נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

כלכלת הודו - סקירה כלכלית / מרץ 2011

 

הודואוכלוסייה: 1.189 מיליארד

תמ"ג: 1.43 טריליון $ ארה"ב (2010)

תמ"ג לנפש: 3,400$ (2010, במונחי PPP)

צמיחה שנתית – תמ"ג: 8.5% (2010), 9% (תחזית לשנת 2011)

שיעור אינפלציה: 11.7% (2010)

ריבית רופי: 6.5%

שיעור אבטלה: 10.8% (2010)

מטבע: רופי; שער חליפין רופי / דולר ארה"ב - 45.15

דרוג אשראי: BBB- (S&P) Moody's) BBB ;)


 

נקודות עיקריות

  • המדינה בעלת האוכלוסייה השנייה בגודלה בעולם
  • צמיחה גבוהה של כ 8-9 אחוזים בשנה, המתבססת על צריכה מקומית
  • אינפלציה גבוהה וריבית ריאלית שלילית
  • התחזקות המטבע המקומי (רופי)
  • רמת החיים הממוצעת נמוכה מאשר בכלכלות גדולות אחרות
  • חשיפה כלכלית גדולה למחירי סחורות, בעיקר לסחורות חקלאיות ונפט

 

רקע

הצמיחה הכלכלית העולמית מבוססת רבות על צמיחתן של כלכלות מדינות ה- BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין). התוצר של מדינות אלו (שווקים מתפתחים) נוטה לצמוח בקצב כפול משל מדינות מערביות, אך לצד הצמיחה המהירה ישנה נטייה לאינפלציה גבוהה ובעיות כגון חינוך, תשתיות ורמת חיים נמוכה של אחוז גדול מהתושבים. אומנם כלכלת הודו הינה הקטנה ביותר מבין מדינות ה- BRIC במונחי תוצר (נכון לשנת 2010), אך מצב זה לא צפוי להימשך זמן רב, כיוון שהודו צפויה להיות הכלכלה הצומחת ביותר מבין הכלכלות הגדולות.

האוכלוסיה ההודית הינה השנייה בגודלה בעולם אחרי סין, וחיים בה כ- 1.189 מיליארד תושבים, המהווים כ- 17% מאוכלוסיית העולם. שטחה לעומת זאת, קטן פי 3 מאשר בארה"ב בה חיים כ- 310 מיליון תושבים. גודלה של האוכלוסייה וקצב צמיחתה מהווים את אחד האתגרים הקשים של ממשלת הודו והוא העלאת רמת החיים הנמוכה במדינה, אך מנגד מהווים הזדמנות לצמיחתה של הכלכלה.

בגרף שלהלן ניתן לראות בבירור כי שיפוע העקום המציין את הודו, הינו החד ביותר ומציג את קצב צמיחת האוכלוסייה הגבוה ביותר. נתון מעניין נוסף הוא צמצום הפער בין מספר התושבים בסין לעומת הודו במשך השנים, מגמה הצפויה להמשיך בשנים הבאות.

 

קצב גידול האוכלוסיה במדינות ה- BRIC

הודו - תושבים

 


 

 

צמיחת הכלכלה

הודוגודל האוכלוסייה מתבטא גם בתוצר של הודו שהסתכם ב- 2010, ב- 1.43 טריליון דולר, הכלכלה ה- 11 בגודלה בעולם. על פי מדידת התוצר לנפש במונחי PPP (נתון המשמש לצורך השוואה בין רמות חיים במדינות שונות) מצבה של הודו די עגום. המדינה בעלת תוצר לנפש נמוך מאוד - 3,400$ ואינה ממוקמת בין 100 הכלכלות המובילות בעולם ברמת החיים. נתון זה מעיד על כך שהצמיחה המהירה בהודו והתוצר הרב, אינם מספקים רמת חיים גבוהה לכלל האוכלוסייה. אחת הסיבות לתופעה זו נובעת ממבנה הכלכלה המאופיין בחברות משפחתיות וקונגלומורטים, המכילים חברות בנות רבות.


כמחצית מהתוצר נובע מסקטור השירותים, בעוד ש- 29% נובעים מסקטור התעשייה ו- 16% מסקטור החקלאות, למרות שסקטור החקלאות מרכז כמחצית מכוח העבודה.

הצמיחה בשנה הפיננסית הנוכחית נבעה בעיקר מסקטורים השירותים והתעשייה הצפויים לצמוח בכ- 9%, לעומת סקטור החקלאות שצפוי לצמוח ב- 4.5%.

למרות היותה כלכלה גדולה וצומחת, הבסיס לצמיחה אינו נובע מייצוא. שיעור הייצוא מסך התוצר, קטן מ- 25% ועל כן הודו מושפעת פחות ממשברים חיצוניים מאשר מדינות מוטות ייצוא, כגון סין וגרמניה. עיקר הייצוא של הודו מופנה לארה"ב ולאיחוד האמירויות בעוד עיקר הייבוא מגיע מסין וארה"ב.

החשיפה הגדולה והמאיימת ביותר לכלכלת המדינה הינה זינוק באינפלציה, שיכולה להיווצר כתוצאה מאירועים גיאופוליטיים או משברים במדינות אחרות. למרות הפגיעה שחוותה הכלכלה בעת המשבר, שיעור צמיחת התוצר בשנת 2010 היה מרשים מאוד ועמד על כ- 8.5%, כאשר בשנים הקרובות הוא צפוי לגדול לכ- 9%.

 

צמיחת התוצר (מתואם שנתית)

בריק - צמיחת התוצר


 

אינפלציה – האתגר המרכזי

האינפלציה בהודו גבוהה מאוד וגוררת שיעורי ריבית גבוהים, הפוגעים בהשקעות ובצמיחה. האינפלציה במוצרים הבסיסיים כגון מזון ואנרגיה פוגעת קשות במצבם הכלכלי של אזרחי הודו, שרמת חייהם נמוכה ביחס לעולם. התייקרות זו צפויה לפגוע בביקוש המקומי לשאר המוצרים וכן לפגיעה בצמיחה הכלכלית, הנשענת על הצריכה הפרטית. שיעור האינפלציה הממוצע של הודו גבוה באופן משמעותי משיעור האינפלציה בסין וארה"ב, אך הפער צפוי להתמתן בשנים הבאות.

 

שיעור אינפלציה (שנתי)

הודו - אינפלציה


 

התחזקות המטבע המקומי מול הדולר

מתחילת שנת 2011 התחזק הרופי קלות מול הדולר. התחזקות הרופי מקשה על הקטנת הגרעון המסחרי של הודו, שכן הייצוא ההודי הופך להיות יקר יותר, לעומת גידול בכוח הקנייה של היבואנים. התחזקות המטבע מקשה גם על המדיניות המונטרית שמצד אחד שואפת לעודד צמיחה במשק, אך מנגד צריכה לרסן את רמת האינפלציה הגבוהה על ידי צמצום הנזילות. אתגר זהה קיים גם בישראל, ובשתי המדינות התנהלות נכונה מצד הנגידים המרכזיים הינה חיונית לצמיחת המשק, תוך שמירה על רמת אינפלציה סבירה.


 

סיכום

יבשת אסיה מושכת זמן רב את עיני המשקיעים והכלכלנים בעולם, בה מצויות שתי המדינות בעלות מספר התושבים הגדול ביותר בעולם - סין והודו ולהן קצב צמיחה מרשים. האירועים האחרונים בעולם מעמידים את הצמיחה העולמית בכלל ואת הצמיחה ההודית בפרט, בפני אתגרים רבים. על מנת שהודו תצליח לעמוד ביעד הצמיחה השאפתני שלה (כ- 9% בשנה), על הממשל ליצור סביבה תומכת לעסקים ולעודד השקעות זרות.

אחת הבעיות המרכזיות העומדות בפני הכלכלה ההודית הינה האינפלציה הגבוהה, הנובעת מאינפלציה מקומית כתוצאה מצמיחה מהירה וגידול בביקוש, אך גם מאינפלציה מיובאת הנוצרת כתוצאה מעלייה במחירי המזון והאנרגיה. אי היציבות הגיאופוליטית במדינות ערב והתייקרות מחירי הנפט ישפיעו על כלכלת הודו (צרכנית הנפט החמישית בגודלה בעולם).

למרות האתגרים הרבים ורמת החיים הנמוכה של תושבי המדינה, נראה כי ימיה היפים של הודו המודרנית עוד לפניה. כדמוקרטיה הגדולה בעולם, עם אוכלוסייה עצומה שגילה החציוני הוא רק 26, יש להודו עוד מקום רב לצמוח ולהגדיל את חלקה היחסי בתוצר העולמי. לצורך מימוש הפוטנציאל הרב של הודו, על הממשל להמשיך ברפורמות מבניות במשק, לצד הקטנת השחיתות, שיפור בתשתיות ודאגה לכך שהצמיחה במשק תחלחל מטה לכלל התושבים, עליהם מתבססת הצמיחה.

 


סקירות נוספות על כלכלת הודו 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
סקירת מדד תל בונד צמודות AA-AAA / יולי 2018  


סקירת מדד מחשוב ענן / יולי 2018  


סקירה כללית פינטק / יולי 2018