נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

קנדה - סקירה כלכלית / פברואר 2011

 

קנדהאוכלוסיה: 33.4 מיליון

גיל חציוני באכלוסיה: 40.7 שנים

תמ"ג:1.336$ טריליון (דולר אמריקאי)

תמ"ג לנפש:39,078$

צמיחה שנתית: 3% (ב- 2010), 2.7% (הערכה לשנת 2011)

אינפלציה: 2.4% - 2010, ציפיות ל-2011 הן 2.3%

ריבית: 1%

אבטלה: 7.8%

מטבע: 1 דולר קנדי = 0.99 דולר ארה"ב

דירוג אשראי:AAA ( S&P)


 

כלכלת קנדה בנקודות

  • נתוני המשק המקומי מראים על צמיחה עקבית ויציבה.
  • הבנק המרכזי שומר על יעד האינפלציה.
  • ישנם נתונים מעודדים על צמיחה בשוק התעסוקה.
  • המטבע הקנדי חזק ויציב יחסית.
  • נתונים מעורבים בנוגע להתאוששות כלכלת ארה"ב (בה תלויה הכלכלה הקנדית).
  • יציבות בביקושים ועליות במחירי האנרגיה והסחורות מראה סממנים חיוביים בנוגע לייצוא הקנדי.

 

התמודדות הכלכלה הקנדית עם משבר הסאב-פריים

עם פריצת משבר הסאב- פריים ביולי 2008, נכנס המשק הקנדי למיתון חד ולהאטה עד לרבעון השני של 2009. אחת הסיבות לכך היא ההאטה בכלכלת ארה"ב, המהווה יעד הייצוא הגדול ביותר של קנדה (80%). השפעות המשבר הורגשו בקנדה בשני היבטים עיקריים:

1. עקב קשרי מסחר ישירים והסתמכות על ביקושים של כלכלת ארה"ב שנפגעה קשות במשבר, הצטמצם היצוא הקנדי משמעותית, כמו גם הביקושים לאנרגיה ולסחורות בעולם.

2. בעקבות הידוק האשראי הפתאומי בשווקים הגלובאליים והעלייה הדרמטית בעלויות המימון הפיננסי, חווה המשק המקומי האטה משמעותית.

בנוגע להשפעות הפנימיות, כאשר התפוצצה בועת הנדל"ן בארה"ב, סבל שוק הנדל"ן הקנדי מירידה מתונה יחסית לארה"ב. על אף שנרשם מיתון חד במדינה, הצליחו הבנקים הגדולים אשר דגלו במסורת של מדיניות שמרנית בהלוואות ושמירה על יחס הון-חוב גבוה, להתמודד עם המשבר בצורה מרשימה ויציבותם הפיננסית נחשבת לחזקה.


 

תוכנית פעולה להתמודדות עם המשבר

בתגובה לפרוץ המשבר, החליט הממשל הפדראלי והבנק המרכזי על יישומה של תוכנית התאוששות כלכלית המשלבת בין הטבות פיסיקאליות מצד הממשלה ומדיניות מוניטארית מרחיבה של הבנק המרכזי.

בינואר 2009 הכריז הממשל הקנדי על תוכנית פעולה דו-שנתית להתאוששות הכלכלה הקנדית. תוכנית הכוללת גידול משמעותי בהוצאות הממשלתיות, הפחתת מיסים ומתן הטבות רבות למשק. עם השקעה ממשלתית של 62$ מיליארד, קיבלה הכלכלה הקנדית חיזוק משמעותי התורם גם כיום להמשך התאוששותה המרשימה. במקביל לתוכנית הפעולה הממשלתית, החל הבנק המרכזי הקנדי בהליך מואץ של הורדות ריבית, עד הגעה לרמה של 0.25%. המדיניות המוניטארית המרחיבה, הייתה בעלת השפעה חיובית על המשק הקנדי ומלמדת כי הבנק המרכזי נוקט במדיניות אקטיבית ונחושה בהתמודדות עם משברים.

 

קנדה - ריבית

 

לאור יישום תכניות עידוד המשק מצד הממשלה והבנק המרכזי הקנדי, בחיזוק התאוששות השוק האמריקאי והעלייה במחירי הסחורות והאנרגיה, החל המשק הקנדי להציג נתונים חיוביים וחזרה לצמיחה כבר בשני הרבעונים האחרונים של 2009. שוק המניות המקומי הראה עליה משמעותית של מעל 50% מתחילת מרץ ועד ספטמבר 2009. כבר בחצי הראשון של 2010, רשמה הכלכלה הקנדית נתוני צמיחה משמעותיים, מה שהביא את הבנק המרכזי הקנדי להעלות ריבית לרמה של 0.5%. בכך, הייתה קנדה למדינה הראשונה מבין מדינות ה- G7, אשר מעלה ריבית לאחר המשבר. בהמשך השנה, העלה הבנק המרכזי את הריבית פעמיים נוספות ביולי ובספטמבר, כל פעם ב- 25 נקודות בסיס וכיום עומדת הריבית על 1%.


 

צמיחה כלכלית

כלכלת קנדה ממשיכה להתאושש באופן מרשים ואף עולה על הציפיות והמטרות שהציבה לעצמה בתחילת השנה. עם יישום תוכנית ההתאוששות הכלכלית שמו לעצמם הממשל הפדראלי והבנק המרכזי מטרה, להגיע לגידול שנתי של 2.5% בתוצר. כיום, נתוני המשק מלמדים על צמיחה גדולה אף יותר ובהתאם, עדכן הבנק המרכזי את תחזית הצמיחה ל- 2.7% בשנת 2011.

 

קנדה תוצר

 

במקביל לנתונים המרשימים, ישנה ציפייה שהגידול בתוצר יצטמצם בשני הרבעונים האחרונים של 2010, עקב חוזקו של הדולר הקנדי השומר על יציבות והגעת מועד פקיעת התמריצים הפיסיקאליים של הממשלה (בתחילת שנת 2011). כיום, הציפייה היא שהמשק הקנדי יחזור לתפקוד מלא לקראת סוף שנת 2011 והאינפלציה צפויה להיות 2.3% ב 2011.


 

שוק התעסוקה

שוק התעסוקה מראה סימנים מעודדים של צמיחה, עם היווצרות של 69,000 משרות חדשות בחודש ינואר, אולם ביחס לינואר אשתקד הנתון פחות מרשים אז נוצרו 327000 משרות, אולם יש לזכור כי הנתון של ינואר 2010 משקף יציאה מהמשבר. עיקר הגידול בתעסוקה מתרחש בסקטור השירותים ואחוז האבטלה עומד כעת על 7.8%. יש להוסיף, כי הנתונים מהחודשים האחרונים בנוגע לאופי המשרות החדשות חזק ומעודד, כאשר מדובר בתוספת משמעותית של משרות מלאות, רובן בסקטור הפרטי.

 

קנדה - שוק העבודה


 

הדולר הקנדי

המטבע הקנדי נחשב לחזק ויציב יחסית, בייחוד לאור ההתנהלות האחרונה שנרשמה בשוק המט"ח העולמי. שער החליפין למול הדולר עומד כרגע על 0.99 דולר קנדי לדולר ארה"ב. לפי הבנק המרכזי, חוזקו של המטבע המקומי נחשב לגורם סיכון העלול לעקב את הצמיחה המקומית, בשל השענות הכלכלה הקנדית על ייצוא.


 

סיכום

כפי שעולה מהסקירה, הכלכלה הקנדית מראה סימני התאוששות וצמיחה מעודדים. נתונים חיוביים משוק התעסוקה ויכולת העמידה ביעד האינפלציה, בהחלט מלמדים כי המשק נמצא בדרך הנכונה. למרות הנתונים החיוביים, יש להתייחס לכך שתוכניות תמריצים רבות גם של הממשל הקנדי וגם של מדינות נוספות צפויות להסתיים בקרוב. משקים רבים יאלצו להתמודד עם הצמצומים בהוצאות הממשלתיות ועם הירידה הצפויה בצמיחה. בנוסף לכך, הכלכלה העולמית תצטרך להתמודד בקרוב גם עם המעבר למדיניות מוניטארית שמרנית יותר והעלאות ריבית הצפויות בבנקים מרכזיים רבים. עם זאת, בשל החשיפה הנמוכה של כלכלת קנדה לחוב חיצוני בעיקר מאירופה, ציפייה להמשך התנהלות אחראית מצד הבנק המרכזי ונתונים מקומיים מעודדים בעיקר משוק התעסוקה, נראה כי הכלכלה הקנדית תמשיך לשמור על יציבותה.

עליית מחיר הנפט בשבועות האחרונים על רקע אי היציבות במזרח התיכון תתרום לשיפור המאזן המסחרי של קנדה, לאור המשקל הגדול שיש לנפט בתמ"ג הקנדי.

 


סקירות נוספות על כלכלת קנדה 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018