נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

רוסיה סקירה כלכלית - החזרה מן הכפור / ינואר 2011

 

רוסיהאוכלוסייה: 140 מיליון

גיל חציוני באוכלוסייה: 38.5

שיעור לידה: 11 לידות ל- 1000 איש

תמ"ג שנתי: $1.477 טריליון (הערכה ל- 2010)

תמ"ג לנפש שנתי: $15,800 (הערכה ל- 2010)

צמיחה שנתית: 4% (הערכה ל- 2010 לפי קרן המטבע העולמית)

אינפלציה: 7.6% (ממוצע 12 חודשים אחרונים)

ריבית: 7.75%

אבטלה: 6.6% (נכון לספטמבר 2010)

מטבע: רובל רוסי = 0.0325 דולר ארה"ב

דירוג אשראי:Bbb1 (Moody's), BBB (S&P)


 

נקודות מפתח

  • רוסיה נהנית ממשאבי טבע רבים בעיקר אנרגיה ומתכות
  • המשק הרוסי עדיין לא התאושש לחלוטין מהמשבר הגלובאלי
  • תלות גבוהה במחיר הנפט והגז – סיכון לצד סיכוי
  • סקטור יצוא הסחורות ברוסיה הוא מהרווחיים והמוצלחים בעולם
  • צריכה פרטית הנשענת ברובה על יבוא מחו"ל
  • אירופה וארה"ב תומכות בהצטרפותה של רוסיה לארגון הסחר העולמי
  • רמת תשתיות נמוכה הדורשת השקעה מסיבית לשם שדרוגה
  • רוסיה נבחרה לארח את אולימפיאדת החורף ב- 2014 ואת המונדיאל ב- 2018

 

מבוא

מאז התפרקות הגוש הסובייטי בשנות ה- 90 המוקדמות, עברה רוסיה שינוים והתפתחויות משמעותיים. רוסיה היא המדינה הגדולה ביותר בעולם ושטחה הגיאוגראפי המשתרע מאסיה הצפונית דרך האוקיינוס הארקטי ועד אירופה, הינו כמעט כפול משטחה של ארה"ב.

עם תום תקופת הקומוניזם במהלך שנות שלטונו של מיכאל גורבצ'וב, נעשו ברוסיה רפורמות מתקדמות אשר הביאו להפרטת רוב סקטור התעשייה במדינה, אך בשל האופן בו נעשה התהליך, כלכלתה של רוסיה נשארה ריכוזית מאוד. למעשה, רק אישים פרטיים שהיו בעלי קשרים פוליטיים חזקים, נהנו מתוכניות ההפרטה כאשר ניתנה להם האפשרות לקבל הלוואה כמעט מלאה לשם רכישת חברות ובתמורה לשעבוד מניות. הליך זה, הביא ליצירתו של מעמד ה"אוליגרכים" אשר עדיין מחזיקים בחלקים נכבדים מהתעשייה הרוסית. בתחילת שנות ה- 2000, נבחר לנשיאות ולאדימיר פוטין, אשר לקח את המושכות לניהול המדינה והצליח לאחד זרמים רבים בפוליטיקה הרוסית. כיום מתפקד פוטין כראש הממשלה ברוסיה (תפקיד בעל חשיבות נמוכה יותר מאשר הנשיאות) אך צפוי לחזור ולהתמודד על הנשיאות, בבחירות הבאות המתוכננות לשנת 2012.


 

כלכלת רוסיה

רוסיה היא אחת ממדינות ה- BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין) והינה חברה בארגוני ה- G8 וה- G20 וצפויה להצטרף השנה כחברה מלאה בארגון הסחר העולמי (WTO) ובארגון ה- OECD. כיום, מופרד המשק הרוסי, בין סקטור הפקת המשאבים שהינו בין המוצלחים והתחרותיים בעולם ומהווה מנוע הצמיחה העיקרי של הכלכלה, לבין סקטורים אחרים אשר עדיין תלויים במידה רבה בסובסידיות ממשלתיות וברמת הביקושים המקומית.

רוסיה הינה מפיקת הנפט הגדולה בעולם והיא גם יצואנית הגז הטבעי הגדולה בעולם. היא היצואנית השלישית בגודלה של מתכות (בעיקר פלדה ואלומיניום), ועד לאחרונה הייתה מדורגת במקום השלישי בייצוא חיטה (עד לשרב הכבד שהתחולל במדינה במהלך יולי 2010, ואשר הביא את השלטון להכריז על איסור ייצוא של הסחורה). רוב הייצוא הרוסי מיועד למדינות אירופה ולארה"ב, כאשר בשנים האחרונות גם סין מתחילה להוות שוק ביקושים גדול לייצוא הרוסי.

רוסיה הינה המדינה האירופאית בעלת האוכלוסייה הגדולה ביותר עם מעל 140 מיליון תושבים, כאשר גרמניה לשם השוואה, היא שנייה לה באירופה עם אוכלוסייה מוערכת של 82 מיליון. בשל כך, הפוטנציאל להתגברות ברמת הצריכה הפרטית המרוסנת יחסית במדינה גבוה, והמשך התפתחותה של המדינה והתקרבותה למערב, צפוי לתרום לעלייה יציבה ברמת הביקושים המקומיים.

 

רוסיה - כמות אוכלוסיה

מקור: Citadele

 

הגרעון התקציבי ברוסיה הנו 5.9% מהתמ"ג לשנת 2009 וצפוי להתכווץ לכ- 4% מהתמ"ג בשנת 2010. מדובר ברמה נמוכה בהשוואה לארה"ב ולרוב מדינות אירופה הנמצאות בעיצומו של משבר חוב כולל ביבשת. בנוסף, נהנה המשק הרוסי מכמות רזרבות מט"ח של כ- 490 מיליארד דולר, שווה ערך למימון הייבוא הרוסי במשך 20 חודשים. לרוסיה גם עודף שנתי במאזן הסחר בגובה של 144$ מיליארד, עם סך ייצוא של מעל 390$ מיליארד, רובו כאמור של מוצרי נפט ואנרגיה.


 

התפתחות התוצר

לאחר המשבר הפיננסי הקודם שחוותה בסוף שנות ה- 90 ועד פרוץ המשבר הגלובאלי של 2008, רשם המשק המקומי רמת צמיחה ממוצעת שנתית של כ- 7%, שלוותה באינפלציה גבוהה של עשרות האחוזים. עם פרוץ המשבר ב- 2008, נפגע המשק הרוסי קשות עקב חשיפתו הגבוהה לחוב של מוסדות פיננסים זרים והעצירה הפתאומית בכמות הנזילות בשווקים. במקביל, הביא המשבר לירידה חדה במחיר הנפט העולמי, ובהתאם להפסדים כבדים של הייצוא הרוסי.

עקב המשבר, נכנס המשק המקומי למיתון החד ביותר שלו מזה 15 שנים ורשם ב- 2009 צמיחה שלילית של 7.9%-. לאחר יישום מספר הרחבות מוניטאריות ופיסיקאליות על ידי השלטונות והבנק המרכזי, שכללו הורדות ריבית לשפל והזרמת $200 מיליארד לסקטור הפיננסי, הצליחו השלטונות לייצב את המשק החל מהחצי השני של 2009, ובשנת 2010 כבר חזרה הכלכלה לצמוח, ברמה שנתית של 4%. בין הפעולות החשובות שקידמו השלטונות לשם עידוד המשק, הייתה הורדת רמת המינוף של הסקטור העסקי וקידום אחריות רבה יותר בעת מתן הלוואות מצד גופים פיננסים, פעולות שנעשו במקביל להזרמת הנזילות לשם המשך תפקוד הכלכלה. לשנים הקרובות, הערכות מדברות על רמות צמיחה גבוהות יותר, המתקרבות לממוצע של העשור האחרון. בשנת 2011, צפויה במשק צמיחה של 4.8% ולשנת 2012 צפויה במשק צמיחה של 5%.

 

רוסיה - צמיחה

מקור: Citadele


 

הצריכה הפרטית במשק

הצריכה הפרטית ברוסיה אינה ברמות אשר להן רגילה אירופה המערבית וארה"ב, אך עדיין מהווה גורם מחזק לכלכלה. עם תמ"ג לנפש ברמה של כמעט 16,000$, נהנה הצרכן הרוסי מכוח קנייה גבוה בהרבה מזה של מדינות הבריק האחרות. בברזיל וסין לדוגמא, עומד התמ"ג לנפש ברמה של 10,000$ ו- 6,675$ בהתאמה, ובהודו מדובר על רמה נמוכה עוד יותר.

הצריכה הפרטית ברוסיה מהווה כיום כ- 55% מהתוצר, בערך ברמות של הודו, אך למרות שמדובר ברמה מכובדת, הכלכלה הרוסית אינה נהנית במלואה מכך, משום שהמשק הוא מוכוון ייצוא ובעיקר של סחורות. לכן, המשך ההתגברות והצמיחה ברמת הצריכה במשק, ברובה אינה מתורגמת כיום לרווחים המגיעים לחברות המקומיות אלא נשענת יותר על עלייה מתמדת בייבוא. הממשל ברוסיה מנסה לשנות זאת ובמהלך 2007 החל בתוכניות לפיתוח סקטורים נוספים בכלכלה, בכדי להקטין את השענות המשק על הייצוא. מהלך זה, נעצר כמעט לגמרי במהלך 2009, אך צפוי לתפוס תאוצה בשנים הקרובות כאשר המדינה נערכת לארח את אולימפיאדת החורף ב- 2014 ואת המונדיאל ב- 2018. שני אירועים אלו, צפויים להמריץ את השלטון להגדיל באופן ניכר את כמות ההשקעה בתשתיות, שבטווח הקצר יביא לעלייה בתוצר ובטווח הארוך יכול לתרום להמשך התפתחות הכלכלה והמשך התקרבותה למערב.


 

שער החליפין - הרובל ממשיך להיות כבול לדולר ולאירו למרות שנעשים מהלכים להגמשתו

ברוסיה שער החליפין של המטבע המקומי אינו גמיש לחלוטין, והבנק המרכזי מיישם מדיניות של ניהול שער חליפין צף בטווח של רצועה משתנה. הבנק רואה לנגד עינו סל דו-מטבעי המורכב מ- 45% מאירו ו- 55% דולר ארה"ב ולעומת הסל נקבעים טווחי רצועת שער החליפין. קיבוע לסל הדו-מטבעי נובע מכך שארה"ב ואירופה מהוות את הביקושים הגבוהים ביותר לייצוא הרוסי.

בנוסף להתערבות לשם שמירה על טווח הרצועה, נוהג הבנק המרכזי ברוסיה לבצע רכישות של כסף זר כאשר הוא מבחין בעודף של ביקושים לרובל. למעשה הבנק המרכזי, משתמש בכלי הרכישות כאשר הוא מבחין בספקולנטים בשוק המעוניינים להרוויח ממדיניות הרצועה הקבועה של הרובל- בדומה למה שנעשה בישראל בשנות ה- 90.


 

מחירי הגז והנפט העולמיים וחשיבותם לכלכלה הרוסית

רוסיה הינה מפיקת האנרגיה הגדולה בעולם, והינה מקום ראשון בהפקת נפט ובייצוא גז טבעי. למעשה נפט וגז טבעי מהווים מעל 65% מהייצוא הרוסי. לכן, השוק הרוסי תלוי רבות במחירי הנפט והגז העולמיים. בתקציב הממשלתי לשנת 2011, צופה הממשל ברוסיה מחיר ממוצע של 75$ לחבית בשנת 2011, ולכן ירידה מתחת לרמה זו, תביא לפגיעה בסקטור הפיננסי ולעלייה משמעותית בגרעון התקציבי. למרות שמדובר בגורם סיכון למשק, זהו למעשה גם גורם סיכוי, כאשר ניתן לראות שמחירי הנפט נמצאים במגמת עלייה החל מספטמבר 2010, וכיום נסחרים מעל לרמת $90 לחבית.

בשל כך, התלות של רוסיה במחירי הנפט, יכולה להוות דווקא סיכוי לכלכלה במידה והמגמה החיובית במחירי האנרגיה תמשך. לפי הערכות מקדמיות של הבנק המרכזי ברוסיה, מחיר נפט ממוצע של $90 לחבית ב- 2011, צפוי להביא לרמת צמיחה שנתית כוללת בתוצר של מעל 5% ולהקטין משמעותית את הגרעון התקציבי.

 

מחירי הנפט בשנת 2010

רוסיה - מחיר נפט

מקור: אתר CNBC


 

האינפלציה ברוסיה

רוסיה התרגלה לרמות אינפלציה מנופחות במהלך העשורים האחרונים, ובחמשת השנים האחרונות מפעילה מדיניות אסרטיבית יותר לשם התמודדות עם התופעה. עובדה זו מהווה נקודת אור חיובית לכלכלה כאשר הירידה ברמת המחירים מבדלת את רוסיה ממשקי הבריק האחרים אשר נאלצים להתמודד עם אינפלציה עולה. לאחר שנרשמה רמת האינפלציה במשק המקומי של 14% ו- 11% ב-2008 ו- 2009 בהתאמה, הצליח הבנק המרכזי להביא לריסון משמעותי של עליות המחירים, אשר עמדו על רמה של 6.6% בשנת 2010. הבנק המרכזי ברוסיה שם לו למטרה לשמור על רמת אינפלציה של בין 5-7 אחוז בשלושת השנים הקרובות - קצת שאפתני, כאשר ציפיות הכלכלנים בשוק עומדות על רמות מעט גבוהות יותר של בין 7-8 אחוזים.

 

רוסיה - אינפלציה


 

הצטרפותה הצפויה של רוסיה לארגון הסחר העולמי

במהלך דצמבר האחרון, הודיע האיחוד האירופאי כי הוא מצטרף לתמיכתה של ארה"ב, לשילובה של רוסיה בארגון הסחר העולמי - מה שסולל את דרכה להצטרף השנה. רוסיה הינה המדינה הגדולה ביותר כיום, אשר עדיין נמצאת מחוץ לארגון המונה 153 מדינות חברות. תהליך ההצטרפות של רוסיה לארגון הינו הארוך ביותר שהיה מעולם, ונמשך כ- 17 שנה. סין לדוגמא, אשר חוותה שנים רבות של סגירות למערב, הצטרפה לארגון בשנת 2001, ולאחר 15 שנים של שיחות.

הצטרפות של רוסיה לארגון הסחר, צפויה לתרום לפתיחת שווקים חדשים לסחורות הרוסיות. לפי הערכות הבנק העולמי, הצטרפות לארגון הסחר יתרום לעלייה של כ- 3.3% לתוצר הרוסי בטווח הבינוני ולעלייה של כ- 11% בטווח הארוך. הצטרפות לארגון, גם תתרום רבות לצמצום המכסות על הסחורות הרוסיות, תחזק את האינטגרציה של המדינה עם המערב וצפוי להביא לעלייה בכמות ההשקעות הזרות הישירות במדינה.


 

סיכום: כלכלת רוסיה בתחילת 2011

כלכלתה המתפתחת של רוסיה נראית כיום בעלת פוטנציאל רב. עם סקטור עסקי החוזר לפרוח, אינפלציה מרוסנת יחסית לרמות להן הורגל המשק ורוח גבית המגיעה מכיוון העלייה בסחר העולמי, נראה שהמגמה הכללית במשק היא חיובית. בסביבת רמת מחירי סחורות ובעיקר אנרגיה עולים, צפויה הכלכלה הרוסית לצמוח אף יותר, אך עדיין על המשקיעים להתייחס גם לבעיות השוררות במשק כגון רמת שחיתות גבוהה הנחשבת למחסום משמעותי לעשיית עסקים במדינה ותלות בדמות מפתח בשלטון - ראש הממשלה ולדימיר פוטין.
בנוסף, תלותה הגבוהה של רוסיה בסקטור ההפקה וייצוא האנרגיה, מביאה לרגישותה של הכלכלה המקומית לשינויים במחיר העולמי של הגז והנפט, וגורמים לצורך של השלטונות לשמור על יציבות בשער המטבע המקומי על ידי התערבות בשוק המט"ח.

  
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018