נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

גרמניה - סקירה כלכלית / מרץ 2011

 

אוכלוסיה: 82 מיליון נפשותגרמניה

תמ"ג: 3,332 מיליארד $ (2010)

תמ"ג לנפש: 40,678 $ (2010)

צמיחה שנתית בתמ"ג: 3.6% (2010), 2.2% (צפי ל-2011)

שיעור אינפלציה: 1.9% (2010)

ריבית האיחוד האירופי: 1%

שיעור אבטלה: 7.4% (2010)

דרוג אשראי: AAA (S&P)

 


 

נקודות מפתח

  • צמיחה גבוהה וצפי להמשך צמיחה בשנתיים הבאות
  • גידול בייצוא, בצריכה הפרטית וברמת התעסוקה
  • גידול בגירעון הממשלתי והחוב הלאומי
  • אוכלוסייה מזדקנת ושיעור ילודה נמוך, לצד הגירה.

 

רקע

הכלכלה הגרמנית היא הגדולה באיחוד האירופי והרביעית בגודלה בעולם, אחרי ארה"ב, יפן וסין. מספר התושבים בה הוא 82 מיליון נפשות, לעומת 65 מיליון בצרפת, ועל פי נתוני תוצר לנפש, רמת החיים בה נחשבתלאחת הגבוהותבאירופה ובעולם. לגרמניה כוח השפעה פוליטי רב באיחוד האירופי, ומבחינות רבות היא נתפסת כמנהיגת האיחוד.

על אף מספר התושבים הגבוה ובדומה למדינות מפותחות רבות, ניצבת גרמניה בפני בעיה קשה של הזדקנות האוכלוסייה והתכווצותה. שיעור הילודה הינו כ- 8 לידות לכל אלף תושבים (לעומת כ- 19 בישראל למשל), שנמוך משמעותית משיעור התמותה. בעשור האחרון, נותרה רמת האוכלוסיה בגרמניה כמעט יציבה (ירדה קלות) וזאת בזכות העובדה שהיא מהווה יעד מרכזי למהגרים.


 

התאוששות מהירה מהמשבר הכלכלי

את שנת 2010 סיימה כלכלת גרמניה עם שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בכל שנותיה כחברה באיחוד האירופי, ברמה של 3.6%. שנה זו מסמנת את חזרתה של גרמניה לצמיחה, לאחר שבשנה הקודמת, בעקבות המשבר הכלכלי, התכווצה הכלכלה בשיעור שיא של 4.7%, שלא היה כמותו במדינה מאז מלחמת העולם השנייה.

גרמניה מובילה את ההתאוששות מהמשבר מבין הכלכלות המרכזיות בגוש האירו (צרפת, איטליה וספרד) ועל פי הערכות קרן המטבע העולמי (IMF), היא צפויה לצמוח ב- 2.1% בשנתיים הבאות, לעומת צפי צמיחה של 1.7% באיחוד האירופי. השיפור המשמעותי שחל לאחר המשבר הינו ייחודי לגרמניה (לעומת הכלכלות המובילות באיחוד האירופי). כך למשל, איטליה וספרד אינן צפויות לצמוח בשיעורים מספקים על מנת שהתוצר שלהן יגיע לרמותו בטרם המשבר.

קטר הצמיחה של גרמניה הינו הייצוא. לאחר שהיקף סחר החוץ התכווץ בשנים 2008/09, השתנתה המגמה בשנת שעברה (2010) וחל גידול של 14.2% בייצוא, לצד גידול של 13% בייבוא. גורם חשוב שתרם לייצוא הינו היחלשות האירו כנגד מטבעות שונים בעולם, שהביאה להוזלת מחירי התוצרת הגרמנית מחוץ לאיחוד האירופי.

הצמיחה חלחלה מטה לתושבי המדינה, הגדילה את הכנסתם הפנויה והביאה לגידול בצריכה הפרטית בשיעור של 1.4% במהלך שנת 2010. הגידול בצריכה הפרטית צפוי להמשיך לתרום לצמיחת המדינה בשנתיים הבאות.

 

תרומה לצמיחה

גרמניה - תרומה לצמיחה

 

בדומה למדינות רבות בעולם, המשבר העביר את גרמניה מעודף תקציבי לגירעון. במהלך שנת 2010 הגדילה הממשלה את הגירעון, שעמד בסוף השנה על 3.3%. כתוצאה מכך, לראשונה מזה חמש שנים, חרגה גרמניה מיעד הגירעון שנקבע באמנת מסטריכט. בנוסף, חל גידול ביחס החוב לתוצר לרמה של 79%, רמה נמוכה יחסית לצרפת ואיטליה, בהן יחס זה עומד על 83.5% ו- 118% בהתאמה.


 

שוק העבודה ורמת האינפלציה

סממן נוסף ליציאת הכלכלה מהמשבר הינו השיפור בשיעור האבטלה, שהגיע ל-8.3% בעת המשבר, אך קטן לרמה של 7.4% בתחילת השנה (2011). שיעור האבטלה הגרמני הינו נמוך יחסית לספרד, הסובלת משיעורי אבטלה גבוהים במיוחד (כ- 20%), אך גם נמוך יחסית לצרפת - המעצמה הכלכלית השנייה בגוש האירופי, בה שיעור האבטלה נע סביב כ-10%.

בגרף המובא להלן ניתן לראות את המגמה של שיעור האבטלה של גרמניה במהלך המשבר וביציאה ממנו, שינוי המגמה נבע מהצמיחה הכלכלית ומתוכניות תמריצים של הממשל שמטרתם הייתה להניע את הכלכלה ליציאה מהמשבר.

 

שיעור האבטלה

גרמניה - שיעור אבטלה

 

בעקבות שיפור בביטחון הכלכלי הנגזר מהציפיות לעתיד, צפויות החברות הגרמניות לגייס עובדים נוספים במהלך השנתיים הקרובות. צעד שעשוי שיוביל להמשך הקיטון בשיעור האבטלה ולהגדלת הצריכה הפרטית.

מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 1.1% בשנת 2010. מדד המחירים נותר תחת הסף של 2% גם במדידה חודשית, נקודה חשובה מבחינת המדיניות המוניטרית של גרמניה. שיעור הריבית באיחוד האירופי עומד על 1% על מנת לעודד את הכלכלות המקומיות, אך שיעור ריבית נמוך לאורך זמן עשוי לגרום ליצירת אינפלציה העלולה לפגוע בצמיחה. הרצון להמשיך לעודד את הכלכלות המקומיות במקביל לשליטה באינפלציה מהווה אתגר חשוב עבור נגידי הבנקים המרכזיים בעולם, ובפרט עבור נגיד הבנק המרכזי האירופי.

 

מדד המחירים לצרכן (במונחים שנתיים)

גרמניה - מדד מחירים לצרכן


 

מדיניות כלכלית להתמודדות עם המשבר

גרמניה משמשת כ- "הורה האחראי" של גוש האירו, בשיתוף עם צרפת, כאשר המשבר הכלכלי אף הגדיל את כוחה בכלכלה העולמית בכלל ובכלכלה האירופית בפרט. כלכלנים רבים טוענים כי עתיד האיחוד האירופי תלוי בהסכמתה לסייע למדינות הנכשלות שצברו חובות גדולים, כגון מדינות ה- PIGS (פורטוגל, אירלנד, יוון וספרד).

בניגוד למדיניותה של ארה"ב, גרמניה טוענת כי רמת החוב של המדינות היא סכנה גדולה, ולכן אינה מעודדת תכניות תמריצים חסרות רסן להמרצת הכלכלה. היא חוקקה חוקים פיסקליים המגבילים את ההוצאות ומטילים יעדי גירעון וחוב, והשפיעה על מדינות אחרות באיחוד האירופי ללכת בדרכה על מנת לייצב את המערכת הכלכלית באיחוד. חשוב לזכור שעזרתה למדינות אירופה אינה נובעת מנדבנות טהורה, אלא בתלותה בייצוא למדינות השכנות ותמריץ למנוע מהמדינות הכושלות לגרור את האיחוד האירופי והעולם כולו למיתון חוזר.


 

סיכום

בשלב זה נראה כי גרמניה התאוששה מאחד המשברים החמורים ביותר שפקד את העולם בשנים האחרונות. השפעות המשבר לא נעלמו, נטל החוב הרובץ על מדינות העולם גדל וצפוי לגדול בשנה הקרובה, בנוסף לשיעורי אבטלה גבוהים שעדיין שוררים בחלק מהמדינות. האירועים שמתרחשים כעת במזרח התיכון, כגון ההפיכה במצרים והמהומות בלוב, גורמים לאי יציבות ולחשש מפגיעה בקצב הצמיחה העולמי, בעיקר עקב התייקרות מחירי הסחורות (למשל סחורות מזון ואנרגיה - גז ונפט).

צמיחתה של כלכלת גרמניה תלויה רבות במצב הכלכלי העולמי ובמצבן של הכלכלות המרכזיות באיחוד האירופי בפרט, המהוות יעד ייצוא מרכזי. למרות זאת, שיעור הייצוא למדינות שאינן משתייכות לאיחוד האירופי הולך וגדל, והגידול בייצוא למדינות המזרח מהווה יעד חשוב בתוכניות הכלכליות של המדינה. פרט לגיוון מקורות סחר החוץ, הצמיחה כיום מבוססת יותר על הצריכה הפרטית שצמחה מנקודת השפל בעת המשבר.

הצמיחה הכלכלית ועליית מחירי הסחורות, בנוסף לריבית נמוכה, יוצרים לחצים אינפלציוניים הצפויים להוביל להעלאת ריבית בגוש האירופי בשנת 2011. למרות כל הקשיים הניצבים בפני הכלכלה העולמית בכלל וכלכלת גרמניה בפרט, נראה כי גרמניה הינה המדינה היציבה ביותר באירופה ובעלת פוטנציאל צמיחה גבוה לעומת הכלכלות המרכזיות האחרות באיחוד, כאשר התוכנית לנצל את הצמיחה לצמצום הגרעון אף תוסיף ליציבותה של המדינה.

סקירות נוספות על כלכלת גרמניה
הכלכלה הגרמנית / אוקטובר 2009 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018