נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

ברזיל סקירה כלכלית - חילופי ממשל / יוני 2011

 

ברזילאוכלוסייה: 190 מיליון

תמ"ג: 2.194 טריליון דולר (2010)

תמ"ג לנפש: 10,900$

צמיחה שנתית – תמ"ג: 7.5% (שנת 2010), 4.5% (תחזית ל- 2011)

שיעור אינפלציה: 6.5% (מאי 2011)

ריבית: 11.75%

אבטלה: 6.4% (אפריל 2011)

מטבע: ריאל ברזילאי - 0.627
דולר ארה"ב

דרוג אשראי:S&P) BBB- )


 

נקודות מפתח

  • צמיחה חדה בשנת 2010 וצפי להמשך צמיחה גבוהה ויציבה בשנים הבאות
  • גידול מתמשך בתוצר לנפש, התרחבות מעמד הביניים
  • אינפלציה גבוהה, אך מרוסנת ונשלטת בשנים האחרונות
  • התחזקות המטבע המקומי
  • ממשל דמוקרטי המעודד ייצוא וצמצום פערים חברתיים

 

רקע

ברזיל נמנית על מדינות ה- BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין). מספר התושבים בברזיל צפוי לחצות במהלך חמש השנים הקרובות את רף ה- 200 מיליון נפשות. אוכלוסיית ברזיל מדורגת במקום החמישי בעולם, וצומחת בקצב מתון של 1.134% בשנה. שטחה הרב של המדינה ומספר התושבים העצום משתקפים גם בגודלה של הכלכלה הברזילאית, המדורגת במקום השמיני בעולם (במונחי תמ"ג).

 

ברזיל - כמות תושבים

המדינות בעלות האוכלוסיה הגבוהה ביותר, מקור: CIA

 

למרות גודלו העצום של התוצר, התוצר לנפש מסתכם ב- 10,900$. מדובר בשיפור מתמשך, אך רחוק ממצבן של המדינות המערביות המפותחות. לשם השוואה התמ"ג לנפש בארה"ב גבוה כמעט פי 5 ועומד על כ- 47,400$. התוצר לנפש הנוכחי והגיל החציוני במדינה (העומד על כ- 29 שנים) משקפים את פוטנציאל הצמיחה המבטיח במהלך השנים הקרובות.

בתחילת השנה נבחרה בברזיל נשיאה חדשה - דילמה רוסף, ממפלגתו של הנשיא היוצא, לולה דה-סילבה. עצם בחירתה, של נשיאה ראשונה בהיסטוריה של ברזיל, מלמד על המודרניזציה שמתרחשת במדינה ובנוסף מסמן את היציבות השלטונית והדמוקרטיה הבריאה.


 

התפתחות הצמיחה בעשור האחרון

כלכלת ברזיל צלחה את המשבר הכלכלי בהצלחה רבה. הפגיעה בצמיחה בשנת 2009 הייתה מינורית יחסית, כאשר הכלכלה התכווצה ב- 0.6%, לאחר צמיחה של למעלה מ- 5% בשנת 2008. הצמיחה החזקה המשיכה לאחר המשבר והגיעה ל- 7.5% בשנת 2010, והיתה לחדה ביותר ב- 25 השנים האחרונות. עליית מחירי הסחורות והביקוש המתחדש (במיוחד של המדינות האסיאתיות) תרמו להתאוששות, אך גם הביקוש הפנימי היה אחד ממנועי הצמיחה העיקריים. צפי הצמיחה לשנת 2011 וגם לשנים הבאות הנו של כ 4%-4.5% בשנה.

 

ברזיל - צמיחת התוצר

שיעור צמיחת התוצר, מקור: Trading Economics

 

מלבד התוכנית של הממשל שתרמה להתאוששות המהירה, גורם חשוב נוסף ליציבות הוא מערכת הבנקאות היציבה וההסדרה הטובה של הבנק המרכזי. הדרישה לגידול ביחס הלימות ההון של הבנקים תרמה לייצוב המערכת הבנקאית ולצינון הביקוש המקומי, שמהווה גורם לגידול באינפלציה.


 

אינפלציה גבוהה, אך יציבה בשנים האחרונות

מדד המחירים לחודש מאי עלה ב- 0.7%, לאחר עלייה של 0.77% בחודש אפריל. נכון להיום שיעור האינפלציה הינו 6.5%.

למרות שרמת האינפלציה גבוהה ביחס למדינות מערביות, מדובר בהצלחה יוצאת דופן לבנק המרכזי ולממשלת ברזיל. המדינה סבלה משיעורי אינפלציה חריגים באמצע שנות ה- 90 ואף בשנת 2003 (כ- 17%). עליית המחירים פוגעת בהכנסה הראלית, אך מנגד תורמת לגידול בתוצר של המדינה, המושפע ממחירי האנרגיה והמזון המיוצאים.

יעד האינפלציה לשנים 2011 ו 2012 הינו 4.5%, עם סטייה של 2% לכל כיוון. האינפלציה הנוכחית נמצאת ברף העליון של היעד ולכן במידה ולא יהיה שינוי במחירי המזון והסחורות, צפוי הבנק המרכזי להמשיך לנקוט במדיניות העלאת ריבית מתונה. שיעורי ריבית גבוהים עשויים לאיים על הצמיחה ולכן ייתכן כי קובעי המדיניות הכלכלית ינקטו גם בדרכים אחרות לריסון עליית המחירים (למשל העלאה של דרישת הלימות ההון מהבנקים, או צמצום פיסקלי של הממשלה).


 

מדיניות מוניטארית והשפעתה על שער החליפין

לאחר שערכו של הריאל הברזילאי ביחס לדולר ארה"ב, נחלש בחדות בעת המשבר הכלכלי, ואיפשר ליצואנים להיות תחרותיים יותר, חלה התחזקות משמעותית בשערו עקב העלאות הריבית וצמיחתה המואצת של הכלכלה.

הבנק המרכזי מנסה להתמודד עם שער החליפין הגבוה על ידי רכישת דולרים והטלת מס על חלק מההון הזורם למדינה, אך ביכולתו רק למתן את התופעה ולהעניק זמן נוסף ליצואנים המקומיים לגדר את חשיפתם למטבעות זרים.

בעוד שארה"ב מנסה להמריץ את כלכלתה על ידי שיעור ריבית אפסי, ברזיל שנכוותה בעבר משיעורי אינפלציה חריגים, מנסה לצנן את עליית המחירים הנובעת מביקוש מקומי. לצורך כך הועלתה הריבית לשיעור של 11.75%, עליה שלישית ברציפות, המשקפת את רמת הריבית שהייתה טרום המשבר.


 

שוק העבודה

באפריל, ירד שיעור האבטלה קלות ל- 6.4%. ניתן לראות מהגרף המצורף כי מתחילת השנה התייצב שיעור האבטלה בין 6.1% ל- 6.4%, ירידה משמעותית משיעורי האבטלה שהיו אופייניים בזמן המשבר.

 

ברזיל - רמת אבטלה

שיעור האבטלה בברזיל, מקור Trading Economics

 

כוח העבודה מונה כ- 75 מיליון איש וצפוי לגדול משמעותית כאשר אוכלוסיית המדינה תתבגר במהלך העשור הקרוב. כיום הגיל החציוני במדינה עומד על כ- 29 שנים. המשמעות היא, כי מיליוני תושבים צפויים להצטרף לכוח העבודה במהלך השנים הבאות ולהגדיל את התפוקה המיוצרת.


 

סחר חוץ

עודף הייצוא בחודש מרס 2011 הסתכם ב- 1.6 מיליארד $, כאשר הייצוא הסתכם ב- 19.3 מיליארד $. יעד הייצוא המרכזי של המדינה הינו סין, ולאחר מכן ארה"ב ארגנטינה והולנד. הנשיאה החדשה מודעת לחשיבותם של היחסים הדיפלומטיים בין סין וברזיל, ולכן בחרה לערוך את ביקורה הדיפלומטי הראשון בסין. ברבעון הראשון של השנה חל גידול של 26% בסחר החוץ לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור במאזן הסחר בנוסף לרכישת דולרים על ידי הבנק המרכזי, מובילים לגידול ברזרבות הדולריות שהגיעו לכ- 317 מיליארד $ במרץ, גידול של 9.6 מיליארד מהחודש הקודם.


 

סיכום

בעשור האחרון דובר רבות על ברזיל כאחת הכלכלות המבטיחות ביותר. אך כיום, ברזיל איננה צריכה להיות מוגדרת יותר כהבטחה, אלא כאחת הכלכלות המובילות בעולם.

כלכלת ברזיל בעלת סחר חוץ משמעותי ושוק מקומי הצפוי לגדול בשנים הקרובות עם התפתחותו של מעמד הביניים והמשך צמצום הפערים הכלכליים, אחד היעדים שבזכותו נבחרה הנשיאה החדשה.

סכומי כסף עצומים התורמים להתפתחותה של הכלכלה, הושקעו במדינה בשנים האחרונות על ידי משקיעים זרים ואלו צפויים להמשיך כך גם במהלך העשור הנוכחי ולתרום להמשך צמיחה בשיעורים גבוהים.

ברזיל תארח את טורניר המונדיאל בשנת 2014 ואת המשחקים האולימפיים בשנת 2016. האירוח של שני אירועי הספורט הללו- מהחשובים בעולם, צפוי לתרום רבות לכלכלה המקומית, הן בהשקעות בתשתיות שכבר החלה והן בתיירות נכנסת בסמוך למועד האירועים.

אתגרי הכלכלה המקומית חבויים באופן הטיפול באינפלציה ובהתחזקות המטבע המקומי, הנוצרת כתוצאה מזרימה של הון רב ממדינות זרות.

למרות האתגרים העומדים בפני הכלכלה וקובעי המדיניות בברזיל, יתרונותיה הבולטים של הכלכלה הברזילאית וחוסנה היחסי, הם אלו שלהערכתנו ימשיכו לתת את הטון המרכזי.

 

סקירות נוספות על ברזיל

כלכלת ברזיל - סקירה כלכלית / מרץ 2010 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018