמעותיים.

  
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018