נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

כלכלת ארה"ב סקירה כלכלית - התמודדות עם החוב / יולי 2011

 

כלכלת ארהתמ"ג: כ- 15 טריליון דולר (מרץ 2011)

תמ"ג לנפש: 47,000$

צמיחה שנתית – תמ"ג (ריאלי): 2.9% (2010), 2.7%-2.9% (תחזית ל- 2011)

שיעור אינפלציה: 2.3%-2.5% (תחזית ל- 2011)

ריבית הפד: 0%-0.25%

שיעור אבטלה: 9.1% (מאי 2011)

מטבע: דולר ארה"ב

דרוג אשראי: AAA

 


 

נקודות מפתח

  • המשך צמיחה, אך מתונה מהתחזיות הקודמות
  • ירידה בשיעור האבטלה
  • הותרת הריבית נמוכה במשך תקופה ארוכה, על מנת לעודד את הכלכלה
  • חוב לאומי גבוה, המאיים על דירוג האשראי המושלם

 

המשך צמיחה ושיפור בכלכלה האמריקנית, אך בקצב מתון מהתחזיות הקודמות

הבנק הפדרלי הודיע לאחרונה כי הוא צופה צמיחה מתונה יותר במהלך שלוש השנים הקרובות לעומת הערכות קודמות שלו, אך עדיין צופה צמיחה מתמשכת, כאשר התחזית לטווח הארוך לא עודכנה כלפי מטה. התחזית לצמיחה לשנת 2011 שונתה ל 2.7%-2.9% במקום 3.1%-3.3% (תחזית מאפריל), אך תחזית הצמיחה לטווח הארוך נשארה בין 2.5% ל- 2.8%.

 

צמיחת התוצר

צמיחת התוצר בארהיפן.

צמיחת התוצר ברבעון הראשון של השנה הסתכמה ב- 1.9% במונחים שנתיים, לעומת הערכות קודמות של 1.8%. הגידול נובע בעיקר משיפור בצריכה הפרטית, גידול בהשקעות במלאים ושיפור בייצוא.

יש לציין שזהו הרבעון השני ברציפות בו שיעור הצמיחה בייצוא עקף את שיעור הצמיחה בייבוא. הייצוא הריאלי של סחורות ושירותים גדל ב- 7.6% ברבעון זה וב- 8.6% ברבעון הקודם, לעומת הייבוא הריאלי שגדל ב- 5.1% ברבעון זה לעומת התכווצות של 12.6% ברבעון הקודם.

שני נתונים נוספים, המעידים על שיפור בנתוני החברות האמריקאיות הם גידול של 33 מיליארד $ מהכנסות ממס חברות (לעומת קיטון של 1.3 מיליארד $ ברבעון הקודם) וגידול של 14.8 מיליארד $ בדיבידנדים, לעומת קצת פחות מ- 9 מיליארד ברבעון הקודם.


 

חוב לאומי נושק לתקרה החוקית

הפחתת החוב הלאומי של ארה"ב הינו אחד האתגרים המרכזיים של קובעי המדיניות במדינה. תקרת החוב הנוכחית אינה תספיק לצורך הפעילות השוטפת לזמן רב, והקונגרס יצטרך להצביע עבור העלאת תקרת החוב. נושא זה מציף את חילוקי הדעות בין שתי המפלגות ונראה כי מחלוקת זו משמשת ליצירת "הון פוליטי" של הרפובליקנים, על ידי עיכוב אישור הגדלת תקרת החוב של הממשל. במקביל לויכוח הפוליטי, הממשל קיצץ את הוצאותיו במהלך הרבעון הראשון והבנק הפדראלי הודיע כי יסיים את תוכנית רכישת האג"ח הממשלתי בסוף חודש יוני, כמתוכנן.

במהלך הרבעון הראשון, צמצם הממשל את צריכתו והשקעתו בכ- 8%. מגמה זו הינה חלק מהצעדים שהממשל מבצע, על מנת להביא לפתרון בעיית החוב. הבעיה לא צפויה להיפתר באופן מידי, אלא בתהליך ארוך שתלוי בצמיחתן של הכלכלה האמריקנית והכלכלה העולמית.

 

חוב לתוצר

ארה

האמריקנים מודעים היטב לבעיה וישנה הבנה כוללת כי צעד זה יפגע בביטחון המשקיעים, בדירוג האשראי של ארה"ב ואף עשוי לגרור את הכלכלה למיתון חוזר. מאז שנת 1960 אישר הקונגרס 78 העלאות זמניות של תקרת החוב, 49 תחת השלטון הרפובליקני ו- 29 תחת השלטון הדמוקרטי. נראה כי גם הפעם לאחר המאבק הפוליטי, יתגייס הקונגרס לאשר תקרת חוב חדשה.

 


 

מדיניות מוניטרית

הפד בחר להשאיר את הריבית ברמתה, בין 0% ל- 0.25%, כדי להמשיך לעודד את הצמיחה הכלכלית. החשש מפני דיפלציה שהיה חשש מרכזי בשיאו של המשבר, התפוגג והתחלף בחששות מפני אינפלציה גבוהה שתפגע בצמיחה. לדעתם של בכירי הבנק, עליית המחירים האחרונה היא זמנית והצפי הוא שהאינפלציה תתייצב בין 1.7% ל- 2%.

בנוסף, הכריז הפד כי לא יחדש את תוכנית רכישת האג"ח, אך יגיב בהתאם למצב הכלכלי שיתפתח. התשואה לפדיון של אג"ח ארה"ב ל- 10 שנים נמוכה מ- 3%, ובכל פעם שקיים חשש או אי ודאות בכלכלה העולמית, ניתן לראות ירידה בתשואות. הביטחון והאמון שמעניקים המשקיעים בעולם לכלכלת ארה"ב בזמן אי ודאות הינו יתרון עצום, וכלי מרכזי המאפשר אורך נשימה לקובעי המדיניות על מנת שיוכלו לטפל בבעיות בצורה יסודית.


 

שוק העבודה

שיעור האבטלה בארה"ב עומד על 9.1%, נכון למועד כתיבת הסקירה. סוגי המשרות שנוספו הינן: משרות מקצועיות, משרות בתחומי השירותים העסקיים, הטיפול הרפואי והכרייה, בעוד שמספר העובדים במשרות המקומיות של הממשל המשיך להצטמצם. תופעה זו מעידה על הקיצוץ התקציבי המתמשך של הממשל, כחלק מניסיונותיו לצמצם את החוב הלאומי.

מספר העובדים המובטלים לזמן ארוך (27 שבועות ומעלה) המשיך לגדול והגיע ל- 6.2 מיליון בחודש מאי, נתון המעיד על החולשה הזמנית של שוק העבודה האמריקני.

 

שיעור האבטלה

ארה

לארה"ב יתרון מרכזי על מרבית מדינות המערב והוא שיעור הגידול באוכלוסייה, שצפויה למנות כ- 405 מיליון תושבים בשנת 2040, גידול שנתי של כ- 0.9% בשנה. גידול שנתי זה, יעודד את הצריכה הפרטית ויעזור לסגור את הפער בין ההיצע לביקוש בשוק המגורים. בנקודה בה ייסגר הפער, מצבה הכלכלי של ארה"ב ישתנה מהותית, כיוון שדיור הינו הנכס העיקרי בבעלותה של משפחה, ובעל השפעה רבה על מצבו הפיננסי של משק בית ועל מאזני הבנקים המלווים.

ניתן לראות כי הממשל האמריקני משתדל להיות "רזה יותר", ומקטין את מספר המועסקים במגזר הציבורי ואת ההוצאות הממשלתיות, כולל הוצאות צבאיות. תהליך זה יהיה איטי ומתמשך והוא נתמך בשיפור מצבו של הסקטור הפרטי, המגייס עובדים חדשים ומגדיל את רווחיו ובהתאם את המסים המשולמים.

לארה"ב ישנה יכולת טובה להתמודד עם משברים. כבר נאמר בעתות משבר בעבר, כי רוסיה או יפן היו צפויות לעקוף את כלכלת ארה"ב, אך האמריקנים ידעו להגיב מהר ולצאת מחוזקים מהמשברים שפקדו אותם. ההתאוששות של ארה"ב מהמיתון העולמי האחרון, טובה יותר לעומת מרבית המדינות המערביות. בהתחשב בכך שארה"ב היא עדיין המדינה המשפיעה בעולם, בעלת שיעור צמיחה דמוגרפי חיובי, ומקור משיכה להשכלה גבוהה, נראה כי כלכלתה תמשיך לצמוח גם במשך השנים הקרובות, חרף כל החששות והדאגות.

 

סקירות נוספות על ארה"ב

כלכלת ארה"ב - עידן חדש מתחיל / נובמבר 2010 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018